fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

3F-overenskomsten for tekniske medarbejdere er godkendt

Fornyelsen af overenskomsten for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører samt tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere (pedeller) gældende fra 1. april 2018 er blevet godkendt af de kompetente organer.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
27.06.18

Overenskomsten er indgået for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Fornyelsen, som er sket indenfor rammerne af CFU-forliget, indebærer:

·       Generelle lønforhøjelser og -reguleringer, der følger det statslige område, med samme procenter og på samme tidspunkter, som på lærerområdet og BUPL-området. Lønningerne vil fremgå af den løntabel, som Friskolernes Hus udsender i samarbejde med de øvrige skoleforeninger.

·       Omplacering. Medarbejdere på skalatrin 20 + t (t = årligt tillæg på 554,- kr.) oprykkes til skalatrin 21 pr. 1. oktober 2018. Tillægget bortfalder i forbindelse med oprykningen.

·       Arbejdstid. Opgørelsesmodellen for rengøringsmedarbejdere, der tager højde for, at arbejdstiden er koncentreret på skoleuger (§4, stk. 6), udvides til at omfatte køkkenmedarbejdere og chauffører.

·       Timelønnede. Aflønningssystemet ændres til en fast sats på 148 kr. pr. time (2012 niveau), og bestemmelserne for timelønnede samles i én paragraf i overenskomsten. Ændringen sker med virkning fra 1. oktober 2018.

·       Overarbejdsbetaling. Fremover skal alt overarbejde betales med sædvanlig timeløn med et tillæg på 50 %, og der kan modtages såvel overtidsbetaling som ulempegodtgørelse. Efter de gamle regler skulle de første 3 overarbejdstider honoreres med tillæg på 50 % og efterfølgende timer med tillæg på 100 %, og der kunne ikke modtages både overtidsbetaling og ulempegodtgørelse samtidigt.

·       Anciennitet – optjening. Reglerne ændres med virkning fra 1. oktober 2018 således, at der fremover optjenes fuld lønanciennitet ved beskæftigelse på 15/37 eller derover. Ved beskæftigelse under 15/37 optjenes lønanciennitet forholdsmæssigt. Timelønsansættelse er ikke anciennitetsgivende.

Overenskomsten er indgået mellem 3F og Aftaleenheden, som er skoleforeningernes overenskomstfællesskab, og kan benyttes af alle friskoler, som har tilsluttet sig overenskomsten. Skoler, der ikke allerede er tilsluttet overenskomsten, kan tilslutte sig ved at fremsende en udfyldt tilslutningsblanket til Dansk Friskoleforening. Blanketten findes til download på foreningens hjemmeside.  

Parterne (3F og Aftaleenheden) er nu i gang med at opdatere overenskomstteksten med de aftalte ændringer. Den nye overenskomst vil blive udsendt efter sommerferien - forhåbentlig allerede i det tidlige efterår.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12