fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Husk at hente tilskud til fleksjob fra staten

Er I i tvivl om, hvilke tilskud, skolen kan hente fra den statslige flexbarsels-ordning, når medarbejdere er på barsel, eller når skolen ansætter personer i fleksjob, så læs mere her.
Af: Tove Dohn, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
08.02.17

I Friskolernes Hus er vi blevet opmærksomme på, at der nogle steder hersker tvivl om, hvilke tilskud, skolen kan hente fra den statslige flexbarsels-ordning, når medarbejdere er på barsel, eller når skolen ansætter personer i fleksjob. Derfor bringer vi her et rids over reglerne med hensyn til hvem, der er omfattet af ordningen, og hvem skolen kan søge tilskud til. · Barsel-/forældreorlov: Tilskuddet til barsel- og forældreorlov er 71 kr. pr. lønnet orlovstime (2017 takst). · Ansatte i flexjobordning: Tilskud til ansatte under flexjobordningen er 50% af skolens udgift til den ansatte i flexjobbet, uanset om det er under den gamle ordning fra før 2013, hvor skolen betaler fuld løn men også modtager tilskud fra kommunen, eller om det er under den nye ordning, der trådte i kraft 1. januar 2013, hvor skolen kun betaler løn for den faktiske arbejdstid. (For fleksjobmedarbejdere ansat før 2004 gælder en særlig ordning.) · Hvem er omfattet? OBS: Kun ansatte i skolen er omfattet af statens fleks/barsel-ordninger. Det betyder, at medarbejdere i daginstitutioner ikke er dækket af ordningen, uanset om daginstitutionen drives under friskolelovens § 36. Det skyldes, at daginstitutionen finansieres af kommunale midler og ikke statslige midler. Medarbejderne i daginstitutionerne er omfattet af de almindelige barselsrefusioner fra barsel.dk, hvor der kan hentes tilskud til børnehavens og vuggestuens ansatte under lønnet barsel- og forældreorlov. Finansiering - Indberetning af årsværk Fleks-barsels-ordningerne finansieres af de statslige institutioner, som har adgang til ordningerne. På de frie grundskolers område har vi i mange år haft bidrag til fleksjobordningen, som for tiden udgør 240 kr. pr. måned pr. årsværk på skolen. Fra og med 2017 skal skolerne yderligere betale et bidrag på 201 kr. pr. måned pr. årsværk til barselsordningen, som til og med 2016 blev finansieret ved et forlods fradrag i bevillingerne til skolerne. Ved indberetningen af årsværk til den statslige fleksjob/barsels ordning er det kun skolens medarbejdere, der skal medtages - idet medarbejdere i en eventuel daginstitution, som nævnt, ikke er omfattet af ordningerne.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12