fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Lokalt aftalte løntillæg sted med 25% fra 2016 til 2017 på friskolerne

De lokalt aftalte løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere ansat ved skoler der er medlem af Dansk Friskoleforening steg i gennemsnit 18.561 kr. pr. årsværk - en stigning på 24,8 % i forhold til april 2016, fremgår det af den lønstatistik over løntillæg ved samtlige medlemsskoler, som Dansk Friskoleforening netop har udarbejdet.
Af: Michael Buch Kristensen og Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
11.10.17

Pr. 30. april 2017 udgør de lokalt aftalte løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere ansat ved skoler der er medlem af Dansk Friskoleforening i gennemsnit 18.561 kr. pr. årsværk. Det er en stigning på 24,8 % i forhold til april 2016. Det fremgår af den lønstatistik over løntillæg ved samtlige medlemsskoler, som Dansk Friskoleforening netop har udarbejdet. Statistikken, der er baseret på skolernes indberetninger til Fordelingssekretariatet pr. 30. april i år, omfatter 333 skoler og 3.442 årsværk fordelt på 4.090 ansatte.

Mens de lokalt aftalte tillæg buldrer frem, falder udbetalingen af centralt fastsatte tillæg med 0,2 % pr. årsværk. Det er OK-08 tillæg og Trin 4 tillægget der trækker ned, mens der ses en pæn stigning i undervisningstillæggene på 4,6%, hvilket tyder på, at der er sket en lille stigning i det gennemsnitlige antal årlige undervisningstimer pr. lærer. De centralt fastsatte tillæg udgør i gennemsnit 31.368 kr. pr. årsværk.   

Lokalt aftalte løntillæg er nu en realitet på så godt som alle skoler. Hvor der i 2016 statistikken var lidt flere end 25 skoler der ikke havde indberettet lokale løntillæg, så viser opgørelsen pr. 30. april 2017, at der nu er færre end 10 skoler, der ikke har indberettet lokale løntillæg. Det betyder – når vi tager højde for de fejlkilder der kan være i forbindelse med indberetningerne – at der højst kan være 5-6 skoler og dermed ganske få lærere for hvem, der slet ikke er indgået aftale om at udbetale lokale løntillæg.

Summen af lokale løntillæg fordeler sig med 41 % funktionstillæg, 52 % til kvalifikationstillæg og 7 % til resultatløn.

Naturligvis er der store forskelle på størrelsen af de lokale løntillæg fra skole til skole. Men det er nok værd at bemærke, at skolens størrelse – målt på antal lærerårsværk – ikke er markant som en udslagsgivende faktor; men dog har betydning, hvilket illustreres af oversigten nedenfor.

I oversigten er skolerne fordelt i fraktiler på femtedele – altså den femtedel der giver mindst, den der giver næstmindst, dem der ligger i midten, skoler der giver næstmest og skoler der giver mest.

Fraktil

Antal skoler

Lærerårsværk

Årsværk pr. skole

Løninterval – kr. pr. årsværk

Kr. i gnmst. pr. årsværk

I

64

543

8,5

358 – 7.618

4.670

II

65

665

10,2

8.121 – 14.488

11.564

III

65

684

10,5

14.546 – 19.083

17.071

IV

65

727

11,2

19.155 – 26.051

21.817

V

64

750

11,7

26.051 – 59.673

34.808

NB: De 10 skoler der ikke har indberettet er ikke medtaget i oversigten

Oversigt: Gennemsnitlig størrelse af løntillæg pr. årsværk:

Tillægs type

Kr. pr. årsværk

Udvikling fra 2016 - 2017

Undervisningstillæg

21.080

+ 1,7 %

OK-08 tillæg

3.895

- 3,8 %

Trin 4 tillæg

3.201

- 8,6 %

Særligt OK-13 tillæg

2.886

+ 0,5 %

Øvrige centralt aftalte tillæg

305

+ 9,5 %

Lokalt aftalte løntillæg i alt

18.561

+ 24,8 %

Heraf          funktionstillæg

7.625

+ 26,2 %

”       kvalifikationstillæg

9.602

+ 26,8 %

”  resultatløn og engang

1.334

+ 6,1 %

Kilde: Dansk Friskoleforeningens statistik på grundlag af talmateriale fra Fordelingssekretariatet pr. 30. april 2017.

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12