fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Lovforslag om ny obligatorisk praksisfaglig prøve

Undervisningsministeren har den 13. december fremsat et lovforslag, hvoraf det bl.a. fremgår, at indførelse af en obligatorisk prøve i praktisk musiske valgfag også kommer til at gælde for de frie grundskoler.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
19.12.18

Lovforslaget indeholder blandt andet et ændringsforslag til friskoleloven, som går ud på at indskrive prøven på 8. klassetrin dels i overskriften til friskolelovens kapitel 2 og dels i § 8 a om afgangseksamen/afgangsprøver.

Lovforslagets fokus
Lovforslaget sætter fokus på, at folkeskolens valgfag indgår i den fagvifte, som de frie grundskoler skal udbyde for at kunne stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I folkeskoleloven er omfanget af valgfag i den vejledende timetalsplan sat til 60 timer årligt i 7., 8. og 9. klasse. Af folkeskoleloven fremgår følende 12 valgfag:  

1) Tysk

2) Fransk

3) Spansk

4) Billedkunst

5) Medier

6) Filmkundskab

7) Drama

8) Musik

9) Håndværk og design

10) Madkundskab

11) Almindelige indvandrersprog for elever med fornødent forhåndskendskab til det pågældende sprog

12) Arbejdskendskab.

Om praksisfaglighed
Begrebet ”praksisfaglighed” beskrives i lovforslaget som: praktiske færdigheder og kreativitet - arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang – værkstedsfærdigheder - færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed - samt færdigheder i at kunne anvende teorier i praksis.

Det er lovgivers ambition, at de praksisfaglige elementer ses i sammenhæng med hovedområderne i erhvervsuddannelserne: kontor, handel og forretning; teknologi, byggeri og transport; fødevarer, jordbrug og oplevelser; samt omsorg, sundhed og pædagogik. På den måde er praksisfaglighed ”en overordnet betegnelse for en bred vifte af kundskaber og færdigheder, som bl.a. kommer til udtryk i de praktiske/musiske fag, men ikke er begrænset hertil”, som det hedder i lovforslaget.

Ifølge forslaget skal loven træde i kraft den 1. august 2019 og kan således tidligst få virkning for prøverne i skoleåret 2019/2020.

Lovforslaget kan findes HER

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12