fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

OBS på løn, økonomi og overenskomster i de nærmeste måneder

Ny løntabel pr. 1. oktober 2018
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
12.09.18

Der er behov for en opdateret løntabel af to grunde: Med virkning fra 1. oktober forhøjes lønningerne med en generel stigning 0,50 % i forhold til marts 2018. Samtidigt træder det nye OK-18 tillæg til lærerne i kraft. OK-18 tillægget er på 900 kr. årligt i 2012 kroner, svarende til ca. 80 kr. månedligt. Den nye løntabel udsendes, når Moderniseringsstyrelsen melder den nye reguleringsprocent ud, hvilket ikke er sket i skrivende stund.

 

Ny lederaftale
I forbindelse med at den nye lederaftale træder i kraft 1. januar 2019, vil der blive udsendt et regneværktøj, der kan bruges til at beskrive den fremtidige lønsammensætning for mellemledere, der er omfattet af overgangsordningen. Det er vigtigt at understrege, at overgangen ikke medfører lønnedgange for nogen; men der er tale om, at sammensætningen af den samlede løn ændres.

 

OK-håndbøger
Skoleforeningerne er i samarbejde med de respektive faglige organisationer i fuld gang med at redigere de nye OK-håndbøger gældende for perioden 2018-2021. For så vidt angår håndbogen for ledere (ny!) og håndbogen for lærere og børnehaveklasseledere er vi afhængige af, hvornår Moderniseringsstyrelsen og LC får de nye cirkulærer klargjort. På pædagog-området og 3F-området er der ikke tilsvarende stopklodser – her ligger alt materiale mellem Aftaleenheden og de faglige organisationer.

 

Budget, feriepengeforpligtelse og ny ferielov
Skolens økonomi skal i de kommende to år tage højde for den nye ferielov, der træder i kraft 1. september 2020. Skolen skal nemlig vælge mellem enten at indbetale hele den skyldige feriepengesaldo pr. august 2020 til en feriefond, eller at indefryse feriepengeforpligtelsen som en gæld i skolens regnskab.

Ved indefrysning skal gældsposten løbende forhøjes med en procentsats, som den nye feriefond fastsætter og melder ud med henblik på at sikre, at værdien af de indefrosne feriepenge følger lønudviklingen. Ved indefrysning er det således skolen, der løbende skal finansiere denne forhøjelse. Ved indbetaling til feriefonden er det fonden selv, der finansierer den løbende værdiforhøjelse.

Det er klart, at det stiller krav til skolens likviditet at indbetale feriepengeforpligtelsen. På den anden side er det indlysende, at indefrysningen kan sammenlignes med at have en gæld (et lån), som løbende skal forrentes. I Friskolernes Hus er vi af den opfattelse, at skolerne typisk vil stå sig bedst ved at indbetale. Derfor opfordrer vi skolerne til at tage denne overvejelse med i planlægningen af de kommende års budgetter og likviditet.

 

Status på skolernes økonomi
Forslaget til finanslov for 2019 er udsendt, og Friskolernes Hus har udsendt en ”tilskudsberegner”, som kan bruges til to ting: Dels kan skolen beregne et skøn over tilskuddet for 2019, dels kan skolen beregne efterreguleringen af tilskuddet i 2018, dvs. reguleringen af tilskuddet for august-december på baggrund af ændringer i elevtallet fra 5. september 2017 til 5. september 2018.

Generelt har de frie grundskolers økonomi det godt. Overskudsgraden er næsten fordoblet fra 2016 til 2017. I 2015 var sektorens samlede overskudsgrad på 1,9%, svarende til i alt 136 mio. kr., hvilket i 2016 steg til en overskudsgrad på 2,1% svarende til 157 mio. kr.

I 2017 steg overskudsgraden til 4,0% svarende til et samlet overskud på 330 mio. kr. i alt for de frie grundskoler. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet.

Det er imidlertid langt fra alle skoler, der nyder godt af den økonomiske fremgang i sektoren som helhed. Der er store forskelle mellem skolerne. I Friskolernes Hus interesserer vi os blandt andet for, om der er et mønster i disse forskelle, som kan indikere, at der er systematiske årsager til, at skolerne klarer sig forskelligt rent økonomisk.

Udover det generelle billede er der naturligvis de sædvanlige faktorer at tage i betragtning, når skolens økonomi planlægges: Lønstigninger, renteudviklingen, skolens besluttede og forventede investeringer, valgår med muligt regeringsskifte og risiko for nedsættelse af koblingsprocenten. Altså tegner 2019-2020 sig til at blive et par år, hvor der fortsat er brug for at konsolidere skolens økonomi – ikke mindst for at stå med et reelt frit valg mellem at indbetale eller indefryse feriepengeforpligtelsen i 2020.

Undervisningsministeriets nyhed om skolernes økonomi kan læses HER

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12