fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Find info på UVM’s hjemmeside om prøven i praktisk/musiske fag

Loven om en ny obligatorisk prøve i 8. klasse i praktisk/musiske fag er nu vedtaget af Folketinget. Samtidigt har Undervisningsministeriet den 25. februar udbygget deres vejledning og spørgsmål/svar-service på ministeriets hjemmesiden.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
06.03.19

Vejledningen indeholder et afsnit med spørgsmål, der særskilt omhandler friskolernes forpligtelser og muligheder i forhold til den nye prøve. Vejledningssiden kan findes HER

Ændringer i friskoleloven
De nye bestemmelser skrives også ind i friskoleloven, hvor der sker ændringer i § 8 a:

1. I overskriften til kapitel 2 a indsættes efter »afgangseksamen «: », prøve på 8. klassetrin«.

2. I § 8 a, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »undervisning på«: »8. og«, og i § 8 a, stk. 1, 1. pkt., tre steder i stk. 2, 1. pkt., og i stk. 6, 1. pkt., og i § 8 c indsættes efter »afgangseksamen «: », prøve på 8. klassetrin«.

3. I § 8 a, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »afgangseksamen«: », prøven på 8. klassetrin«.

Spørgsmål og svar
Den nye prøve har givet anledning til mange henvendelser fra skolerne. Nedenfor findes nogle af spørgsmålene - og svarene:

Hvornår gælder det fra – hvilke elever omfattes? Den første prøve afholdes for elever på 8. klassetrin i 2021. Det vil sige, at den prøve gælder for de elever, der begynder i 7. klasse august 2019; altså de elever, der går i 6. klasse nu.

Skal frie grundskoler føre til prøve i et praktisk /musisk fag i 8. klasse? Ja – skoler, der afholder prøver, skal udbyde prøven på 8. klassetrin i mindst et af disse fire praktisk/musiske fag: Håndværk og design, madkundskab, billedkunst eller musik.

Prøven på 8. klassetrin er en forudsætning for, at afgangseksamen ved afslutningen af 9. klasse kan anses for aflagt. Derfor er prøven obligatorisk.

Tvinges de frie grundskoler nu indirekte til at udbyde (praktisk/musiske) valgfag, hvilket der ikke tidligere har været krav om? Nej - der er ikke krav om, at frie grundskoler skal udbyde det/de praktisk/musiske fag som valgfag. De frie grundskoler kan selv beslutte, hvilket eller hvilke af de fire praktisk/musiske fag; håndværk og design, billedkunst, musik eller madkundskab, de vil fokusere på og afholde prøve i.

En friskole kan således nøjes med at undervise i og føre til prøve i et af de praktisk/musiske valgfag.

Skal skolen til at udvikle et helt nyt fagområde? Ikke nødvendigvis! Det vil afhænge af, hvilke fagområder skolen allerede tilbyder undervisning i – måske som selvstændige fag/kursusforløb eller som del af andre fag, fx i form af en ”p-fagsordning” eller ”værkstedsfag”.

Måske handler det om at se på indholdet af det nuværende fagudbud og overveje, hvilken omorganisering og eventuel udbygning, som er nødvendig for, at eleverne kan gå til prøve i et af de fire praktisk-musiske fag.

Håndværk og design får en særstatus i folkeskolen. Hvordan påvirker det de frie grundskoler? Der bliver ikke stillet krav til, hvilken af prøverne eleverne tager og derfor heller ikke til, hvilket af de fire fag de frie grundskoler skal fokusere på. De frie grundskoler tvinges derfor ikke til, men kan udbyde undervisning i håndværk og design.

Kan skolen tilrettelægge en alternativ prøve inden for de praktisk-musiske fags område? Det kunne være en oplagt mulighed, fordi nogle skoler formentlig tilrettelægger undervisningen i praktisk-musiske fag på en anden måde end den opdeling i fire fagområder, der omtales i loven. Måske har man flere eller andre fag med, fx drama, dans, værksted eller musical. 

Kan skolen ikke bare holde en prøve i de fag, skolen har valgt at udbyde? Nej – en sådan prøve vil ikke kunne tælle som den obligatoriske prøve i 8. klasse. Prøven skal tilrettelægges, så den tester det specifikke praktisk/musiske fags kompetencemål.

Friskolen har dog fortsat mulighed for at tilrettelægge indhold og metode. Skolen kan således godt lade pensum indgå i projekter, andre ”værkstedsfag” og lignende på baggrund af skolens pædagogik og praktiske forhold på skolen. Loven ændrer ikke på, at en friskole kan tilrettelægge og organisere undervisningen - herunder hvilke benævnelser fag og timer har – men det ændrer selvfølgelig ikke ”stå-mål-med” kravet. Der er heller ikke timetalskrav til de enkelte fag på en friskole. I folkeskolen er et valgfag berammet til 60 timer pr. skoleår.

Hvilken status skal det obligatoriske praktisk/musiske ”valgfag” have på de frie grundskoler set i forhold til ”stå-mål-med” kravet? Der er ikke givet klart svar på det praktisk/musiske fags status på de frie grundskoler. Det må dog antages, at forståelsen er, at en friskole skal give en undervisning, der ”står mål med” i mindst et af de praktisk/musiske (valg)fags afsluttende kompetencemål. Det gælder selvfølgelig også for de prøvefri skoler. 

Hvad med faglokaler og andre organisatoriske forhold? Frie grundskoler er ikke forpligtede til at have bestemte faglokaler. Men frie grundskoler er forpligtede til at give en undervisning, der står mål med folkeskolens obligatoriske fag - herunder de praktisk/musiske.

Skolen kan også frit organisere undervisningen henover året/årene. Der er ikke noget krav om et fast timetal på et ugeskema. Undervisningen kan fx godt afvikles i projektform henover nogle få uger.

Lov om ny prøve i praktisk/musiske fag i 8. klasse kan findes HER

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12