fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

FRISKOLERNEs Landsmøde 2020

 • Digitalt selvforsvar - om at tage kontrol over sine data

  Vil du blive klogere på, hvordan du underviser børn og unge i dataforståelse på sociale medier og apps? Når vi i dag benytter sociale medier, hjemmesider og apps, afgiver vi alle data i større eller mindre grad. Digitale data giver os mange muligheder, men det giver også adgang til vores privatliv og øger risikoen for udnyttelse til kommercielle eller kriminelle formål. Det kalder på digitalt selvforsvar og digital dannelse om, hvordan data bruges og udnyttes.

  Børn og unge er dagligt aktive på online-tjenester, hvor der er et væld af svært gennemskuelige bagvedliggende agendaer og adfærdsstyrende mekanismer. Vi skal derfor lære at forstå, hvad data er, og – når det gælder persondata – hvordan data kan bruges på godt og på ondt; til fordel og ulempe for os selv og samfundet. Og hvordan vi kan sikre os, at persondata forbliver så privat som muligt og på et sikkert sted. Vi skal lære at være offentlige mennesker, der forstår den rolle, som data i dag spiller. Der er mange faldgruber og dilemmaer, som kræver viden om, hvordan man kan kontrollere sit eget data-liv.

  Dataetisk ekspert Pernille Tranberg vil føre deltagerne igennem en workshop med fokus på konkrete øvelser og dilemmaer. Salonen er målrettet alle, der har lyst til at blive klogere på dataetik, og der vil være konkret vejledning til, hvordan man kan undervise elever fra 5. – 10. klasse i emnet gennem diskussions- og refleksionsoplæg. Medbring egen computer og/eller mobiltelefon.

  Workshopleder: Pernille Tranberg rådgiver og holder foredrag om dataetik og bæredygtige data for virksomheder, organisationer, skoler om datatidsalderen og digitalt selvforsvar - om at tage kontrol over sine data. Hun er journalist og har tidligere arbejdet for Berlingske Media, været chefredaktør for Tænk og reporter på Politiken. Hun er forfatter til syv bøger.

  Workshoppen er sponsoreret af LB Forsikring, og du kan læse mere om projektet her: dataforståelse.dk

 • At lede andre - om det nonverbale sprog

  Når vi møder et andet menneske, er der særligt to forhold, der har betydning for, hvordan dialogen kommer til at gå. Det ene er, hvad vi mødes om – altså meningen med mødet, og det andet er, hvordan vi mødes – altså hvad der sker, når vi mødes.

  Denne salon giver indsigt i, hvordan det nonverbale sprog fremtræder mellem mennesker, og hvilken rolle det nonverbale spiller i mødet med andre.

  Salonen henvender sig til alle, der ønsker at blive klogere på den nonverbale kommunikation. Formen veksler mellem indlæg og fællesøvelser/interaktion/deltagerinddragelse.

  Workshopleder: Mia Hesselberg-Thomsen, ph.d.-studerende og sceneinstruktør. Siden 2002 har hun arbejdet med udvikling af roller, samspil og kommunikation for institutioner, organisationer og erhvervsliv og siden 2007 med udvikling af studieværter og reportere for Danmarks Radio.

 • Fortælleværksted

  Mennesker har fortalt hinanden fortællinger i årtusinder. Når vi lykkes godt med dem, formidler de ikke bare et indhold; de sætter gang i fantasien, skaber billeder og vækker følelser hos dem, der lytter. På denne workshop får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan skabe levende fortællinger, du kan bruge i din undervisning. Med baggrund i retorikken byder vi på et grundlæggende kendskab til fortælleteori, og du får selv lov at prøve kræfter med rollen som fortæller.

  Vi håber, at workshoppen kan inspirere dig til at bruge flere fortællinger, billeder og sanseindtryk i dit klasselokale. Der vil være nogen, der aldrig har prøvet kræfter med fortælling før, og andre der føler sig klar til at blive udfordret. Alle er velkomne til denne workshop, og alle kan lære at blive dygtige og medrivende historiefortællere.

  Workshopledere: Sine Hedegaard og Emil Tarp Vang er begge stud.mag. i retorik på Københavns Universitet. Her undersøger de fortællingens skabende kræfter, og sammenhængen mellem det vi siger, og hvordan vi bruger vores krop. Emil Tarp Vang arbejder som student- og debatredaktør på Dagbladet Information, mens Sine Hedegaard arbejder som student og taleskriver hos Realdania. Sammen har de undervist i retorik og fortælling bl.a. hos Kræftens Bekæmpelse, Fondenes Videnscenter og Grundtvigs Forum.

 • Globalt udsyn for elever og ansatte

  Vi ønsker med salonen både at inspirere samt at give rum for samtale om, hvordan friskolerne på alle klassetrin kan arbejde med globalt udsyn som en del af elevernes undervisning, dagligdag og rejser. 

  Deltagerne får inspiration fra lærere, der har erfaring med globalt samarbejde samt konkrete værktøjer og aktiviteter i forhold til internationalt samarbejde. Der vil ved hvert af de udvalgte områder være tid til at tale sammen om, hvordan man arbejder/ønsker at arbejde med globalt udsyn på friskolen. 

  Vi kigger blandt andet på undervisningen, brugen af eTwinning som samarbejdsportal med europæiske skoleklasser (medbring gerne pc), gæstelærere fra Europa, erfaringer med Erasmus+ og Nordplus programmerne, rejser og FN’s 17 Verdensmål. Deltagerne vil ud over at få viden om muligheder, samarbejdspartnere og konkrete projekter have en livline det kommende skoleår, så man hele tiden kan få assistance.

  Workshopleder: Jakob Clausager Jensen, international konsulent i Friskolernes Hus. Salonen vil desuden indeholde oplæg fra friskoler med konkrete samarbejdserfaringer i internationalt perspektiv.

 • Forælder på en friskole - hvad kræver det?

  Om roller, engagement, forventninger og det forpligtende fællesskab. I denne salon tager vi forældrenes perspektiv. Niels Jakob Pasgaard, der selv er friskoleforælder, lektor og kandidat i pædagogisk filosofi, giver sit perspektiv på, hvad det vil sige at være forælder på en fri skole – og på, hvordan det adskiller sig fra det at være forælder andre steder.

  Vi dykker ned i en række spørgsmål, der vedrører det at være forælder på en friskole. Vi udveksler erfaringer og diskuterer, hvad man som friskoleforældre kan gøre for at sikre den bedste skolegang for sine børn.

  Nogle af de spørgsmål vi kommer ind på, er:

  • Hvad vil det sige at være forælder på en fri skole?
  • Hvordan adskiller friskoleforældre sig fra andre forældre – på godt og ondt?
  • Hvad kan man som forældre forvente af en fri skole – og hvad kan friskolen forvente af forældrene?
  • Hvordan skal man forstå ’forpligtende fællesskab’?
  • Hvad kræver det at være forældre på en friskole? Og kan man kræve det samme af alle?
  • Hvor engageret må man være?
  • Hvordan kan samarbejdet og dialogen mellem forældre og skole bedst tilrettelægges?

  Salonen byder på oplæg fra forældre, skoleledere og lærere, som kan inspirere og sætte diskussionerne i gang. Der vil være god tid til dialog og drøftelser mellem deltagerne.

  Workshopleder: Niels Jakob Pasgaard er lektor på VIA University College, optaget af pædagogik og didaktik samt forfatter til ’FAQ om læringsmål’. Han forsker i e-læring, online uddannelse og brugen af it i undervisningen. Privat er han forælder på Den Fri Hestehaveskole, hvor han sidder i bestyrelsen.

 • Undervis i verdensmålene gennem læringsteater

  På denne salon får deltagerne både en teoretisk og praktisk indføring i, hvordan vi kan tilrettelægge undervisning i Verdensmålene for bæredygtig udvikling ved at skabe æstetiske læreprocesser for eleverne gennem Læringsteater. Didaktiske redskaber som Forumteater og Vurderingsøvelser vil blive gennemgået og øvelser og aktiviteter, der er både inkluderende, gruppestyrkende, samarbejds- og tryghedsskabende, vil blive afprøvet.

  Læringsteater er en paraplybetegnelse for flere forskellige drama- og teaterpædagogiske didaktiske redskaber og på salonen får deltagerne inspiration til deres undervisning, som de kan gå hjem og anvende med det samme.

  Workshopleder: Susanne B. Storm, grundlægger af firmaet Æstetisk Læring, cand.pæd.pæd.psyk. og skuespiller. Susanne er ekspert i at udvikle æstetiske læreprocesser – særlig gennem teater- og dramaarbejde – og er efterspurgt i uddannelsessammenhænge, når der skal udvikles undervisning i krydsfeltet mellem kunstnerisk og akademisk praksis.

  Se mere på: www.aestetisk.dk

 • Fællessang som kulturformidling

  Hvordan formidler man kulturarv til nye generationer – og hvad stiller det af krav til værtskabet? Fællessangen i Danmark er på sit højeste – og de fleste er enige om, at det er berigende at synge sammen. Men med folkekulturens stigende popularitet i samfundet vokser også nødvendigheden af at kunne kommunikere indholdet til mange forskellige mennesker. Rasmus Skov Borring inviterer indenfor i sit arbejde med både sangformidling og med produktionen af ny folkekultur gennem nye sange. Han giver sit bud på, hvilke opmærksomhedsfelter der knytter sig til at formidle en folkekultur, der har eksisteret længe, men som også har brug for løbende fornyelse. Salonen indeholder både oplæg og fællessang.

  Workshopleder: Rasmus Skov Borring er pianist, komponist, projektleder for de frie skolers fællessangsprojekt ”Syng, Spis og Snak” samt uddannet cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet.

 • Skarpe hjerner og mentalt overskud

  Mentalt overskud handler om den enkelte og om alt det imellem os. Det vi giver til hinanden. Om at bruge den mentale kapacitet bedst muligt og holde fokus, hvor det er krævet. Hvordan udnytter vi bedst den mentale kapacitet? Hvad betyder et skarpt fokus for opgaveløsningen, og hvordan påvirker det samspillet med kolleger, forældre og børn.  

  Uagtet opgaver, deadlines, forventninger og ambitioner, så skal vi træffe skarpe beslutninger, der sikrer de rigtige handlinger. Også når vi har travlt og føler os pressede, er det vigtigt, at vi træffer de beslutninger, der gør både os selv, kollegerne og børnene gode.

  Ditte motiverer os til at undersøge og aktivt vælge, hvad vi vil bidrage med; både i organisationen og privat. Hun åbner for nysgerrigheden og modet til at udfordre os selv, vores vaner og forestillinger om den hverdag og de relationer, vi er en del af. Workshoppen er en kombination af oplæg og praktiske øvelser fra Funktionel Hjernetræning. De praktiske øvelser flytter pointer, læring og refleksioner fra tanke til handling; fra et individuelt fokus til et fælles ansvar og aktive valg. Vi oplever gennem øvelserne at være udfordrede og fuldt fokuserede. Samtidig har vi en oplevelse af at lege og have det sjovt. 

  Workshopleder: Ditte Andersen er arkitekten bag Funktionel Hjernetræning og direktør i virksomheden Mind Social. Hun har arbejdet med udvikling af organisationer, medarbejdere og teams gennem 16 år og faciliterer i dag workshops og kurser for både offentlige og private virksomheder. Ditte er tidligere professionel håndboldspiller på klub og landshold. Mentalt fokus og forståelsen af teamdynamik, gode afleveringer og fælles mål er en naturlig del af hendes tanke, handling og formidling. 

 • Demokratisk samtale og robot-lærere

  Frirummet byder på en praktisk og legende salon om, hvordan pædagogisk arbejde med demokratisk samtale kan se ud, og hvilke spørgsmål det kan få børn og unge til at stille hinanden og deres omverden. 

  Baggrunden for salonen er, at Frirummet gennem det seneste halve år har besøgt 30 friskoler og efterskoler og eksperimenteret med at engagere mellemtrins- og udskolingselever i demokratisk samtale – et eksperiment der både involverer rollespil, provokationer og en masse robot-lærere. For danske unge er verdensmestre i viden om demokratiet, og de støtter i høj grad op om den demokratiske styreform, men noget tyder på, at børn og unge synes det er svært at skulle sige deres mening og engagere sig i den offentlige samtale. Ved jeg overhovedet nok til at mene noget? Hvad tænker de andre om min holdning? Nytter det i det hele taget at engagere sig i noget som helst? 

  På salonen præsenterer vi vores erfaringer med arbejdet og lægger op til diskussion af, hvordan holdninger kan mødes, modsiges og blomstre i skolen og i samfundet. Deltagerne får – ud over en sjov oplevelse – redskaber og inspiration til at arbejde med demokratisk samtale med deres egne elever.

  Workshopledere: Josefine Weng, Caroline Qvarfot og Marlene Borst Hansen

  Frirummet er et civilsamfundsinitiativ startet af de frie skoler (friskoleforeningen, efterskoleforeningen og højskoleforeningen) med støtte fra TrygFonden. Formålet med projektet er at forbedre den offentlige samtale.

 • Professionelles læringsfællesskaber, professionelles læring og skoleudvikling

  I denne workshop møder deltagerne skoleforsker Micki Sonne Kaa Sunesen, Ph.d. I et mix mellem oplæg, dialoger og aktiviteter får deltagerne indblik i, hvad professionelle læringsfællesskaber kan være, og hvad henholdsvis leder og personale kan gøre for at skabe et sådant fællesskab. Deltagerne får mulighed for at spejle egen praksis, sådan som den udspiller sig på deres egen skole, men også høre om, hvordan kolleger fra andre skoler konkret arbejder med professionelles læring og skoleudvikling.

  Micki vil desuden præsentere aktionslæring som et konkret bud på en pædagogisk metode, som man på skoler kan gøre brug af som led i at understøtte det pædagogiske teamarbejde. Samarbejde i teamet er nemlig et centralt og afgørende aspekt af professionelle læringsfællesskaber. Med hjem får deltagerne i denne workshop konkrete bud på, hvordan de kan gribe skoleudvikling an og forskningsbaserede grunde til hvorfor netop sådan. Platformen er professionelle læringsfællesskaber, metoden er aktionslæring.   

  Workshopleder: Micki Sonne Kaa Sunesen er grunduddannet lærer, PD, Kandidat og Ph.d. i pædagogisk psykologi. Med praksiserfaringer som lærer, konsulent, leder og forsker fra såvel offentlige som private sammenhænge bygger han i denne workshop bro mellem praksis og teori ved at aktivt inddrage egne praksiserfaringer og egen forskning. Workshoppen bliver således afviklet i et balanceret forhold mellem teori, praksis og forskning.

 • Sådan får du et publikum til dine skolehistorier

  Hvorfor er fællesskab, venskaber og de store værdier så svære at få journalister til at interessere sig for? Dette spørgsmål og mange flere vil vi forsøge at give et svar på, når vi mødes til denne workshop i praktisk journalistik til landsmødet 2020.

  Mange friskoler kommunikerer med forældrene og lokalsamfundet via nyhedsbreve, debatindlæg og pressemeddelelser - med svingende udbytte. På denne workshop dissekerer vi historierne og omformer dem til journalistiske vinkler, læserne og journalisterne er klar til at sætte tænderne i. Workshoppen er et komprimeret journalistkursus, hvor du må forvente at byde ind med egne historier og deltage i gruppearbejde med kolleger fra andre friskoler.

  Som afslutning på salonen vil vi bruge lejligheden til at diskutere Magasinet Friskolen i en slags 'åbent redaktionsmøde'. Magasinet har nu levet godt to år i sin nuværende udformning, og vi vil meget gerne høre fra jeres skoler, hvordan det modtages og bruges i dagligdagen.

  Workshopleder: Per Ølholm er redaktør på Magasinet Friskolen. Han er uddannet journalist fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole og har i de seneste 15 år arbejdet professionelt med trykte- og digitale magasiner. Per er også primus motor på 'Unge Stemmer': FRISKOLERNEs unge-redaktion.

 • Har vi en god bestyrelse for skolen? Og er jeg et godt bestyrelsesmedlem?

  Der er selvfølgelig mange forskellige og relevante svar på overskriftens to spørgsmål; men det interessante er, hvilke svar der er meningsfulde på netop din skole!

  Salonen henvender sig (kun) til bestyrelsesmedlemmer. Præmissen for salonen er, at vi mener, at det hører med til at påtage sig ansvaret som bestyrelsesmedlem, at man arbejder med at finde svar på, dels hvad det vil sige at være en god bestyrelse for sin skole, dels hvordan man selv er et godt bestyrelsesmedlem.

  På salonen vil vi lægge op til, at deltagerne arbejder med:

  • Hvad skal bestyrelsen arbejde med?
  • Samspillet mellem skoleleder og bestyrelse – hvad nærer det gode samarbejde, og hvor kan forhindringerne ligge?
  • At sætte ord på, hvad der karakteriserer en god bestyrelse for skolen - i netop den fase skolen befinder sig i, og i den fremtid skolen er på vej ind i.
  • Overvejelser om, hvordan man kan arbejde med, at bestyrelsen er og forbliver den ”gode bestyrelse”, som skolen har brug for.
  • Forskelle mellem formandens opgaver og de øvrige bestyrelsesmedlemmers opgaver – hvor er de brændende platforme og hvilke værktøjer/handlemuligheder er der?

   

  Arbejdsformen på salonen vil være en vekselvirkning mellem korte oplæg, gruppearbejde ud fra cases og plenumdrøftelser.

  Workshopledere: Peter Højgaard Pedersen, specialkonsulent i Dansk Friskoleforening, Dea Nyrop Nielsen, bestyrelsesformand Bordings Friskole og Laurids Kristian Fahl, tidligere bestyrelsesforperson Frederiksberg Friskole.

 • De unges Europa - demokratisk dannelse i et europæisk perspektiv

  I denne salon skal vi gennem fortællinger og filmklip fra Elena og Peters rejser, samt debat og dialog, se den danske ungdom i en europæisk kontekst. Hvad er det for et Europa, som børn og unge i dag skal finde deres fødder i? Og hvilke forskelle og ligheder er der mellem danske unge og unge fra andre europæiske lande?

  Siden 2013 har Peter og Elena rejst Europa tyndt for at finde ud af, hvordan Europa ser ud fra unges perspektiv. De har boet hos unge, hvor end de har været, og talt med dem om deres tilværelse og samfund. I deres oplæg vil de fortælle om unge over hele Europa, der er i gang med at skabe forandringer; klimaaktivister, flygtninge, nationalistiske ungdomsbevægelser, unge kriseramte sydeuropæere, ligestillingens aktivister med flere. I denne salon bliver I klogere på, hvordan Europa ser ud fra unges perspektiv, og I kommer selv til at diskutere og arbejde med problemstillinger om vores tids Europa, som I kan tage med ind i undervisningen på jeres skole.

  Salonen vil foregå som en vekselvirkning mellem korte oplæg, som peger på nogle kernespørgsmål, og drøftelser i mindre grupper af disse spørgsmål på baggrund af egne erfaringer. På den måde bliver deltagernes engagement i spørgsmålene afgørende for salonens forløb.

  Workshopleder: Elena Askløf og Peter Laugesen rejser Europa tyndt, mens de laver online-undervisning, film, tekster mv., som gør det muligt for andre at få den samme viden, indsigt og oplevelse af Europa, som de selv får på deres rejser. Se mere på www.voreseuropa.dk. ’Vores Europa’ blev i 2014 tildelt Europa-Parlamentets Charlemagne Youth Prize.

Tilmelding til Landsmøde 2020 pil
Har du lyst til at stille op til styrelsesvalget 2020?

Tidspunkt
25. - 26. april 2020

Tilmeldingsfrist
den 20. marts. 

Pris for deltagelse
lørdag og søndag: 1.180 kr.
Lørdag: 880 kr.

Overnatning 
Enkeltværelse: Fra 760 kr.
Dobbeltværelse: Fra 460 kr. pr. person
3-sengs værelse: Fra 380 kr. pr. person

Overnatning sker på Comwell Kolding og 2 andre hoteller efter først-til-mølle-princippet

Program (pdf)

Tilmelding

Blanket til brug for opstilling af kandidater til styrelsesvalget 2020

BEMÆRK at fristen for opstilling af kandidater er den 21. februar 2020.

info
Kontakt
Birgitte Bahlke Gram, Friskolernes Hus
62613013
Skriv til mig
birgitte(at)friskoler.dk

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12