fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab

Kreativitet, dannelse og bæredygtighed 2018

Vores viden og indsigt i bæredygtighedens nødvendighed er enorm.

Alligevel er der brug for handling og ny kreativ tilgang, hvis vi i dannelses-processerne skal finde nye veje, ny adfærd, nyt håb, ny didaktik, ny pædagogik, et nyt mindset – hen mod en bæredygtig verden.

Derfor skal vi mødes til Kreativitet, dannelse & bæredygtigheds-konferencen den 27. september 2018.

Krea_2018_streg.png

VERDENSMÅLENE SOM RAMME OM KREATIVITET, DANNELSE & BÆREDYGTIGHED

På mangfoldige områder er ‘business as usual’ ikke en mulighed i fremtiden. Derfor er der behov for kreativitet på mange felter. 

Nye veje; nye metoder; nye mål; nye måder at måle, veje og tælle på. Nye dannelsesidealer. Er der noget smukkere end at forestille sig fremtidens generationer vokse op med et levende ønske om at passe på jorden og alt liv på jorden? Det er, hvad bæredygtighed og bæredygtig dannelse handler om. Verdensmålene er mål for hele verden. Idealet er, at ingen må lades tilbage.

De 17 verdensmål er en præcisering af, hvad dette konkret handler om. Alle kan og bør forholde sig til verdensmålene, og derfor skal alle i fremtiden lære om disse mål for en smukkere, mere retfærdig og mere solidarisk verden. 

Steen Hildebrandt, Ph.D., professor & adjungeret professor.

Program

Tovholder på dagen er Lars Geer Hammershøj, ph.d. og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet

9.00 Morgenbrød & ankomst

9.30 Velkomst 

9.40 Pitches 1-5:

  1. Laboratoriet for bæredygtighed ved Elsebeth Gerner Nielsen 
  2. Haver til Maver: Hvorfor er det vigtigt? ved Amalie Dynes Ørsted 
  3. Alting sitrer. Børn, natur og dannelse for en bæredygtig fremtid ved Malene Bendix 
  4. Mod til at handle og vove ved Steen Møller 
  5. Bæredygtig pædagogik som en ressource ved Lone Greve 

11.00 Kreativitetens karakteristik i grundskolen og ungdomsuddannelser. Foredrag ved Lars Geer Hammershøj 

12.00 Designmåltid – en skræddersyet madoplevelse skabt i samarbejde mellem køkkenpersonale og designere

13.00 Workshop 1-5:

1. STEEN MØLLER: Samtale om bæredygtige muligheder og betydningen af at gøre noget og turde eksperimentere, tænke nyt og afprøve løsninger, der trækker mod en mere bæredygtig livsstil.

2. DESIGNSKOLEN KOLDING: Værdikædekortlægning og redesign af hverdagsprodukter
I denne workshops første del vil vi kortlægge værdikæder omkring hverdagsprodukter vi har på os og identificere mulighedsrum for bæredygtighed og italesætter de 17 verdensmål.
I anden del vil vi lave en hurtig redesign- og prototyping-session hvor vi aktivt arbejder med udvalgte mulighedsrum. Til workshoppen vil vi bruge værktøjer udviklet i LAB for Bæredygtighed og Designskolen Kolding.

3. VESTER SKERNINGE FRISKOLE: Bæredygtighed i en skolepraksis og dannelsestænkning
Bæredygtighedstanker og -praksis har en central plads i dannelsestænkningen på Vester Skerninge Friskole. Med udgangspunkt i en præsentation af skolens tanker, tiltag og erfaringer - sammen med deltagernes evt. ditto - vil vi med gensidig inspiration drøfte udfordringer og muligheder for skolens rolle og ansvar i bæredygtig dannelse.
Stikord: Grønt Flag Grøn Skole, grøn skolegård, skolehaver, grøn pedel, modvindskompetence, naturen under huden, grønne rollemodeller, håb og entusiasme frem for dystopi og ligegyldighed etc. 

4. INSERO: Urban Gardening ved Anders Pagh (aflyst)
Urbaniseringen er en forureningsmæssig udfordring – fx i forhold til transport af fødevarer.
I denne workshop ser vi på, hvordan dine elever kan arbejde med dette problem og finde kreative løsninger til udnyttelse af byrummet til grønne aktiviteter.
Workshoppen har fokus på arbejdet med “praktiske løsninger på praktiske problemer”, og understøtter således en undervisning, der benytter engineering som arbejdsmodel.
Workshopleder: Anders Pagh, Insero Education

5. UNGDOMSBYEN: Generation Verdensmål ved Julie Kolath
Hvordan formidler vi viden om de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, på en måde der inspirerer til handling, fremfor at lede til pessimisme og magtesløshed?
Ungdomsbyen forsøger at løfte vor tids vigtigste samtale højere og videre med viden om- og inspiration til - handling. Det er tydeligt at de yngre generationer har mod på at løse de udfordringer vi står overfor. Eleverne er Generation Verdensmål! De er innovative i deres tilgang til verdensmålene, og går til målene med engagement, kreativitet og nysgerrighed.
I workshoppen deler Ungdomsbyen erfaringer fra vores landsdækkende lærer- og elevworkshops om Verdensmålene.
Workshopleder: Julie Bergdal Kolath. Pædagogisk konsulent I Ungdomsbyen.

14.15 Kaffe

14.30 Kreativitet, kunst og kultur og bæredygtig dannelse ved Lone Belling 
Kloden kalder på mennesker der med hjerte og hjerne forstår hvorfor vi skal leve bæredygtigt – og er parat til at handle. Lone Belling sætter fokus på hvordan kreativitet, kunst og kultur kan understøtte bæredygtige dannelse og menneskers forbundenhed samt bidrage med nye perspektiver på det gode liv. Samtidig kan et stigende fokus på indre og ydre bæredygtighed bringe kreativitet og dannelse i forgrunden som en modvægt mod konkurrencestatens konstante fokus på konkrete kompetencer.

Oplægget tager afsæt i Lones seneste bog: Bæredygtig dannelse, skitser til empatisk verden der bidrager med en dannelsesforståelse som matcher udfordringerne i det 21. århundrede. Lone Belling, ledelses- og organisationskonsulent i Liv og Lederskab. Foredragsholder, coach samt designer af facilitator af strategiske og samskabende processer. Bestyrelsesformand for Kulturprinsen i Viborg


15.15 Indtryk og refleksioner
: Paneldebat med Lone Belling, pitchere og workshopholdere.
Faciliteret af Lars Geer Hammershøj.

15.45 Afslutning ved Lars Geer Hammershøj

16.00 Tak for i dag og på gensyn i 2019

Krea_2018_streg.png

Konferencen er for lærere, ledere, pædagoger, bestyrelsesmedlemmer og andre med interesse i emnet.
Hent det fulde program herunder.

Få det trykte program på Efterskoleforenings, Folkehøjskolernes og Dansk Friskoleforenings års- og landsmøder i foråret 2018.

Tilmelding via nedenstående link senest den 15. august 2018.


Designskolen Kolding

dk_building_square.jpg

Talenternes internationale legeplads

Designskolen Kolding danner rammerne for årets konference. Et lokalt forankret læringsmiljø, der arbejder internationalt og på universitetsniveau, der har rødder i en lang demokratisk tradition.

Designskolen Kolding er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Skolen uddanner designere på bachelor- og kandidatniveau.

Designskolen Kolding har knap 380 aktive studerende og et antal ph.d.-studerende, herunder erhvervs-ph.d.-studerende. Hvert år optager skolen omkring 90 nye studerende. 
I tillæg tilbyder skolen en kandidatuddannelse i designledelse i samarbejde med Syddansk Universitet. DET KREATIVE SKOLENETVÆRK blev dannet i 2011 på initiativ fra Faaborgegnens Efterskole. Senere kom Vester Skerninge Friskole, Den frie Lærerskole, Odense Fagskole, Uhre Friskole og Osted Friskole med. Dengang talte vi om ”Aftryk - en anden vej” og  fornyelsens kunst.

Netværksdannelsen er åben og fri, og intentionen er at få alle typer af uddannelsesinstitutioner med; fra grundskoler til videregående uddannelser. 

Vær med i Det Kreative Skolenetværk på Facebook

FB-f-Logo__blue_72.png

KREATIVITET, DANNELSE & BÆREDYGTIGHED

27. september 2018 på Designskolen Kolding
Pris: 750 kr. 


Konferencen 'Kreativitet, dannelse og bæredygtighed' er den 6. i rækken, arrangeret af DET KREATIVE SKOLENETVÆRK.

Læs Det Kreative Skolenetværks manifest på Facebook.
info

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12