fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Ændrede godkendelseskrav for nye friskoler

Loven strammes for at sikre, at nye skoleinitiativer lever op til »frihed- og folkestyre«-kravet.
Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Presse og politik
29.08.18

Dansk Friskoleforening har afgivet høringssvar i forbindelse med ændring af bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler. 

Står lovændringerne mål med det problem, der søges løst?
Lovændringerne, der indskærper frihed- og folkestyrekravet, rammer alle nye skoleinitiativer, selvom ændringerne antageligvis er målrettet et meget lille antal skoleinitiativer med multikulturelle rødder. Set over en ti-årig periode er der opstået otte skoler, der er oprettet af indvandrergrupper i Danmark. Dette svarer til 5% af alle nyoprettede frie grundskoler i perioden 2008 - 2018. Dansk Friskoleforening stiller derfor spørgsmålet, om lovændringerne står mål med det problem, der søges løst.

Med de nye godkendelsesprocedure pålægger man forældregrupper, der arbejder med nye friskoleinitiativer, at skulle udfylde og underskrive erklæringer, der understreger, at de er indforstået med allerede gældende lovgivning på området. Det er vanskeligt ikke at tolke denne manøvre som anderledes end en generel skepsis overfor de initiativgrupper, der står bag friskoleoprettelser. 

Særligt fokus på religiøse friskoler
Den nye godkendelsesprocedurer synes at have et markant fokus på især friskoleinitiativer, der bygger på et religiøst værdigrundlag. Det giver anledning til bekymring, hvis man fra politisk side følger et spor i retning af, at frie grundskoler, der er funderet på religiøse værdier, i særlig grad skal mistænkeliggøres. Friskoleloven skal kunne fungere på trods af skiftende politisk flertal, hvorfor det er afgørende vigtigt at udvise den fornødne respekt for den tradition, som fri- og privatskoler er udtryk for. Denne tradition bygger netop på en grundlæggende respekt for mindretallet.

Dansk Friskoleforening anser det for særdeles problematisk, hvis skoleinitiativer alene på grund af religiøsitet skal udsættes for særlig mistillid. Det mener vi er et skridt i den forkerte retning for et demokrati som det danske.

Manglende transparens
Ét spørgsmål omhandler, hvorvidt der blandt medlemmerne af skolens initiativkreds, ledelse eller bestyrelse er kendte eller forventede fremtidige personer, som tidligere har været involveret i frie grundskoler, der har fået påbud - eller er lukket - som følge af misligholdelse af frihed- og folkestyrekravet.

Der er tale om et spørgsmål, der kræver en gennemgribende viden om alle involverede, og Dansk Friskoleforening mener, det er uhensigtsmæssigt, hvis et skoleinitiativ, der i øvrigt overholder alle krav, udsættes for mistænkeliggørelse på grund enkeltpersoners tidligere fejltagelser eller berøringsflader.

Dansk Friskoleforening savner generelt transparens i forhold til proceduren for godkendelse/ikke godkendelse, så skoleinitiativer får en indikation på, hvor lidt eller meget, der skal til for at et skoleinitiativ vurderes ikke at være værdigt. Vi mener, at manglen på transparens vil skabe et unødvendigt stort pres på initiativgrupperne, der vil være henvist til at skulle gisne om styrelsens praksis.

Dansk Friskoleforning foreslår, at der i respekt for initiativgrupperne, fastsættes en tidsfrist for styrelsens seneste tilbagemelding på godkendelsesproceduren i lighed med det faktum, at skoleinitiativerne også skal leve op til en række tidsfrister.

Læs Dansk friskoleforenings høringssvar (pdf)
Læs Udkast til bekendtgørelsesændringer (pdf)

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12