fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Daginstitutioners skattefritagelse lovfæstes

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
13.09.17

Principielt er selvejende daginstitutioner, som for eksempel børnehaver ved frie grundskoler, skattepligtige idet de er omfattet af selskabsskatteloven. I praksis har de selvejende daginstitutioner dog ikke anset sig for at være skattepligtige og har derfor ikke betalt skat.

 

Nu bliver denne praksis gjort til gældende lov med et forslag til ændring af selskabsskatteloven, som regeringen har fremlagt. Forslaget betyder, at daginstitutioner, hvor det af vedtægterne fremgår, at indtægterne alene kan anvendes til institutionens formål, vil være skattefritaget.

Forslaget betyder også, at en skole, der både driver skole og daginstitution, og måske også et opholdssted for børn og unge, vil blive fritaget for beskatning af samtlige indtægter ved driften af de 3 institutioner. Denne del af forslaget er meget vigtigt. Frie grundskoler er i forvejen skattefritaget, men efter den gældende lovgivning er det faktisk således, at skolen bliver skattepligtig af hele sin skolevirksomhed, hvis skolen bruger friskolelovens muligheden for at oprette en børnehave eller vuggestue. Med lovforslaget slås det imidlertid fast, at den samlede virksomhed ved skolen (skole, børnehave, vuggestue) er skattefritaget. SFO´en anses for at være en del af skolens drift og er således allerede skattefritaget med den hidtidige lovgivning.

Med lovforslaget bliver frie grundskoler og daginstitutioner ved en fri grundskole ligestillet med det offentlige tilbud, der ikke er skattepligtige. Forudsætningen for skattefritagelsen er, at skolen og institutionerne er organiseret som selvejende institutioner, og at midlerne udelukkende kan anvendes til institutionens/skolens formål.

Dansk Friskoleforening, som igennem længere tid har arbejdet med denne problemstilling med henblik på at lovfæste skattefritagelsen, hilser lovforslaget velkommen.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12