fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

 

 

Nødpasning

Bekendtgørelse om nødpasning – og lukning af skolen
Bekendtgørelsen om nødpasning er udstedt den 17. marts med hjemmel i ”epidemiloven” (loven om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme); og det er af denne bekendtgørelse det fremgår, at skolens område skal lukkes således, at skolen ikke må modtage børn, elever og unge på sit område.

Der er dog undtagelser. Ikke alle børn og unge er omfattet udelukkelsen. Børn og unge, der er omfattet af nødpasning, kan komme på skolen; og det samme gælder særligt udsatte børn og elever og børn i særlige situationer. For begge tilfælde gælder, at skolen skal iagttage de forholdsregler myndighederne har iværksat for at forebygge og bekæmpe smitsomme sygdomme. Disse forholdsregler i forbindelse med covid-19 bør altid indgå i lederens overvejelser. Både hvem, der lukkes ind på skolen, og hvordan aktiviteterne tilrettelægges.

Der er ikke fastsat nærmere krav til det pædagogiske og praktiske indhold af nødpasningen udover de sundhedsmæssige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Nødpasningen kommer på tale for børn, der falder ind under disse tre kriterier:

  1. 0-9 årige børn, hvis forældre varetager kritiske samfundsfunktioner. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0-9 årige børn, hvis forældre er ansat i private virksomheder, som ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge (også ældre end 9 år) der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Børn og unge i kategori 3 er ikke omfattet af lukningen og skal således tilbydes undervisning med hensyntagen til de sundhedsmæssige anbefalinger for afstand m.v.

Denne liste omfatter udover elever med særlige behov også børn og unge, der modtager sprogstimulering, børn og unge fra Grønland og Færøerne, som er indskrevet på kostskoler.

Hent bekendtgørelsen om nødpasning her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472

Det vil altid i sidste ende være en konkret ledelsesvurdering, om kriterierne er opfyldt. 

Nødpasning skal selvsagt begrænses til det allermest nødvendige, og ikke-nødvendige medarbejdere i den forbindelse bør sendes hjem. 

Fra Dansk Friskoleforening opfordrer vi til, at alle friskoler tager vare på evt. nødpasningsbehov. Både af hensyn til ikke at overbelaste et i forvejen presset kommunalt system og i forhold til at sikre tryggest mulige rammer for de børn, der er indskrevet på friskoler og har brug for nødpasning.

Se Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.


Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12