fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Godkendelse af nye frie grundskoler

Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Presse og politik
13.06.18

Ifølge den politiske aftale af 7. november 2017 om at styrke tilsynet med de frie grundskoler skal den nuværende anmeldelsesordning for oprettelse af nye skoler suppleres med en ny godkendelsesordning, hvor man fra statens side vil se på, hvorvidt men kan forvente at den nye skoler vil leve op til kravene i friskoleloven om blandt andet frihed og folkestyre, skolens uafhængig, og ligestilling mellem kønnene.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

En arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeren har set på, hvordan en sådan godkendelse kan udformes og gruppen har den 4. juni fremlagt sine anbefalinger. Arbejdsgruppen har fremsat 7 anbefalinger:

1) Obligatorisk afgivelse af erklæring
Initiativkredsens medlemmer skal afgive en skriftlige erklæring, som indeholder ”en række udsagn, der indikerer, at initiativet til skolen er baseret på en intention om loyalt at ville opfylde frihed- og folkestyrekravet og uafhængighedskravet”.

Erklæringen sigter også på, at de medarbejdere, som initiativkredsen har til hensigt at ansætte, kan opfylde decorum-kravet. Det vil sige, at skolen ikke ”bliver ledet eller styret af personer, hvis adfærd i eller udenfor arbejdsmæssige sammenhænge er uforenelig med frihed- og folkestyrekravet”.

Arbejdsgruppen anbefaler, at erklæringen skal afgives samtidigt med, at skolen anmeldes til start pr. 15. august året før planlagt skolestart. Endvidere anbefales, at det overvejes, om erklæringen skal underskrives ved personligt fremmøde i ministeriet.

2) Obligatorisk besvarelse af skriftlige spørgsmål til en samlet vurdering af skoleinitiativet
Denne anbefaling drejer sig om, at initiativkredsens medlemmer skal besvare en række spørgsmål. Bl.a. hvad baggrunden for initiativet er, hvilket syn kredsen har på grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, hvorledes man anskuer en konflikt mellem dansk lov og politiske/religiøse læresætninger, om man har modtaget donationer, om man er bekendt med, at nuværende eller kommende medlemmer af skolens ledelse offentligt har udtrykt antidemokratiske aktiviteter, undsagt eller på anden måde modarbejdet grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Spørgsmålene skal ifølge anbefalingen besvares i almindelig prosatekst. Besvarelserne skal bruges til at vurdere skoleinitiativet.

3) Uddybende, kritisk evaluering af besvarelsen af de skriftlige spørgsmål
Gruppen anbefaler, at STUK vurderer besvarelser kritisk. Hvis besvarelsen giver anledning til bekymring, kan ministeriet indkalde til en samtale og stille supplerende spørgsmål til den skriftlige besvarelse og blandt foretage en ”kritisk og vedholdende udspørgen”, hvis der afgives undvigende, inkonsistente eller på anden måde utroværdige svar. Resultatet af denne evaluering vil indgå i ministeriets vurdering af, om skoleinitiativet kan godkendes.

4) Vedtægtsbekendtgørelsen
Denne bekendtgørelse foreslås justeret, således at det bliver et krav, at frihed- og folkestyrekravet skal indskrives i skolens vedtægter.

5) Højtidelighed hos ministeren
Arbejdsgruppen anbefaler, at det overvejes, at godkendelsen af en ny skole markeres med et møde hos ministeren for de nye skoler. Højtideligheden er fra arbejdsgruppens side tænkt som en understregning af de krav, der stilles til en fri grundskole.

6) Systematisk tilsynstiltag som opfølgning på godkendelsen
Når skolen er kommet i gang, er det ikke længere initiativkredsen, som har udfyldt erklæringer og besvaret spørgsmål, som er ansvarlig for skolen og dens kurs. Det ansvar påhviler skolens bestyrelse. Derfor finder arbejdsgruppen, at det vil være formålstjenligt at supplere selve godkendelsesordningen med en systematisk opfølgning i form af tilsynstiltag inden for den første tid efter skolens start.

7) Obligatorisk afgivelse af erklæring fra bestyrelsen
For at styrke hensigten bag den erklæring, som arbejdsgruppen foreslår, at initiativgruppen skal afgive, foreslås det også, at skolens bestyrelse skal afgive en tilsvarende erklæring. Gruppen forestiller sig, at det kunne blive et lovkrav, at den til enhver tid siddende bestyrelse ved sin tiltrædelse skal underskrive en sådan erklæring.

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppens anbefalinger skal nu arbejdes igennem i ministeriet og drøftes i kredsen af politiske partier bag aftalen af 7. november 2017 om stramning af tilsynet, inden anbefalingerne omsættes til eventuelle ændringer af friskoleloven og vedtægtsbekendtgørelsen.

Arbejdsgruppen bestod af:

·       Sognepræst ved Skt. Pauls Kirke, Kathrine Lilleør.

·       Vicedirektør i tænketanken Justitia, Birgitte Arent Eiriksson

·       Skoleleder ved Sct. Joseph Søstrenes Skole, Georg Høhling

·       Professor MSO ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, Thomas Hoffmann   

Gruppen har været sekretariatsbetjent af medarbejdere fra STUK (Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet).

Arbejdsgruppens anbefalinger kan læses HER

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12