fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Den nye ferielov er på vej – træder i kraft 1. september 2020

I den kommende tid vil man høre meget om den nye ferielov, som træder i kraft 1. september 2020 og medfører en grundlæggende ændring af principperne for optjening og afholdelse af ferie. Lovforslaget er sendt i høring og forventes vedtaget af Folketinget efter nytår.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
08.11.17

Hovedprincipperne i den nye ferielov og for overgangsperioden er allerede kendt; men det er først i løbet af 2018 at det fulde regelsæt vil foreligge. Visse feriebestemmelser er nemlig fastlagt dels i overenskomsterne dels i Ferieaftalen, som er til forhandling i 2018. Endvidere vil der være behov for at Moderniseringsstyrelsen opdaterer sin ferievejledning, som er retningsgivende også for de frie grundskoler. 

Ferielovens hovedprincipper

  • Samtidighedhedsprincip indføres. Det betyder, at medarbejderen afholder sin ferie samtidigt med at ferien afholdes. Der indføres et nyt ferieår, hvor ferien optjenes: 1. september til 30. august, og en ferieafholdelsesperiode, hvor ferien afholdes: 1. september til 31. december. Ferieåret og ferieafholdelsesperioden er således sammenfaldende – dog er afholdelsesperioden 4 måneder længere end ferieåret. Det betyder for eksempel, at en medarbejder der tiltræder 1. februar vil have ret til ferie med løn i juli måned.
  • Feriens omfang – 25 dage, svarende til 2,08 dag pr. måned – er uændret. Reglerne om særlige ferie fridage berøres ikke af lovændringen fordi disse dage er aftalt i overenskomsten og reguleret i Ferieaftalen.
  • Hovedferieperioden er uændret og lønmodtageren har krav på 3 ugers sammenhængende hovedferie.
  • Feriegodtgørelse Den særlige feriegodtgørelse på minimum 1 %  bevares – men der vil blive ændret på udbetalingsreglerne.
  • Overgangsordning. Den nye ferielov indfases med en overgangsordning i 2019 og frem til 31. august 2020. Overgangsordningen indebærer, at den ferie lønmodtageren har optjent men ikke afholdt når den nye ordning træder i kraft, bliver indefrosset i en særlig feriefond. Dette sikrer to ting: Dels at lønmodtageren ikke mister sin optjente ferie, dels at lønmodtageren ikke får dobbelt feriebetaling i form af både optjent ferie og den nye samtidighedsferie.

Next step
Overgangsordningen og de nye ferieregler giver naturligvis anledning til mange spørgsmål, som der skal findes svar på i løbet af 2018.

SkoleNyt vil løbende orientere, når der er nyt. Et samlet overblik har vi imidlertid først når ferieloven er vedtaget og når overenskomsterne er fornyet pr. 1. april 2018 og en ny Ferieaftale er på plads.

Friskolernes Hus vil holde øje med om der bliver behov for særlige informationsmøder om emnet i løbet af 2018 – 2019.  

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12