fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

COVID-19: Afholdelse af generalforsamling

Forsamlingsforbuddet og skolens demokratiske liv

Forbuddet mod at forsamles mere end højst 10 personer, der fremgår af en bekendtgørelse af 17. marts med hjemmel i epidemiloven, medfører, at det er umuligt at gennemføre generalforsamlinger og tilsvarende demokratiske møder med fysisk tilstedeværelse, så længe nedlukningen er i kraft.

Skolens generalforsamling kan udskydes. Spørgsmålene i den anledning drejer sig typisk om valg af bestyrelsesmedlemmer og godkendelse af årsregnskabet.

Med hensyn til bestyrelsen gælder, at de nuværende/siddende bestyrelsesmedlemmer fortsætter, og har det overordnede ansvar for skolen, indtil der kan finde nyvalg sted – også selvom deres valgperiode i henhold til skolens vedtægt formelt set er udløbet.

For så vidt angår årsregnskabet gælder, at dette kan indberettes til STUK, når bestyrelsen har godkendt regnskabet – også selvom skolens vedtægt fastsætter en dagsorden for den ordinære generalforsamling, som indbefatter et punkt om godkendelse af årsregnskab. Skolens regnskab er nemlig ifølge friskoleloven bestyrelsens ansvar; og loven går forud for vedtægtsbekendtgørelsen og dermed skolens vedtægter. Fristen for indberetning af årsregnskabet er forlænget med to uger til den 14. maj. Tilsvarende er perioden for, hvornår skolens tilsynserklæring kan indsende sin tilsynserklæring til Tilsynsportalen skubbet 14 dage – indsendelsen kan ske i perioden 15. maj til 30. juni. 

Læs bekendtgørelsen om forsamlingsforbud her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213580

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/grundskolen

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12