fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Lovforslag giver frie grundskoler bedre mulighed for at bidrage til integrationsopgaven

Ifølge et lovforslag, som regeringen har sendt i høring, skal en fri grundskole fremover kunne modtage flygtningebørn som enkeltintegrerede elever i skolens undervisningstilbud – naturligvis med den nødvendige sprogstøtte og efter aftale med den pågældende kommune.
Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
25.10.17

Efter de nuværende regler kan sådanne tosprogede elever kun optages på en fri grundskole i større grupper i form af modtageklasser. Det foreslås, at lovændringen træder i kraft 1. august 2018.Muligheden for at oprette og drive modtageklasse efter overenskomst med en kommune blev indført i juni 2016. Formålet var, at de frie grundskoler kunne hjælpe kommunerne med at løse integrationsopgaven i forhold til børn i den undervisningspligtige alder. 

I kommunalt regi er der hjemmel til at undervise nyankomne flygtningebørn på særlige hold eller med enkeltmandsundervisning i folkeskolens almindelige klasser. Dette har Dansk Friskoleforening påpeget og ønsket en lovændring, der sidestiller friskolernes og folkeskolernes muligheder for at undervise flygtningebørn. 

Regeringen ønsker at give kommunerne mulighed for at nyankomne flygtningebørn kan undervises på en frie grundskole og har derfor fremsat lovforslag, der åbner for, at en fri grundskole kan indgå aftale med en kommune om at modtage flygtningebørn såvel som enkeltintegrerede elever som i modtageklasser.

Undervisningstilbuddet skal – som man allerede kender det fra modtageklasserne, jf. friskolelovens kapitel 8c, § 36 G - § 36 J – finansieres 100 % af kommunen, ved siden af det almindelige statslige tilskudssystem. 

Undervisningsministeriet er i dialog med Kommunernes Landsforening om at fastlægge en vejledende takst for opgaven. Grundlaget for at en friskole kan tilbyde at optage flygtningebørn er, at der er indgået en overenskomst mellem kommunen og skolen. I denne skal rammerne for optagelsen m.v. fastlægges, herunder om skolens tilbud kan omfatte både modtageklasse og integration i den almindelige undervisning, eller kun en af disse muligheder. 

I forbindelse med optagelsen foretages der også en vurdering af den nødvendige sprogstøtte. Initiativet til at indgå aftale mellem skolen og kommunen om dette undervisningstilbud kan udgå fra enten skolen eller kommunen. 

En helt ny undersøgelse viser, at der pt kun er 5 flygtningeelever på friskolerne - alle 5 er enkeltintegrerede.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12