fjern søgeboks
Frihed til forskellighed

Nyheder

Får du det hele med?

Tilmeld dig nyhedsbrev og nyhedsagent - og få nyt om præcis det, der interesserer dig direkte i din indbakke

Læs mere

nyheder

FriskolestafettenPædagogik og skolelivKurser og ArrangementerPresse og PolitikAdministrative nyhederAlle
20.09 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Dagtilbud – og arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

På daginstitutionerne rundt omkring i landet arbejdes der på fuld tryk med at beskrive indholdet af den pædagogiske læreplan og dermed de seks læreplanstemaer. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
20.09 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

EVA søger dagtilbud til praksisrettede materialer

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udvikler bl.a. materialer til brug i den pædagogiske praksis. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
19.09 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

InternationaltNyt, september 2019

Nyhedsbrev fra FRISKOLERNE om aktiviteter, kurser, rejser, møder, netværk i ind- og udland - tilpasset friskoler Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
18.09 2019

Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus

Den længe ventede bemyndigelsesskrivelse er udsendt fra ministeriet

STUK har udsendt den længe ventede bemyndigelsesskrivelse til alle skoler. Skrivelsen giver fortsat mulighed for at tildele skolens øverste leder engangsvederlag. Øverste beløbsgrænse er nu på maksimalt 130.000 kr. årligt. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
18.09 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

De frie skoler udvikler fælles pædagogik: Nye samtaleformater på vej

30 medarbejdere fra ni høj-, fri- og efterskoler mødtes i starten af september for at udvikle nye samtaleformater, der skal styrke børn og unges demokratiske virkelyst. Det er første gang, de frie skoler arbejder sammen om at… Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Administrative nyheder
12.09 2019

Af: Vibeke Helms, medlem af FRISKOLERNEs styrelse

Partnerskaber for konkrete handlinger

”Gode ting tager tid,” sagde Lukas på 6 år, da han sad tålmodigt og ventede på, at et snobrød skulle blive færdigt i silende regnvejr. Det er et citat, jeg har taget med mig ind i dette skoleår. ”Gode ting tager tid”. Læs mere >

Kategori Friskolestafetten
11.09 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 11. september 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
11.09 2019

SÆT KRYDS: Landsmøde 2020

Den 25. - 26. april er der landsmøde på Comwell Kolding. Sæt kryds allerede nu. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
11.09 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lønstigning pr. 1. oktober – ny løntabel er klar

I henhold til OK-2018 udløses pr. 1. oktober 2019 en generel lønstigning på 0,86 % i forhold til lønniveauet marts 2018. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.09 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Tag godt imod de nye kolleger - inspirationsmateriale

Skolerne kan hente inspiration til ”den gode modtagelse” af nye kollegaer i det materiale, som BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) har udarbejdet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.09 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Lønudviklingen – pejlemærker til budgettet

At spå om lønudviklingen er forbundet med usikkerhed, men ikke desto mindre et tema, som melder sig i forbindelse med budgetlægningen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.09 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse

Bekendtgørelsen om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse er ændret på et enkelt punkt i den bekendtgørelse, der trådte i kraft 3. september og afløste bekendtgørelsen fra 20. juni 2014. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
10.09 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL uden konkrete økonomiske meldinger om grundskolen

Aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020, som blev indgået fredag den 6. september, indeholder hverken håndfaste meldinger eller indikationer, der siger noget om de frie grundskolers økonomi. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
09.09 2019

Peter Bendix Pedersen: Der skal være frihed til forskellighed i de danske friskoler

"I Danmark har vi tradition for stærke fællesskaber. Landkortet er spækket med gode eksempler på bæredygtige civilsamfund, der udmøntes på fineste vis og er funderet på dét at agere som medborger. Fællesskaber er afgørende… Læs mere >

Kategori Presse og politik
09.09 2019

Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus

Peter Bendix Pedersen: Ny minister må stoppe indignationen over friskolerne

"I alt for mange år er der blevet tegnet en kunstig front mellem folkeskoler overfor friskoler og private grundskoler. " Læs mere >

Kategori Presse og politik
03.09 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Væk med stress - op med trivsel!

Skoleforeningerne og Frie Skolers Lærerforening inviterer til temadag om arbejdsmiljø. Temadagen kan bruges som suppleringskursus for skolens arbejdsmiljørepræsentant. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
02.09 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Velkommen til FRISKOLERNEs første ledertræf for dagtilbud og sfo

På FRISKOLERNEs første ledertræf for dagtilbud og sfo retter vi spotlight mod mod lederens rolle i fremtidens dagtilbud og sfo, og på, hvordan man holder fokus på ledelse af strategiske læreprocesser og evaluering i både dagtilbud… Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
29.08 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

SkoleNyt, 29. august 2019

SkoleNyt - nyhedsbrev fra FRISKOLERNE Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Praksisfaglighed - Fælles Mål til valgfag

Vejledninger, Fælles Mål og læseplaner for valgfagene i 7.-9. klasse, herunder de fire fag der indgår i den nye praksis-faglige prøve efter 8. klasse, kan findes på EMU. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Ny overenskomster på gymnasieområdet – Steiner-HF

I løbet af sommerferien er der udsendt nye aftaler for såvel chefer og lærere på gymnasieområdet. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2019

Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus

Overgangsåret til den nye ferielov starter 1. september 2019

Skolernes administration skal være opmærksom på en række forhold. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Vejledning om de obligatoriske sprogprøver

Vejledning til bekendtgørelsen om de obligatoriske sprogprøver er nu udsendt. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Dagtilbudsloven opdateret med obligatoriske læringstilbud

Bestemmelserne om obligatoriske læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder er nu indarbejdet i dagtilbudsloven. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Administrative nyheder
29.08 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opdateret udgave af Friskoleloven, Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og Folkeskoleloven

Herunder følger en oversigt over de vigtigste, seneste lovændringer i Friskoleloven i overskriftsform, samt info om opdateringen af Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og Folkeskoleloven. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
29.08 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Opgørelse af tilskudsberettigede elever pr. 5. september

Reglerne om, hvilke elever, der kan indgå i det tilskudsberettigede elevtal, findes i tilskudsbekendtgørelsen. Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
28.08 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

KursusNyt

Nyt om FRISKOLERNEs kurser og arrangementer Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer
28.08 2019

Af: Maren Skotte, kommunikationschef i FRISKOLERNE

Ungdomsøen er også jeres – sådan kan I bruge øen

Ungdomsøen er åbnet midt i Øresund og kun 30 minutters sejlads fra hjertet af København. Friskolerne er med i udviklingsarbejdet omkring Ungdomsøen, og vi glæder os til, at øen fyldes med friskoleelever og lærer, hvad enten det er… Læs mere >

Kategori Presse og politik
28.08 2019

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus

Finanslov for 2020 kommer i to afdelinger – nr. to er den vigtige

Finanslovforslaget for 2020 kommer i år i to dele, og præsenteres som et ”teknisk” finanslovsforslag. Senere, i forbindelse med folketingets åbning, præsenteres et opdateret finanslovsforslag. Fremlagte tekniske lovforslag skal… Læs mere >

Kategori Administrative nyheder
26.08 2019

Af: Malene Lund Smidt, Friskolernes Hus

Er I klar til Åben Skole?

FRISKOLERNE lægger igen i år op til åbent hus, kaldet Åben Skole, på alle landets grundskoler. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
26.08 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

Skab handlekraft og mod til nytænkning med din undervisning

Få ny inspiration til at nytænke din undervisning på konferencen ’Kreativitet, dannelse og bæredygtighed 2.0, der afholdes den 26. september. Læs mere >

Kategori Pædagogik og skoleliv, Kurser og arrangementer
22.08 2019

Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus

SKAL DU PÅ KURSUS I EFTERÅRET? SE EFTERÅRETS KURSER FOR FRISKOLERNEs ANSATTE

FRISKOLERNEs kursuskalender har fået et mindre ansigtsløft, og vi er nu klar med efterårets tilbud målrettet friskolens ansatte og bestyrelse. Flere kurser har tilmeldingsfrist i disse dage. Læs mere >

Kategori Kurser og arrangementer, Administrative nyheder
Se flere nyheder pil

FÅ NYT DIREKTE I DIN INDBAKKE! 

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve:
- SkoleNyt 
- KursusNyt 
- InternationaltNyt 

Læs mere om de tre nyhedsbreve

Benyt vores nyhedsagent, og få en mail, hver gang der er nyt inden netop de emner, du interesserer dig for.

Tilmeld dig nyhedsbreve og nyhedsagent nederst på alle sider på www.friskolerne.dk 

 

info
Har du en nyhed!?
Kontakt os om alt vedrørende friskoler.
62613013
Maren Skotte
Skriv til mig
maren(at)friskoler.dk

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12