fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

BUPL OK 2018: Det økonomiske indhold af ny aftale

Forhandlingerne om fornyelsen af overenskomsten for pædagogisk personale mellem BUPL og Aftaleenheden (skoleforeningernes fælles forhandlingsenhed) er afsluttet.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
13.06.18

Forhandlingsresultatet sendes nu til godkendelse ved en afstemning blandt BUPL’s medlemmer på området.  

Aftalen indeholder flere elementer:

-        Overenskomstperioden er 3-årig: 2018 – 2021.

-        Reguleringer af lønninger i perioden følger stigningerne i CFU-forliget, som vil fremgå af de                   løntabeller, der udsendes.

-        Lønindplaceringer opjusteres i overenskomstperioden (omklassificering).

-        Overenskomstteksten og bilagene til overenskomsten er ændret på en række punkter.

 

Lønændringer i overenskomstperioden

Pædagogisk personale omklassificeres pr. 1. oktober 2019 og rykker 2 skalatrin op. Samtidig bortfalder tillægget på 2 x 2.000 kr. årligt, som blev aftalt ved OK 2015. Oprykningen omfatter ikke de lukkede grupper.

Afdelingsledere får pr. 1. oktober 2019 et løntillæg på 2.500 kr. årligt (i grundbeløb 31. marts 2012).

Pædagogstuderendes løn i 2. og 3. praktikperiode løftes pr. 1. oktober 2019 med knap 1,5%. Lønnen i 2. praktikperiode vil efter stigningen udgøre 10.339 kr. pr. måned og i 3. praktikperiode 10.647 kr. pr. måned (i grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Pension – karensperioden harmoniseres. Hidtil har der været forskellige karensperioder afhængig af, hvilken skoleforening skolen er medlem af. Fremover vil karensperioden altid være 1 år, hvilket er uændret for skolerne i Dansk Friskoleforening.

 

Andre ændringer i overenskomstteksten og bilag

Områdebestemmelsen omformuleres på baggrund af afgørelsen fra voldgiftssagen i 2017 mellem BUPL og AE således, at beskrivelsen af pædagogernes arbejdsområde stemmer med afgørelsen.

Forhandlingsaftaler, forligsnævnsbestemmelser, ansættelsesbeviser, tilslutningsblanket Disse aftaler og dokumenter ajourføres og redigeres, således at det samlede antal bilag til overenskomsten reduceres.

Tillidsmandsreglerne Fristen for forhandlinger i tilfælde af afskedigelse af en tillidsrepræsentant fastsættes til 14 dage.

Afdelingsledelse Gennem en række skolebesøg vil parterne i overenskomstperioden skabe en indsigt i de pædagogiske og ledelsesmæssige interaktionspunkter ved en samlet indskolingsledelse (indskoling forstået som børnenes tid i de yngste klassetrin og i skolefritidsordningen).

Problemer med sygedagpengerefusion ved medarbejders sygdom. Parterne vil i overenskomstperioden have fokus på omfanget af skolernes manglende sygedagpengerefusion i forbindelse med medarbejderes sygdom.

Arbejdstidens tilrettelæggelse I overenskomstperioden vil parterne have fokus på, hvordan man kan understøtte den lokale dialog om balancen mellem tid, opgaver og arbejdsmængde - herunder spørgsmål om arbejdstidens placering.

Ferie. Parterne vil drøfte den nye ferielov og konsekvenserne for overenskomstens dækningsområde.

FOA. BUPL vil i overenskomstperioden optage forhandlinger med FOA med henblik på, at BUPL og FOA kan danne et forhandlingsfællesskab. Når dette fællesskab er dannet, vil der blive optaget forhandlinger mellem BUPL og AE om FOA´s inddragelse i overenskomsten.

Redaktionelle ændringer. Under forhandlingerne har parterne gennemgået aftalen og ændret/tilpasset en række bestemmelser. 

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12