fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Finanslov 2018 - Orientering om ændringsforslag

Undervisningsministeriet har udsendt nyt takstkatalog og orienteringsbrev om tilskuddene til frie grundskoler. Takstkataloget viser tilskuddene, som de er beregnet i ændringsforslaget til finansloven for 2018. Folketinget tredjebehandler og vedtager – forhåbentlig – på fredag, den 22. december.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
18.12.17

En social koblingprocent på 71 millioner
Ændringsforslaget tager udgangspunkt i en koblingsprocent på 76 % - hvoraf det sidste procentpoint fra 75 til 76 er afsat som en særlig social koblingsprocent, der udløser 71 millioner kroner.

Den sociale koblingsprocent bliver brugt til at forbedre tilskuddene til specialundervisning og til en ny permanent ordning for inklusionstilskud, som betyder højere inklusionstilskud til alle frie grundskoler.

De væsentligste ændringer i ændringsforslaget
En forbedring af specialundervisnings- og inklusionstilskuddene er de to væsentlige ændringer i forhold til det finanslovsforslag, der blev fremlagt i august måned:

Taksterne til specialundervisning er blevet lavere. Det skyldes at taksterne er beregnet om ud fra det faktiske antal specialundervisningselever – antallet blev højere end forudsat i det oprindelige forslag, og derfor falder taksterne, da den afsnørede pulje ligger fast og skal fordeles på flere elever.

Taksterne er sat ned med lidt mere end 10 % i forhold til det første forslag, hvor taksten for den 1. elev var 140.721 kr. – den er nu sat ned til 125.375 kr. 

  • Modellen for inklusionstilskud bliver mindre differentieret end der var lagt op til i første omgang. Det betyder, at inklusionstilskuddet for små skoler bliver lidt mindre (ca. 10.000 kr.) end i den oprindelige model, mens store skoler får betydeligt mere end der var lagt op til (ca. 40.000 kr. højere).

  • Modellen for inklusionstilskud fordeler det afsatte beløb ud fra skolestørrelsen (elevtal), så der tages udgangspunkt i grundtaksten, som så nedjusteres jo større skolen bliver:
    o   En grundtakst som gives til skoler med 0 – 149 elever (134.087 kr.)
    o   En takst for skoler med 150 – 299 elever på 95 pct. af grundtaksten
    o   En takst for skoler med 300 – 449 elever på 90 pct. af grundtaksten
    o   En takst for skoler med 450 elever og derover på 85 pct. af grundtaksten

Den nye inklusionstilskudsmodel skal træde i kraft 1. januar 2018. Naturligvis forudsat at finansloven vedtages.

STUKs tilsynsindsats tilføres yderligere midler 
Den seneste politiske aftale om stramning af tilsynet indebærer, at staten afsætter yderligere 5 millioner kroner, som tilføres STUKs tilsynsindsats. Dette betyder en opgradering med 7-8 årsværk på tilsynsområdet.

Grundtilskud er uændrede
Taksterne for grundtilskud, fællesudgifter, undervisningsudgifter, bygningstilskud og sfo-tilskud er de samme som fremgik af finanslovsforslaget, og som vi tidligere har orienteret om i SkoleNyt.
Tilsvarende er taksterne til de private gymnasier uændrede.

De vigtigste takster er – ifølge ændringsforslaget til finanslov for 2018:

Grundtilskud:

-        Pr. elev op til 40 elever:      10.000 kr.

-        Maksimalt                         400.000 kr. pr. skole

 

Undervisningstaxameter:

-        Takst 1 for elever under 13 år:                35.151 kr.

-        Takst 2 for elever på el. over 13 år:         46.400 kr.

-        Takst 3 for elever i 10. klasse:                 45.295 kr.

 

Fællesudgiftstaxameter:

-        Takst 1 for elev nr. 1-220:                      6.675 kr.

-        Takst 2 for elever udover 220:                 2.670 kr.

 

Bygningstilskud:                                            2.188 kr.

 

Tilskud til SFO pr. SFO-elev:                            7.699 kr.

 

Inklusionstilskud:

-        0 – 149 elever                                     134.087 kr.

-        150 – 299 elever                                  127.382 kr.

-        300 – 449 elever                                  120.678 kr.

-        450 elever og derover                           113.974 kr.

 

Specialundervisningstilskud:

-        Takst for 1. special-uv.- elev                    125.375 kr.

-        Takst for 2. special-uv. elev                     112.837 kr.

-        Takst for 3. og følgende                             75.225 kr.

-        Takst for 13. og følgende elever
          på profilskoler, ekstra                               49.624 kr.

 

LINK til Undervisningsministeriets takstkataloger

LINK til Orienteringsbrev vedrørende ændringsforslag til finanslov 2018 

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12