fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

OK 2018: Forlig på statens område

Forliget omfatter lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.
Af: Peter Højgaard, specialkonsulent
Kategori Administrative nyheder
29.04.18

Forhandlingerne i forligsinstitutionen om overenskomstfornyelserne pr. 1. april 2018 mellem repræsentanterne for de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerne på statens, regionernes og kommunernes områder er afsluttet med en række forlig. De betyder, at de varslede strejker og lockouter er afblæst i denne ombæring.

Detaljerne skal forhandles på plads de næste par uger
Selvom der er forlig, er aftalerne dog ikke endeligt i hus. Først skal detaljerne – herunder blandt andet udmøntningen af puljer, der er afsat i den overordnede ramme, forhandles på plads. Disse forhandlinger skal så vidt vi er orienteret være afsluttet senest den 11. maj. Herefter skal aftalerne sendes til afstemning hos lønmodtagerorganisationernes medlemmer og til godkendelse i arbejdsgiverorganisationerne. Afstemningen forventes at tage ca. 2 uger. Der går således en måneds tid inden de nye aftaler er endeligt godkendt.

Arbejdstid for lærere
I skrivende stund har vi ikke set teksterne i forligsaftalerne – med undtagelse af aftalen om lærernes arbejdstid i folkeskolen, som går ud på at nedsætte en kommission, der frem til den 31. december 2019 skal arbejde med at etablere et grundlag for forhandlinger om en ny arbejdstidsaftale, som kan træde i kraft senest ved overenskomstfornyelsen i 2021.

Kommissionsarbejdet og resultaterne af de efterfølgende forhandlinger om lærernes arbejdstid i folkeskolen skal – ifølge de udmeldinger vi har læst – overføres og tilpasses til blandt andet lærerne på de frie grundskoler i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2021.

Det betyder, at arbejdstidsreglerne vil være uændret for de kommende skoleår frem til og med skoleåret 2020/21.

Hovedpunkter
På baggrund af de oplysninger vi har indhentet, kan følgende fremhæves:

  • Overenskomstperioden er 3-årig fra den 1. april 2018 til den 31. marts 2021.
  • Den økonomiske ramme på statens område er en samlet lønstigning på 8,1% i perioden. Denne ramme er sammensat af tre elementer:
  1. Generelle lønstigninger på 6,2%: Lønstigningerne vil – så vidt vi har erfaret – blive udmøntet således at de største stigninger falder i den sidste del af overenskomstperioden.
  2. Lønstigninger som følge af reguleringsordningen: Reguleringsordningen sikrer, at lønningerne i staten stiger, når lønningerne i det private stiger. Det såkaldte ”privatlønsværn”, der betød at lønningerne i staten blev trukket ned, hvis lønningerne i det private dykkede, er afskaffet.
  3. Midler til særlige formål og forhandlinger på de enkelte områder, herunder organisationsaftalen for lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.

Den økonomiske ramme sikrer en reallønsstigning, og at lønningerne i staten følger det private arbejdsmarked.

  • Der kommer en ny fælles chefaftale, der forenkler løn- og ansættelsesvilkår for chefer på visse selvejende uddannelses- og undervisningsinstitutioner. Om det kommer til at omfatte de frie grundskoler er endnu uvist.
  • Der etableres en ny kompetencefond, og hvilken betydning det kan få for de frie grundskoler er for tidligt at sige noget om.
  • Den betalte spisepause er sikret som en overenskomstmæssig ret for alle, der har den i dag.

Friskolernes Hus vil i den kommende tid orientere medlemsskolerne i takt med, at vi får kendskab til de enkelte dele på skoleområdet.

De øvrige overenskomster
Med indgåelsen af CFU-forliget ligger den økonomiske ramme for de øvrige overenskomster på de frie skolers område fast. Forhandlingerne om BUPL-overenskomsten, fornyelsen af 3F-overenskomsten og en ny HK-overenskomst går derfor nu ind i en afsluttende fase. Der er planlagt adskillige forhandlingsmøder i løbet af maj måned på de tre områder.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12