fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

FORSLAG til finanslov for 2019

Tilskudstaksterne stiger med lidt over 2 % i regeringens forslag til finanslov for 2019
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Presse og politik
30.08.18

Forslaget til finanslov for 2019, som Finansministeren præsenterede i dag, viderefører de kendte tilskudsformer uændret til 2019, dog med en stigning på et par procent.

Koblingsprocenten er fastholdt på 76%, og det gennemsnitlige tilskud pr. årselev stiger med 1,64 % fra 2018 til 2019 til 50.447 kr.; men alligevel stiger taksametertaksterne med lidt over 2 %. Det skyldes den måde, som den samlede bevilling fordeles på mellem taksametertakster, puljer til specialundervisning m.v. og inklusionstilskud.

Bygningstilskuddet stiger 0,5 % til 2.199 kr. pr. elev, mens SFO-tilskuddet stiger med 0,9 % til 7.768 kr. pr. tilskudsberettiget barn i SFO’en.

Puljen til specialundervisning er fastholdt på samme niveau som i 2018. Ifølge forslaget skal der afsnøres 251,2 millioner kr. til specialundervisning, som fordeles på grundlag af skolernes faktiske antal specialundervisningselever.

Inklusionstilskuddet, som blev indført i 2018, videreføres med præcis de samme kronebeløb pr. skole som i 2018.

På udgiftssiden kan vi notere en forhøjelse af bidragene til barselsfonden og fleksjobordningen på henholdsvis 12 kr. og 2 kr. pr. årsværk pr. måned, svarende til stigninger på henholdsvis 5,5 % og 0,8 %.

Taksterne er indtil videre kun forslag
Finanslovsforslaget skal i de kommende måneder behandles i Folketinget. Sædvanligvis afsluttes forhandlingerne således, at Folketinget kan vedtage den nye finanslov i slutningen af november eller begyndelsen af december.

Indtil finansloven er vedtaget, er taksterne kun et forslag, og de politiske forhandlinger kan medføre ændringer. Vi har dog ikke hørt signaler, der tyder på, at tilskuddet til de frie skoler vil blive et emne i årets finanslovsforhandlinger. Vi kan dermed håbe, at forslaget bliver vedtaget, som vi ser det i dag.

De vigtigste takster i finanslovsforslaget for 2019 fremgår af skemaet nedenfor.

Tilskudsberegneren for 2019 – et særligt Excel-ark, som Friskolernes Hus sender ud – vil være klar om kort tid og bliver sendt pr. mail senere i dag eller i morgen.

Tilskud til HF: Information om tilskud til Rudolf Steinerskoler med prøvefri HF følger i en særskilt orientering til de aktuelle skoler.

 

Forslag til Finanslov for 2019, fremlagt 30. august 2019

2018

Takster

2019

Finanslovsforslag

Ændring

Grundtilskud:

  Pr. elev for de første 40 elever

  Maksimum pr. skole

 

10.000

400.000

 

10.000

400.000

 

0,0%

0,0%

Undervisningstilskud:

(kr. pr. elev)

  Takst 1 (elever under 13 år)

  Takst 2 (elever på/over 13 år)

  Takst 3 (for 10. kl.)

 

 

35.151

46.400

45.295

 

 

35.893

47.379

46.274

 

 

2,11 %

 2,11 %

2,16 %

Fællesudgifter:

(kr. pr. elev)

  Takst 1 (første 220 elever)

  Takst 2 (fra elev nr. 221)

 

 

6.675

2.670

 

 

6.834

2.734

 

 

 2,38 %

2,40 %

 

 

 

 

Bygningstilskud (pr. elev)

2.188

2.199

0,50 %

 

 

 

 

SFO tilskud (pr. barn i SFO)

7.699

7.768

0,90 %

 

 

 

 

Inklusionstilskud pr. skole:

  0 – 149 elever

  150 – 299 elever

  300 – 449 elever

  450 elever og derover

 

134.087

127.382

120.678

113.974

 

134.087

127.382

120.678

113.974

 

 

0,00 %

 

 

 

 

Specialundervisningstilskud pr. elev pr. finansår:

  Takst for 1. specialundervisningselev

  Takst for 2. specialundervisningselev

  Takst for 3. og følgende specuv elev

  Tillægstakst for 13. og følgende spe-

    cialundervisningselev på profilskole

 

 

125.375

112.837

75.225

 

49.624

 

 

127.252

114.527

76.351

 

49.664

 

 

1,50 %

1,50 %

1,50 %

 

0,08 %

 

 

 

 

Diverse tilskudspuljer i alt

 

 

 

Pulje til specialundervisning

247 mio

251 mio

1,70 %

Dansk for tosprogede tilskud

10,4 mio.

10 mio

 

Befordring svært handicappede

4,1 mio.

4,2 mio

 

Inklusionstilskud

70 mio.

70 mio

 

Vikarudgifter

62,3 mio

58,5 mio

 

Fripladser i skolen

28,0 mio

27,8 mio

 

Fripladser i SFO

5,6 mio

5,6 mio

 

Befordring inkl. brobyg og invalide

13,0 mio

13,1 mio

 

Fleksjobbidrag pr. md. pr. årsværk

236 kr.

229 kr

 

Barselsfonden pr. md. pr. årsværk

240 kr.

242 kr

 

 

Takstkataloget kan findes HER

Orienteringsbrevet kan læses HER

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12