fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Frie grundskoler har ikke udbudspligt ved byggeri - men det er et indviklet spørgsmål

Frie grundskoler er ikke 'offentretlige organer' og derfor har frie skoler ikke udbudspligt i forbindelse med et større byggeri - medmindre byggeriet for mere end halvdelens vedkommende er støttet af det offentlige, eksempelvis kommunen.
Af: Dzenana Causevic, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
11.01.17

»Vi har fået at vide, at vi skal sende vores nybyggeri i udbud – det siger vores arkitekt. Kan det være rigtigt?« Det spørgsmål dukker af og til op i Friskolernes Hus.

Efter nærmere undersøgelser, herunder kontakt til et eksternt advokatfirma samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, er vi nået frem til den umiddelbare konklusion, at de frie skoler ikke har udbudspligt i forbindelse med et større byggeri, medmindre byggeriet for mere end halvdelens vedkommende er støttet af det offentlige, eksempelvis kommunen. Dette er blandt andet begrundet i, at de frie grundskoler ikke kan ses som et offentligretligt organ, som det er krævet, i henhold til tilbuds- og udbudslovens regler.

Offenretlige organer
For at være et offentligretligt organ i henhold til de nævnte love, skal (alle) de tre følgende betingelser være opfyldt:

  • At organet er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af industriel eller kommerciel karakter,
  • At organet er en juridisk person
  • At organet for mere end halvdelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller af andre offentligretlige organer eller er underlagt ledelsesmæssig kontrol af disse myndigheder eller organer eller har en bestyrelse eller direktion eller et tilsynsråd, hvor mere end halvdelen af medlemmerne udpeges af staten, regionale eller kommunale myndigheder eller andre offentligretlige organer.

Første betingelse, om at organet skal være oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, antages ikke at være opfyldt.

Som eksempler på opgaver, der skal imødekomme almenhedens behov, står der i lovbemærkninger, at der tænkes på opgaver inden for dag- eller døgntilbud til børn og voksne, miljø, sundhed, uddannelse, beskæftigelsesindsats eller opgaver på socialområdet.

Selvom skoledrift kan siges at imødekomme almenhedens interesse, kan det ikke sammenlignes med drift af en fri skole som selvejende institution, der fungerer i henhold til et andet regelsæt, og som det offentlige aldrig har varetaget. Det er nemlig ikke et krav, at der skal være oprettet frie skoler, men det er blot en mulighed.

Den anden betingelse er uden tvivl opfyldt, da en friskole er en selvejende institution og dermed en juridisk person. Tredje og sidste betingelse kan dog også give anledning til tvivl, da de frie grundskoler modtager forskellige tilskud fra staten, som tilsammen udgør mere end halvdelen af skolernes indtægter. Dette tilskud er imidlertid betinget af, at skolen leverer en modydelse – nemlig undervisning af et vist antal elever. Der er dermed ikke tale om et rammetilskud, der gives generelt, hvorfor dette kriterium ikke kan anses at være opfyldt.

Et underkriterie under punkt 3 er, at skolen skal være underlagt en eller anden form for ledelsesmæssig kontrol af det offentlig. Selvom staten i dag har mange tilsynsbeføjelser med de frie grundskoler, er der ikke tale om ledelsesmæssig kontrol, og dermed er heller ikke dette kriterium opfyldt.

Som indledningsvist fastslået er der tale om en umiddelbar konklusion, hvor vi ikke mener, at de frie skoler er udbudspligtige. Årsagen hertil er, udover at ovenstående tre betingelser ikke anses for at være opfyldt, at der os bekendt ikke er taget stilling til spørgsmålet af en myndighed, eksempelvis Udbudsnævnet, eller af de almindelig domstole.

I øvrigt skal vi gøre opmærksom på, at selvom der vurderes ikke at være udbudspligt for en fri grundskole, er en skole altid velkommen til at udbyde et større byggeri, også i henhold til tilbuds- og udbudslovens regler. 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12