fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Orientering om EU´s Persondataforordning og dens betydning for skolerne

Orientering om ændringer gældende fra 2018.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
21.03.17

Dansk Friskoleforening får løbende henvendelser fra skolerne vedrørende EU’s persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018. Med denne orientering vil vi gerne - 

1.   Orientere om, hvorledes Dansk Friskoleforening i tæt samarbejde med de øvrige skoleforeninger følger udviklingen om implementeringen af EU’s persondataforordning og løbende vil orientere om de nye reglers indvirkning på skolerne.

2.   Mane til omtanke med hensyn til at investeringer i konsulenter, soft- og hardware i relation til persondataforordningen, fordi de nye regler ikke burde nødvendiggøre dette.

Formålet med EU’s dataforordning
Fra den 25. maj 2018 vil Persondataloven blive erstattet af EU's Persondataforordning. I den forbindelse vil det være nødvendigt for alle frie grundskoler og gymnasier at gennemgå deres praksis for håndtering, behandling og opbevaring af oplysninger.

Formålet med EU’s persondataforordning er overordnet at gøre lovgivningen mere tidssvarende i forhold til de teknologiske fremskridt. Med lovgivningen ønsker EU at skærpe borgernes retsstilling og retssikkerhed, herunder at styrke efterlevelsen af reglerne ved øgede beføjelser og sanktionsmuligheder for tilsynsmyndigheder. Herudover ønsker EU at sætte en streg under de registreredes rettigheder, så borgerne i fremtiden i højere grad selv kan bestemme over de oplysninger, der opbevares og behandles om dem.

Persondata kræver overblik og dokumentation
EU’s persondataforordning stiller en række krav til virksomheder og myndigheder, som først og fremmest handler om overblik og dokumentation. Det vil sige, at skolerne skal have overblik over, hvilke data, der behandles på skolen, og hvordan de behandles.

Overblikket skal dokumenteres skriftligt og opbevares på skolen. Hvis skolen undervejs i forløbet finder nogle områder, hvor den ikke lever op til kravene, eksempelvis fordi skolen ikke har fået samtykke til behandling af oplysningerne, eller hvis skolens it-sikkerhed er for dårlig, skal den naturligvis udbedre dette.

Skoleforeningerne vil på forskellig måde støtte skolerne med at få overblik og dokumentation på plads. Det er vigtigt at understrege, at de nye regler i sig selv ikke burde kræve store investeringer til hverken konsulenter, soft- eller hardware. Det er til gengæld en god anledning til at løbe skolens arbejdsgange og it-systemer igennem for at vurdere, om noget kan gøres smartere eller mere sikkert.

Pilotprojekt er iværksat
I skrivende stund er der på tværs af skoleforeningerne igangsat et pilotprojekt, som har til formål at kortlægge, hvilke persondata skolerne behandler, med hvilket formål data behandles, og hvordan de enkelte data behandles på skolerne. Samarbejdet omfatter de frie grundskolers foreninger samt Efterskoleforeningen og Højskoleforeningen.

Kortlægningen skal hjælpe til at målrette en kommende vejledning på området. I perioden frem mod sommerferien samarbejder skoleforeningerne om udarbejdelse af vejledningen om EU´s persondataforordning. Op mod sommerferien forventer vi at udsende vejledningen til skolerne, således at skolerne efter sommerferien, og i god tid inden implementeringens deadline, kan arbejde med implementeringen. I løbet af efteråret 2017 afholdes der informationsdage om EU’s persondataforordning, hvor skolerne kan høre mere om de nye regler og få gode råd til, hvordan man kommer i mål med opgaven. Disse datoer forventes udmeldt før sommerferien.

Kontakt Friskolernes Hus
Hvis der er spørgsmål til EU’s persondataforordning, eller datahåndtering generelt, er man altid velkommen til at kontakte Dansk Friskoleforenings sekretariat Friskolernes Hus.

 

 

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12