fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Friskolestafetten

19.02 2019

Af: Sven Wortmann, medlem af FRISKOLERNEs styrelse

Fortællingens dag

Vidste du, at der findes en dag særligt tilegnet ”fortælling”? Den er ovenikøbet verdensomspændende og bliver derfor også kaldt: ”Verdens Fortælledag”! Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
19.11 2018

Af: Jakob Ringgaard, medlem af Dansk Friskoleforenings styrelse

4. klasse blæser hver onsdag

Om at kunne blæse, når man skal og lytte, når man skal.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
10.09 2018

Af: Vibeke Helms, næstformand i Dansk Friskoleforening

Globalt udsyn - også for friskoler

Til landsmødet - forår 2018 - var mange af jer med til at sætte ord på, hvordan vi i friskolerne kan arbejde med "Globalt Udsyn", som er et af de fire indsatsområder, vi har valgt at arbejde med i styrelsen i Dansk...

Kategori Friskolestafetten
05.09 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Giv folkeskolen mere frihed

Regeringen – med Merete Riisager (L) og Sophie Løhde (V) i spidsen - har netop præsenteret en helt ny skoleform: selvstyrende skoler. Tanken er, at eksisterende folkeskoler får frihed til at tilrettelægge undervisningen, så man...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
29.05 2018

Af: Sidsel Bukh, lærer ved Kolding Friskole

Kære friskolefolk, pas på vores friskoler

Om at være engageret i skolesagen, om mod og drivkraften bag en stærk friskoletradition. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
27.02 2018

Af: Gitte Baaring Hansen, medlem af styrelsen for Dansk Friskoleforening

Friheden er på spil – hvad bruger din skole friheden til?

Et slag for forskellighederne og en opfordring til at råbe højt om netop dét. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
16.01 2018

Af: Torsten Bo Kristensen, skoleleder ved Kertemindeegnens Friskole

Nyt socialt tilskud giver forbedrede muligheder - brug dem!

De friskoler jeg kender godt, er alle skoler, der gør en dyd ud af løfte, hvad man kan kalde et socialt ansvar. Det er skoler, der vedkender sig vigtigheden af at friskolerne ikke bliver et reservat for de ressourcestærke og...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
12.01 2018

Af: Peter Bendix Pedersen, formand Dansk Friskoleforening

Frihed og socialt ansvar hænger sammen

Den øgede koblingsprocent til friskoler og private grundskoler, som blev en realitet med finansloven for 2018, er øremærket til pædagogiske opgaver, der understøtter det frie skolevalg.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
06.11 2017

Af: Sidsel Bukh, lærer på Kolding Friskole/ styrelsesmedlem i Dansk Friskoleforening

En didaktisk model til lærere på frie skoler

Lærere kan godt lide modeller. Måske er det i virkeligheden en af deres største udfordringer. Politikere kan også godt lide modeller. Modeller kan udøve magt. I hvert fald i den forstand, at de kan holde andre i skak.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
26.10 2017

Af: Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Bestyrelsen på Rynkeby Friskole har sat sig bag rattet – præcist som de er valgt til

Bestyrelsen på Rynkeby Friskole har bedt skolens lærere om at gå ned i løn. Alternativet er, at skolen lukker. Læs mere >

Kategori Presse og politik, Administrative nyheder
08.09 2017

Af: Vibeke Helms, styrelsesmedlem i Dansk Friskoleforening

Er friskolefolk naive?

Eller er vi dem, der holder os tillid og demokrati for øje i en tid, hvor det udfordres?Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
16.08 2017

Af: Peter Bendix Pedersen og Maren Skotte, Dansk Friskoleforening

Sommerens hetz mod muslimske friskoler varsler demokratisk underskud

Mette Frederiksens bedste bud på at fremme integrationen er at se stort på grundloven, minoritetsbestemmelser og religionsfrihed ved at foreslå alle muslimske friskoler lukkede. »Jura er ikke en eksakt størrelse«, siger formanden...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
07.04 2017

Af: Anders Salmonsen, skoleleder på Mariendal Friskole

Drop grøftegraveriet på skoleområdet. Vi har brug for broer

Jeg er skoleleder på en fri grundskole. For nyligt begik Politiken sig ind på et område, som jeg ved rigtig meget om. Jeg kommer fra en folkeskolefamilie. Har selv i 25 år arbejdet som lærer i først folkeskolen og siden...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
14.03 2017

Af: Gitte Baaring Hansen og Per Svaneborg

Netværk - det kan man ikke få nok af!

Det lyder som en reklame, og er det måske også! De netværk, vi har været deltagere i som medlem af skoleledelser gennem årene, har betydet rigtigt meget for os. Uanset om det er i Nordsjælland eller i Himmerland.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
22.02 2017

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Muslimske friskoler er mediernes quick-fix

Samler folkeskolerne frie grundskolers udsatte elever op?Læs mere >

Kategori Friskolestafetten, Presse og politik
11.01 2017

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Civilsamfundets kræfter skal man ikke tage fejl af

Friskolerne har i en årrække skullet spare mere end folkeskolerne. Men det er positivt, at det nye regeringsgrundlag nævner friskoler og private grundskoler som et område, der skal tilføres flere ressourcer, skriver Peter Bendix...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
10.01 2017

Af: Af Torsten Bo Kristensen, skoleleder ved Kertemindeegnens Friskole

At være noget andet, når man kan

Da jeg var teenager balancerede jeg altid – som de fleste andre, tror jeg - mellem ønsket om at ligne mine jævnaldrende mest muligt, og så lige være en lille smule anderledes, når jeg syntes, der bød sig en mulighed for det. Uden...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
14.12 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Tilbage på sporet

Med finansloven for 2017 er friskolernes tilskud igen tilbage på 75% af udgifterne i folkeskolen. Det sker samtidig med, at en ny regering og en ny minister sætter positive pejlemærker for friskolernes muligheder for at løfte det...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
27.10 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Absurd og skræmmende logik om religiøse friskoler

Debatindlæg i Berlingske Tidende.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
27.09 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Find løsninger i stedet for kun at mene noget

Tak til undervisningsminister Ellen Trane Nørby for udtalelsen tirsdag den 13. September 2016 på Politiko, hvor hun slår fast, at forældre i Danmark har frit skolevalg samt at konflikter i Tyrkiet hører til der og ikke i Danmark.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
15.09 2016

Af: Vibeke Helms, Skoleleder på Den frie Hestehaveskole

Vi balancerer mellem det ideelle og det mulige

Fødekæde, økonomisk optimering, stordrift, skoleleder med endnu en stjerne på skulderen! Det er gevinster med mere eller mindre indhold, men det kan aldrig blive argumentet for at skabe en fri børnehave i tilknytning til skolen. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
22.08 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Den tyrkiske konflikt rammer danske friskoler

Mange familier har over sommeren taget deres børn ud af skolerne, fordi de føler sig pressede til det. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
19.06 2016

Af: Henrik Christensen, viceleder på Bordings Friskole

Folkemødet 2016 fyrre år efter

Friskolestafetten er nået til Bornholm.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
24.05 2016

Af: Af Cömert Kücükakin skoleleder på Salix Skole, medlem af styrelsen

Dialog- og netværksmødernes betydning

Sociale netværksmøder udgør et vigtigt redskab i det tværfaglige samarbejde. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
20.03 2016

Af: Jasmin Skov, Ahi International School

Hold hovedet koldt og hjertet varmt

Jasmin Skov: Hvis vi ønsker integration, skal vi ikke pege fingre.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
29.02 2016

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Værdierne er de frie skolers rygrad

En AKT-medarbejder ved en friskole fortalte til medierne, at skolen fraråder eleverne at have kærester og sex før ægteskab. Det har skabt opstandelse i medierne og blandt politikere. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
23.02 2016

Af: Gitte Baaring, observatør fra Lilleskolernes Sammenslutning

På observatørpost i Dansk Friskoleforening

Om Lilleskolernes sammenlægning med Dansk Friskoleforening.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
08.02 2016

Af: Af Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Når medierne sætter dagsordenen

Det er ikke altid nemt at forklare, hvordan den såkaldte virkelighed er. Derfor er det vigtigt, at vi mødes i samtalen om, hvad friskolerne kan og vil.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
16.12 2015

Af: Henrik Christensen, viceleder ved Bordings Friskole

Ikke to skolers lokalløn er ens

Året går på hæld. Ude på skolerne gøres regnskaberne op for det gamle år, og budgetter lægges for det nye. Mange ånder sikkert lettet op med resultatet af den nye finanslov. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
27.11 2015

Af: Af Mathilde LIssau, skoleleder ved Sydbornholms Privatskole

Fornemmelse for netværk

Smila havde fornemmelse for sne. Jeg har fornemmelse for netværk. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
01.10 2015

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Finanslovsforslag 2016 med plusser og minusser

Der er både godt og skidt i den fremlagte finanslov for 2016. Finansloven varsler en styrket indsats for specialundervisningsområdet for friskoler og private grundskoler. Men midlerne tages fra normalundervisningen, og da...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
25.09 2015

Af: Vibeke Helms, skoleleder ved Den fri Hestehaveskole

Særlige - sære børn

Skal der være plads til det svære og det sære i alle skoler? Tanker om den rummelige skole.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
14.08 2015

Af: Peter Bendix Pedersen

Til Sorømøde for første gang

Bertel Haarder startede i begyndelsen af 1980´erne traditionen med at invitere skolefolk, eksperter, praktikere, kunstnere og politikere til Sorø Akademi, for frit at debattere aktuelle skolepolitiske emner. Lige siden har...Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
24.04 2015

Af: Henriette Haar Mønsted, skoleleder på Haubro Landsbyskole

Så lyt dog!

Opsang til politikerne inden valget. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
07.04 2015

Af: Jane Pors, medlem af styrelsen - forældre ved Den fri Hestehaveskole

Jeg er jo bare forældre.…

Og hvilken berettigelse har jeg så i Friskoleforeningen? Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
26.03 2015

Af: Lis Eriksen Toelberg

Samarbejde på diagonalerne

Om at trække diagonaler ud i verden.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
03.03 2015

Af: Frank Sørensen, skoleleder Lødderup Friskole

For fa(e)n

Var det bedre i gamle dage, eller er det en skrøne?Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
03.02 2015

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Lad være med at dæmonisere det frie skolevalg

Skolevalg bør prioriteres som et af de vigtigste valg i en børnefamilie. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
07.01 2015

Af: Peter Bendix Pedersen, formand Dansk Friskoleforening

Nytårshilsen fra Dansk Friskoleforening

Vi har taget hul på et nyt år, hvor grundskolen må forventes fortsat at være et centralt emne i den brede offentlighed. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
18.12 2014

Af: Lise Moestrup, lærer på Odense Friskole

Ordet skaber, hvad det nævner

Det kunne lyde som starten på en morgensamling på Odense Friskole, en start på en ny dag, hvor vi som mennesker udvikler os sammen. Det, at vi bedst udvikler os sammen, er essensen i denne stafet.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
01.12 2014

Af: Matilde Lissau, skoleleder ved Sydbornholms Privatskole

Om at ville noget med nogen

Kommunerne bør sikre et mangfoldigt skoletilbud og en god dialog mellem friskoler og folkeskoler.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
03.10 2014

Af: Af Vibeke Helms, medlem af Dansk Friskoleforenings styrelse og underviser på cer

Jeg har mødt muren...

Vi sidder i flyet på vej hjem, og har netop passeret den kinesiske mur fra 10.000 m. højde. Sikke et perspektiv!Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
29.08 2014

Af: Annette Jellesen, skoleleder på Fussingøegnens Friskole og styrelsesmedlem

Kundskab og kaos

Vi har brug for kundskaber OG kaos, engagerede forældre og aktive skolevalg. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
26.08 2014

Af: Peter Bendix Pedersen, formand

Opgør med friskolemyten

Hvad er det for et opgør, der skal tages med fri- og privatskolerne? Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
22.08 2014

Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening

Velkommen til nyt skoleår, netværk og Åben Skole

Dansk Friskoleforenings nye formand, Peter Bendix Pedersen, byder velkommen.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
08.07 2014

Af: Af Peter Bendix Pedersen, formand i Dansk Friskoleforening, og Line Mansour, sko

Retten til skolefrihed kan ikke gradbøjes

Lad os droppe retorikken om, at "indvandrerfriskolerne" ikke leverer god integration, og at folkeksolen kun er et fravalg.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
23.06 2014

Af: Peter Bendix Pedersen, formand

Ikke to skoler er ens - men vi har en fælles opgave!

Reformen af folkeskolen byder på gode udfordringer, der kun kan inspirere og løfte os mod nye erkendelser og erfaringer.Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
08.04 2014

Af: Ebbe Lilliendal

Jeg tror ikke 16 procent af forældrene i folkeskolen flytter børnene til friskoler

En af tophistorierne i medierne i dag er, at der er udsigt til stor flugt fra folkeskolen til friskoler. Danmarks Radio har fået Epinion til at analyser forældrenes reaktion på folkeskolereformen. Læs mere >

28.03 2014

Af: Ebbe Lilliendal

Skal de frie grundskoler straffes for sparsommelighed?

I forbindelse med en forespørgselsdebat om de frie grundskoler i Folketinget tirsdag den 18. marts henviste undervisningsministeren flere gange til, at de frie grundskoler samlet set har et pænt overskud på 160 mio. kr....Læs mere >

14.03 2014

Af: Ebbe Lilliendal

++ til Fåborg-Midtfyn kommune

Et byrådsflertallet i Fåborg-Midtfyn kommune har vedtaget, at kommunens friskoler kvit og frit kan benytte kommunens haller i de frie timer, kommunen i forvejen har betalt for. Lad det blive en holdning, der breder sig ud over...Læs mere >

04.03 2014

Af: Ebbe Lilliendal

Elevtalsudviklingen

Igen igen er der fokus på udviklingen af elevtal i folkeskolen og i frie grundskoler. Inkarnerede folkeskoledebattører maler et skræmmebillede af en voldsom vækst i frie grundskoler på bekostning af folkeskolen, og »forudsiger«...Læs mere >

20.02 2014

Af: Ebbe Lilliendal

Dansk Friskoleforening har fået en ny betegnelse »fornægtelsesforening«

I et debatindlæg stiller analysechef Jens Jonathan Steen fra tænketanken CEVEA spørgsmålet om Dansk Friskolefrening er blevet »friskolernes fornægtelsesforening?« Tja, hvad betyder »fornægtelse« egentlig? Et opslag i »Den Store...Læs mere >

26.01 2014

Af: Ebbe Lilliendal

Sagen er vigtigere end partipolitikken

Dansk Friskoleforening var i ugen der gik i foretræde i Børne- og Undervisningsudvalget. Sagen var muligheden for at drive vuggestuer for friskolerne samt friheden til at have en afdelingsopdelt friskole.Læs mere >

09.01 2014

Af: Ebbe Lilliendal

Skal børn gå i skole fra vugge til grav

Dårligt nok har vi skrevet høringssvar til den nye folkeskolereform og tænker på hvilken betydning, den får for friskolerne før tænketanke igen kloger sig på, hvordan skolen skal indrettes.Læs mere >

05.12 2013

Af: Ebbe Lilliendal

PISA og friskolerne

Den netop offentliggjorte PISA-test har fyldt medierne med store bekymringer for de danske skolebørns uddannelse. Er der nu grund til den bekymring? De danske resultater af PISA-testene er udarbejdet på baggrund af test af...Læs mere >

27.11 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Regeringen, Venstre og Konservative er glade for finanslovsaftalen – det er jeg ikke helt

Sent i går aftes d. 26. november indgik regeringen, Venstre og De Konservative en aftale om Finansloven for 2014. På Facebook kan jeg læse, at en lang række politikere og flere ministre er meget tilfreds og glade for aftalen....Læs mere >

16.11 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Friskolerne er ikke mere elitære end folkeskolerne

Tænketanken CEPOS har netop fremlagt deres analyse af grundskolernes evne til at løfte eleverne fagligt, når der er korrigeret for elevernes sociale baggrund. CEPOS har fået udarbejdet en social profil for hver enkelt skole. »Når...Læs mere >

19.10 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Islamistiske friskoler?????????

I Politiken i dag d. 19. oktober har den tidligere imam Ahmed Akkari (AA)og den socialdemokratiske socialborgmester fra København Lars Aslan Ramussen (LAR) et fælles debatindlæg om » de islamiske skoler« (deres betegnelse). De...Læs mere >

11.10 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Taxameterreform skal skabe sikkerhed for friskolerne

Altinget.dk har bedt mig om et synspunkt på de frie grundskolers taxameter model. Den har været i mediet i dag d 11. oktober.Læs mere >

02.10 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Regeringen har to lovinitiativer på friskoleområdet

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt lovprogrammet for det kommende folketingsår. Der er to initiativer på de frie grundskolers område - om elevdemokrati og mulighed for oprettelse af vuggestuer. Læs mere >

26.09 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Kan forældrebetalingen bare skrues i vejret?

I forbindelse med Finanslovene for 2011/2012/2013 og igen nu i relation til Finanslovsforslaget for 2014, hører vi blandt argumenterne for sparerunderne på friskolerne, at skolerne bare kan hæve forældrebetalingen.Læs mere >

24.06 2013

Af: Ebbe Lilliendal, Landsformand f/Dansk Friskoleforening

En farlig rutchebanetur for friskolernes økonomi

(Mit indlæg fra Friskolebladet 21. juni 2013) Vi bliver ofte beskyldt for kun at ville snakke koblingsprocent og penge. Det er af nød. Vi vil langt hellere tale om indhold og værdier. Men vi kan ikke sidde åbenlyse økonomiske...Læs mere >

24.06 2013

Af: Ebbe Lilliendal, Landsformand for Dansk Friskoleforening

Ændring på vej omkring depositum for ny friskole

Dansk Friskoleforening har gennem en årrække arbejdet for, at et indbetalt depositum fra et nyt initiativ kan anvendes på tre på hinanden følgende år. Vi har set eksempler på, at et initiativ af den ene eller anden årsag ikke kom...Læs mere >

31.05 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Er specialundervisningsmodellen reelt brudt sammen nu?

De frie grundskoler har i en årrække haft store udfordringer med at få midlerne til specialundervisningen til at matche behovet. Den årlige pulje aftales mellem skoleforeningerne og tages af det samlede statstilskud. I...Læs mere >

08.04 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Ind i lockoutuge to

De første fire dage med nedsat bemanding rundt på friskolerne har betydet forøget planlægning for skolerne. Friskolerne skal sikre rammer, så man har kunnet modtage elever og enten undervist dem eller sikret et godt tilsyn med...Læs mere >

24.03 2013

Af: Ebbe Lilliendal

De forhandler stadig

Mange rundt på friskolerne stiller lige nu spørgsmålet »Hvad nu med os, når forhandlingerne om ny overenskomst er brudt sammen på folkeskoleområdet« Jeg har lørdag været i kontakt med forhandlerne i Moderniseringsstyrelsen for...Læs mere >

21.03 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Manglende indblik i statstilskuddet

En manglende indsigt i sammenhængen mellem friskolernes statstilskud og udgiften til folkeskoleelever i den enkelte kommune viser sig hos kummunalpolitikere. Det bør IKKE præge debatten. Se mit svar på et indlæg fra en...Læs mere >

28.01 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Tosprogsundervisningen eller modersmålsundervisningen

Debatten om modersmålsundervisningen fylder lige nu meget i medierne. Ministeren har afsat 30 mio. kr. til forsøg på 1. til 4. klassetrin i mere end 200 folkeskoler. ”Tosprogede elever skal – ligesom alle andre elever – blive så...Læs mere >

04.01 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Tal er tal og dem skal man være varsom med

Talmaterialet i CEVEA analysen om fri- og privatskolernes økonomi dækker kun en brøkdel af regnestykker. Læs mere >

02.01 2013

Af: Ebbe Lilliendal

Det bemærkede jeg i nytårstalen

Især to elementer i statsministerens nytårstale hæftede jeg mig ved – fællesskabet og friheden under ansvar – meget væsentlige dele af samfundets sammenhængskraft.Læs mere >

06.12 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Privatskolerne får flere penge af regeringen

Den overskrift præger mediebilledet i dag d 6. december. Journalister og debattører har især hæftet sig ved allersidste afsnit i regeringens netop udsendte udspil til en reform af folkeskolen. Læs mere >

12.11 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Er der ligheder mellem friskoler og den finske skole?

På en konference fredag d. 9. november fremlagde Nationalt Videncenter for Frie Skoler en undersøgelse af undervisningsmiljøet på baggrund af spørgeskemaundersøgelse rettet mod 9. klasses elever i både folkeskolen, efterskolen og...Læs mere >

09.11 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Må vi åbne vinduet?

Det er titlen på vores fælles annonce i dagens aviser (9. november). En kampagne alle frie grundskoler er med i.Læs mere >

08.11 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Hvilken selvejerform tænkes der på?

I Information d. 8. november er en artikel om tanker Organisationen Frie Børnehaver og Fritidshjem har gjort sig. Organisationen vil sende en ansøgning til en anonym kommune med en ansøgning om at måtte oprette en ny selvejende...Læs mere >

06.11 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Husk ingen af Jer var med

Dansen omkring Finansloven for det kommende år er nu ved at nærme sig slutfasen. Det er nu de mindre områder kommer op på bordet. Det kunne se ud som aftalen bliver mellem regeringen og Enhedslisten.Læs mere >

31.10 2012

Af: Ebbe Lillliendal

Det svirrer med tal

Der forhandles på højtryk for at få Finansloven for 2013 til at falde på plads. Om en regulering af friskolernes tilskud når frem til forhandlingsbordet, kan vi ikke vide med sikkerhed, men det vil være rettidig omhu at...Læs mere >

22.10 2012

Vangs tal holder ikke

Her min kommentar i Information til det regnestykke Børne- og Ungeborgmester i København, Anne Vang gentager i forskellige medier. Det bliver ikke mere rigtigt af at blive gentaget.Læs mere >

10.10 2012

Af: Ebbe Lilliendal, Landsformand

Er friskolerne et forbillede eller en trussel?

Det spørgsmål stillede tænketanken Cepos tre centrale aktører den 8. oktober 2012. Professor Niels Egelund, Børne- og Ungeborgmester Anne Vang (S) og Bertel Haarder (V) sad i panelet.Læs mere >

05.10 2012

Af: Ebbe Lilliendal, Landsformand

Er det et samlet overskud på 145 mio kr, der er problemet?

I regeringens forslag til Finanslov for 2013 er frie grundskoler det eneste uddannelsesområde, der fortsat er udsat for massive besparelser. Vi har spurgt regeringens top, om det er hensigten, og hvad regeringens generelle...Læs mere >

17.09 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Friskolerne bidrager i høj grad til børnenes uddannelse

Danmarks Statistik har netop offentliggjort en statistisk, der fortæller om de forskellige skoleformers bidrag til regeringens målsætning om, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse og 50% skal have en efterfølgende...Læs mere >

06.09 2012

90 mio kr er mange penge

Et af de store revisionsfirmaer har set på friskolernes regnskaber for 2011. De har taget 55 af de frie grundskolers regnskaber og så ganget dem op som dækkende for alle 500 skoler. Og meget belejligt her i en...Læs mere >

27.08 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Finanslovsforslag med store skuffelser til friskolefolket

»Besparelserne på uddannelsesområdet skal rulles tilbage«. Dét var ordene i den seneste valgkamp. I dag mandag den 27. august må vi endnu engang konstatere, at regeringen ikke vil indfri løftet. I Finanslovsforslaget for 2013...Læs mere >

10.08 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Er det folkeskolen eller grundskolen?

Her efter Sorømødet og på tærsklen til den nye politiske sæson er uddannelsesområdet ikke uventet i fokus. Statsministeren vil have gang i de unge, og det skal være gennem reformer blandet andet FOLKESKOLEN skal nytænkes. Læs mere >

07.08 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Hvad kan friskolerne (blandt andet) bidrage med til årets Sorø møde

Tirsdag d. 7. august samles godt 100 indbudte personer til Børne- og Undervisningsministerens årlige og traditionsrige Sorø møde. Overskriften i år er »Ny Nordiske Skole«. Læs mere >

28.06 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Friskolerne går glip af 23 mio kroner

Regeringen har aftalt med Kommunernes Landsforening, at der over de næste tre år skal tilføres ekstra 500 mio kr. til IT investeringer i folkeskolen. Der er tale om en ekstraordinær pulje. Når der på den måde tilføres ekstra...Læs mere >

21.06 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Passer Anne Vangs regnestykke?

Københavns Børne- og ungeborgmester Anne Vang var oplægsholder i vores telt på Folkemødet. Hun mener, at de frie grundskoler scorer kassen og at enkelt skoler får langt mere end tilsvarende folkeskoler.Læs mere >

10.06 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Folkemødet på Bornholm

Dansk Friskoleforening er, som jeg har skrevet tidligere, gået sammen med alle andre foreninger på frie grundskolers område om en fælles optræden på Folkemødet på Bornholm her fra d. 14. juni til 17. juni.Læs mere >

14.05 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Mediebilledet kan ændre sig grundlæggende

Friskolebladet er et blandt mange papirbårne medier, der i en årrække har modtaget midler fra en finanslovs pulje afsat til »distributionsstøtte«. Efter et regeringsskifte og i en tid med begrænsede midler i statskassen får alle...Læs mere >

19.04 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Vi bliver synlige på Folkemødet

Dansk Friskoleforening vil i juni sammen med de øvrige frie grundskoleforeninger være synlige på årets Folkemøde i Allinge på Bornholm. Læs mere >

13.03 2012

Af: Ebbe Lilliendal, landsformand

En bæredygtig løsning

Normalt vil jeg ikke anbefale det ene produkt eller et firma frem for andre. Valget af leverandør må og skal alene være op til den enkelte friskole. For at udvide paletten for valget af samarbejdspartner indenfor energi, vil jeg...Læs mere >

22.02 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Anne Vang har ikke lavet sit hjemmearbejde

Børne- og Ungeborgmester i Københavns kommune Anne Vang har i en række indlæg i Politiken angrebet friskolerne. Hun afslører uvidenhed om friskolernes tilskudsystem. Hun »påstår« at alle friskoler får 73% af udgiften i...Læs mere >

16.02 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Er det ved at være et »must«, at kommunerne skal modarbejde friskolerne?

I flere og flere kommuner lukker politikerne øjnene for, at en del af vælgerne har børn i friskoler. Senest kan vi læse, at Ringkøbing-Skjern kommune vil ændre i køreplanerne for busserne. Lige præcis ændringen af den ruten forbi...Læs mere >

06.02 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Hvor er problemet – hvis det er et problem

Med mellemrum rettes der fokus på antallet af friskoler og udviklingen i elevtallet. Nu forsøges det at tale det op til et problem, at 15 % af eleverne med anden etnicitet end dansk går på fri- og privatskoler. Det er samme andel...Læs mere >

09.01 2012

Af: Ebbe Lilliendal

Københavns kommune retter kanonerne mod de frie grundskoler

Børne- og ungdomsborgmester Anne Vang i København vil tage penge fra de frie grundskoler og give dem til den københavnske folkeskole. Så tror hun alle problemer er løst. Det er for mig, at man vil tage mindste fællesnævner, for...Læs mere >

29.12 2011

Af: Ebbe Lilliendal

Godt nytår til alle

Nu skal vi til at skrive 2012, og det er tid til at gøre status og se fremefter. Hvad har været godt og hvad har været mindre godt for friskolerne i 2011, og hvad mon der venter os i 2012.Læs mere >

19.12 2011

Af: Ebbe Lilliendal

Er det ok at redigere i julesalmer og juletraditioner

Sindene er for alvor kommet i kog i forbindelse med en række folkeskoler har udeladt vers i julesalmer og ændret på andre juletraditioner. Læs mere >

27.11 2011

Af: Ebbe Lilliendal

Lad os få dokumentation på bordet

Danmarks Lærerforening forudser et boom i kommunale skolelukninger. Er det grundet pædagogik eller økonomi, at kommunerne vælger at lukke velfungerende folkeskoler.Læs mere >

18.11 2011

Af: Ebbe Lilliendal, landsformand

Kære politikere, det kan nås endnu

Mange nye elementer er kommet ind i forhandlingerne om finansloven for 2012, men endnu har vi ikke set en genopretning af friskolernes økonomi. Læs mere >

08.11 2011

Af: Ebbe Lilliendal

Modersmålsundervisningen - hvordan - hvorfor

Meget tyder på, at modersmålsundervisning er en god hjælp til at få tosprogede børn videre ind på og gennemføre en ungdomsuddannelse.Læs mere >

01.11 2011

Af: Ebbe Lilliendal

På tærsklen til et nyt finanslovsudspil

I denne uge ser vi den nye regerings første udspil til finanslov. I den kan vi se, hvad der venter friskolerne i 2012.Læs mere >

Friskolestafetten:

Friskolestafetten skrives på skift af styrelsens medlemmer og kommer omkring alle kroge i den frie skoleverden.

Du kan abonnere på både Friskolestafetten og vores andre nyhedsbreve
info

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12