fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Indblik i ministeriets tilsynsaktiviteter

Tilsynet med de frie grundskoler fylder en del i Tilsynsberetning 2017, som Styrelsen for Under-visning og Kvalitet udsendte i slutningen af juni måned.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Pædagogik og skoleliv
14.08.18

Der indgår således en knap 10 sider lang artikel om ”Frihed og folkestyre på frie grundskoler” i beretningen, hvor man kan læse om styrelsens overvejelser og aktiviteter målrettet tilsynet med, om skolerne lever op til frihed- og folkestyrekravet. Der gives konkrete eksempler fra de mange tilsynssager, som STUK har haft i 2017, hvoraf nogle, som bekendt, har ført til, at skoler er lukket.

”Frihed- og folkestyrekravet”
Tilsynet med ”frihed- og folkestyrekravet” har lagt beslag på mange ressourcer i STUK. Dette har betydet, at bl.a. et planlagt tilsyn med skoler med en særlig specialundervisningsprofil, samt med skoler uden prøver (med særligt fokus på IT i undervisningen), er blevet udskudt til 2018.

Et tilsyn med frihed- og folkestyrekravet gennemføres ikke som et isoleret tilsyn med frihed- og folkestyrekravet, men vil almindeligvis indebære et såkaldt ”helhedstilsyn”, hvor alle krav, som skolen skal leve op til, kommer i spil. I 2017 har bl.a. uafhængighedskravet og økonomien været i fokus, ligesom kravene til undervisningen (”stå-mål-med-kravet”) har været i søgelyset. Således havde manglende opfyldelse af kravene inden for den praktisk/musiske fagblok en betydelig vægt i en sag, hvor en skole fik frataget tilskuddet og efterfølgende måtte lukke.

5. september – tilskudsudløsende dato
I beretningen gennemgås de forskellige typer tilsynsaktiviteter, som STUK gennemfører, samt de resultater aktiviteten har medført. Som eksempel kan nævnes tilsynet med specialundervisningsaktiviteterne på de frie grundskoler, hvor der blev fundet en del problemer. Dette har medført opfølgning i form af at skærpe skolernes opmærksomhed på den 5. september som tilskudsudløsende dato, fokus på at understøtte skolernes arbejde med skriftlige planer for indsatsen, samt skærpe revisorernes opmærksomhed på den 5. september som tilskudsudløsende skæringsdato.

De mange stramninger og styrkelsen af tilsynet, hvoraf mange allerede er omsat til lovgivning, fylder selvsagt en hel del i beretningen og tilsynsaktiviteterne. Således omtales den nye tilsynsportal, ligesom det nævnes, at STUK er i gang med at udvikle et sæt indikatorer, som kan danne baggrund for et ”risikobaseret tilsyn” med frihed- og folkestyrekravet. I praksis betyder dette, at STUK ønsker at samle et objektivt datagrundlag (bl.a. ved træk fra tilsynsportalen), som kan bruges til at screene skoler med henblik på at identificere skoler, hvor der kan være udfordringer i forhold til frihed- og folkestyrekravet.

Tilsynsplanen og tilsynsberetningen
STUK’s tilsynsplan og tilsynsberetning er ikke pligtlæsning ude på skolerne, men det er nyttigt, at skolens ledelse har orienteret sig i såvel tilsynsberetningen som i tilsynsplanen som baggrund for dialog med den tilsynsførende og med skolens ansatte og forældre.

Tilsynsberetning 2017 kan hentes HER

Tilsynsplan for 2018 kan hentes HER

Tilsynsplanen blev omtalt i SkoleNyt, 16. maj 2018

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12