fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Nu træder nye regler om tilsynsførende i kraft

Ændrede regler for valgperiode, genvalg, gencertificering, digital tilsynserklæring m.v.
Af: Peter Højgaard Petersen
Kategori Administrative nyheder
04.01.18

Den 3. januar trådte de sidste regler fra den forrige omgang stramninger af tilsynet i kraft. Undervisningsministeriet har den 19. december udstedt en ny bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler, hvoraf ændringerne og de aktuelle regler på området fremgår. Den nye bekendtgørelse kan hentes på nedenstående link. Ændringerne drejer sig om:

 1. Valgperioden for tilsynsførende. Den er nu nedsat fra 4 år til højst 2 år.
 2. Genvalg af den tilsynsførende er nu pålagt begrænsninger, således at den tilsynsførende højst kan fungere i 6 år indenfor for en periode på 11 år ved samme skole.
 3. Betinget gencertificering. Hidtil har STUK (Styrelsen for Kvalitet og Undervisning) i særlige tilfælde udstedt en betinget certificering når en valgt tilsynsførende ikke har gennemført uddannelsen på valgtidspunktet på betingelse af, at vedkommende gennemfører det førstkommende kursus. Nu indføres en tilsvarende betinget godkendelsesordning i forhold til gencertificering, som kan være aktuelt, hvor en tilsynsførendes gencertificering ikke er på plads ved et valg. I begge tilfælde gælder, at den tilsynsførende først kan tiltræde hvervet, når STUK har meddelt den endelige certificering eller gencertificering.
 4. Den digitale tilsynserklæring indføres nu. Tilsynserklæringen skal afgives i elektronisk form via en portal på Undervisningsministeriets hjemmeside. Erklæringen skal afgives i perioden 1. maj til 10. juni. Skolen skal på sin hjemmeside offentliggøre tilsynserklæringen i samme format som den tilsynsførende har afgivet sin digitale tilsynserklæring til ministeriet. Det betyder, at skolen må vente til efter 1. maj med at offentliggøre erklæringen - også selvom den tilsynsførende har afgivet en erklæring i forbindelse med en generalforsamling, som skolen har afholdt før 1. maj. STUK er opmærksom på at dette kan virke uheldigt. Men et andet hensyn kan være tungtvejende - nemlig en funktionalitet i tilsynserklæringen, som kan overføre data vedrørende donationer direkte fra skolernes Årsrapport til tilsynserklæringen, således at den tilsynsførende ikke selv skal indtaste disse data. Data fra Årsrapporterne er først tilgængelig ved udgangen af april. Den endelige udformning af den digitale tilsynserklæring har vi ikke set i skrivende stund, men fra en tidlig version ved vi, at der bliver tale om nogle ja/nej-afkrydsningsfelter, der handler om lovgivningens krav, samt at der bliver mulighed for, at den tilsynsførende kan tilføje bemærkninger eller uddybende tekst i fritekst-felter.
 5. Donationer. Hvis skolen modtager donation fra en navngiven donator, skal skolen oplyse donator om, at skolen er forpligtet på at offentliggøre oplysninger om givers navn og adresse på skolens hjemmeside, og at oplysningerne er givet videre til STUK. Dog kan donator frabede sig, at oplysninger om navn og adresse offentliggøres. Forældres frivillige arbejde, eksempelvis i form af rengøring og vedligeholdelse skal ikke medtages i opgørelsen af donationer.
 6. Tilsynserklæringens indhold. I bekendtgørelsen er der tilføjet 2 forhold til de krav, som tilsynserklæringen skal leve op til:
 • Tilsynet skal vurdere om lovens krav om dansk som undervisningssproget er opfyldt
 • Alle donationer skal oplyses - jf. friskolelovens § 9 d. stk. 5

      7. Honoraret til den tilsynsførende sættes op:

 • Skoler med op til 55 elever: 7.000 kr. (tidligere 6.000 kr.)
 • Skoler med 55 - 109 elever: 12.000 kr. (tidligere 10.000 kr.)
 • Skoler med 110 - 219 elever: 18.000 kr. (tidligere 15.000 kr.)
 • Skoler med flere end 219 elever: 24.000 kr. (tidligere 20.000 kr.)

      Beløbene er pr. skoleår pr. skole. Er der flere tilsynsførende ved skolen deles beløbet mellem de         valgte.  

Bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12