fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Aftale om kommunernes økonomi for 2019

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 7. juni indgået den årlige aftale om kommunernes økonomi for det kommende år – det vil sige 2019.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
13.06.18

Dansk Friskoleforening har læst aftalen igennem med særligt henblik på skoleområdet.

Økonomisk set indeholder aftalen ingen bemærkelsesværdige signaler på skoleområdet. Pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2019 skønnes at blive på 1,9 %. Der tales ikke længere – som man tidligere har gjort i aftalerne – om mulighederne for at effektivisere, dvs. spare. De frie grundskolers økonomi – herunder kommunernes bidrag til staten – nævnes heller ikke.

Værd at bemærke

Aftalen indeholder et fire sider langt afsnit om ”Sammenhængende indsats fra barn til voksen”, som blandt andet handler om dagtilbud og folkeskolen. I dette afsnit kan det især bemærkes:

Inklusion og inkluderende læringsmiljøer er fortsat i fokus og skal styrkes. Senest i 2019 vil KL og regeringen igangsætte en evaluering af inklusionsindsatsen med henblik på, at der kan gøres status i 2020/21.

Kompetencedækningen – målsætningen om, at eleverne i folkeskolen inden 2020 skal undervises af lærere, som har kompetence svarende til linjefag i det aktuelle fag, skal drøftes og muligvis justeres. Dette skal ses i lyset af de krav, som målsætningen stiller til skolerne og den lokale fagfordeling. Kompetencedækningen er i skoleåret 2017/18 steget til 86,7 %, hvilket er en stigning på 7,1 procentpoint siden 2012/13.

Evalueringen af læreruddannelsen, som foreligger inden udgangen af 2018, skal drøftes mellem KL og Regeringen med henblik på at sikre, at uddannelsen afspejler de kompetencer, som efterspørges i kommunerne.

Ny diplomuddannelse for skoleledere skal udvikles i et fælles udvalgsarbejde. I den nye uddannelse vil der være fokus på koblingen til praksis og på både generelle og almene lederkvalifikationer.

Dataetik. Digitaliseringen af undervisningssektoren øges fortsat. Derfor mener KL og Regeringen, at der er behov for at skabe tryghed hos elever og forældre i forhold til, hvordan skoler og kommuner håndterer data. Derfor er der udarbejdet et sæt dataetiske principper, som vil blive offentliggjort i slutningen af juni 2018.

UNI-login - digitalisering. Regeringen og KL vil skabe en mere sikker ID- og loginløsning målrettet skolebørn, der kan supplere UNI-login. 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12