fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Orientering om krav vedrørende »demokratisk dannelse« samt donationer

STUK – Styrelsen for Kvalitet og Undervisning - har med brev af 18. april orienteret skolerne om indførelsen af kravet om ”demokratisk dannelse” og om de ændrede bestemmelser om tilsyn.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
26.04.17

Orienteringen fra STUK den 18.  april bragte en lidt overraskende afklaring med hensyn til valgperiodens længde for tilsynsførende. Som bekendt forkortes valgperioden fra fire til to år med virkning fra 1. januar 2018.

Hidtil har det været antagelsen, at den forkortede valgperiode også ville komme til at gælde for tilsynsførende valgt i 2017 – altså efter at loven trådte i kraft, men inden den forkortede valgperiode trådte i kraft, og at dette skulle ske ved en ændring af bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Tilsynsførende valgt før 1. januar 2018 kan sidde fire år Den antagelse – som vi har bygget på tilkendegivelser fra bl.a. Undervisningsministeriet – holder imidlertid ikke stik. Ministeriets orientering slår fast, at tilsynsførende der er valgt inden 1. januar 2018 kan fungere i hele den valgperiode, som de er valgt til – det vil sige op til fire år, som er grænsen i den gældende bekendtgørelse.

Den nye regel om at en tilsynsførende højst kan fungere som tilsynsførende ved samme skole i 6 år inden for en periode på 11 år, træder fuldt ud i kraft pr. 1. januar 2018. Det betyder, at den periode tilsynsførende har fungeret ved skolen forud for 1. januar 2018 tæller med i opgørelsen af 6 års perioden. Hvis den tilsynsførende i januar 2018 har fungeret som tilsynsførende ved skolen i 6 eller flere år ved skolen, træder den 5 årige karensperiode i kraft og pågældende skal derfor afgå. Det fremgår af orienteringen, at STUK i helt særlige tilfælde kan godkende en fravigelse af begrænsningen om tilsynsperioden indenfor de seneste 11 år – for eksempel hvis der gør sig særlige geografiske eller sproglige forhold gældende, som gør det vanskeligt at finde en anden tilsynsførende.

Tilsyn med donationer
Orienteringen fra STUK informerer også om tilsynet med donationer til skolen. Det fremgår, at oplysningerne om donationer skal hentes fra skolens årsrapport, hvilket imidlertid først bliver muligt med den nye regnskabsmodel som skal anvendes i årsrapporterne med virkning for finansåret 2017.

Det giver selvfølgelig nogle udfordringer for så vidt angår oplysninger fra 2016. I orienteringen hedder det , at ”I det omfang skolerne ligger inde med oplysninger om donationer for regn-skabsåret 2016, skal den tilsynsførende medtage disse i tilsynserklæringen for skoleåret 2016/2017.” På baggrund af henvendelser fra medlemsskoler skønner vi, at det også er den måde, tilsynsførende og skolerne har løst opgaven i forbindelse med de tilsynserklæringer, der bliver afgivet i disse uger/måneder. 

Imidlertid kan vi se en udfordring forude, idet STUK skriver, at ”Alle tilsynserklæringer skal indeholde oplysninger om donationer til skolen fra skoleåret 2017/2018”. Det betyder, at tilsynsførende kun delvist vil kunne få oplysningerne via årsrapporterne – og kun ved at kombinere dele af en aflagt årsrapport (for 2017) med oplysninger der skal indgå i en kommende årsrapport (for 2018).

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12