fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Orienteringsbrev nr. 1 om lockout og strejke i forbindelse med overenskomstforhandlinger

Få et hurtigt overblik over de mest almindelige spørgsmål og svarene på dem.
Af: Peter Højgaard Petersen
Kategori Administrative nyheder
09.03.18

Information til forældre 
Friskolernes Hus udsender i næste uge et forslag til en tekst, som skolerne kan anvende i forbindelse med skolens orientering til forældrene om en eventuel konflikt.

Hvordan finder man ud af, om lærerne er medlem af FSL?
- og dermed er omfattet af konflikten?
Skolen må ikke registrere medarbejdernes tilhørsforhold til faglige organisationer. Derfor er skolen henvist til at benytte en indirekte metode for at få et overblik over, hvem der vil blive omfattet af en eventuel konflikt.

Friskolernes Hus foreslår, at skolen henvender sig til lærere, ledere og børnehaveklasseledere med følgende tekst:

Skolen skal hermed gør dig opmærksom på, at såfremt du er medlem af FSL eller Frie Skolers Ledere, vil du være omfattet af den varslede lockout (/varslede strejke - hvis skolen er udtaget), hvis den træder i kraft.

Fra skolens side anses du for at være omfattet af lockoutvarslet, hvis du ikke selv udtrykkeligt har tilkendegivet andet overfor skolen. Vi vil bede dig om at oplyse, om du er omfattet af den varslede konflikt senest den XX  marts/april. Oplysningen bedes givet skriftligt gerne pr. mail.

Hvis vi ikke hører fra dig, går vi ud fra, at du er omfattet af den varslede konflikt.

Er medlemmer af Danmarks Lærerforening omfattet?
Nej, kun lærere, ledere og børnehaveklasseledere, der er medlemmer af Frie Skolers Lærerforening (FSL) eller Frie Skolers Ledere er omfattet af konflikten på de frie grundskoler.

Baggrunden er, at det er FSL, der er den overenskomstbærende organisation på lønmodtagersiden. Der er dog en undtagelse med hensyn til de private gymnasier, hvor det er Danmarks Lærerforening, der organiserer lærerne i grundskoleafdelingen.

Er ansatte under BUPL og 3F-overenskomsterne omfattet?
Nej. Der er kun varslet konflikt for medarbejdere på statslige overenskomster. Overenskomsterne med BUPL og 3F (og HK) er private, idet de er indgået mellem skoleforeningerne og de respektive faglige organisationer.

Det har derfor heller ingen betydning for de frie grundskoler, at der er varslet konflikt på det kommunale overenskomstområde indenfor pædagogområdet.

Skolerne kan således fortsætte driften af børnehaver, vuggestuer og SFO som sædvanligt.

Overenskomstforhandlingerne mellem BUPL, 3F og HK og Dansk Friskoleforening fortsætter som planlagt i regi af Aftaleenheden. Dog er tidsplanen afhængig af CFU-forliget, som udgør den økonomiske baggrund for overenskomsterne.

BUPL medlemmer, der også underviser, er omfattet
Medarbejdere der både arbejder som pædagog og som lærer/børnehaveklasseleder, og som er medlem af BUPL (eller FSL) vil være omfattet af en eventuel konflikt for den del af arbejdet, der er omfattet af læreroverenskomsten - men ikke for pædagog-delen af ansættelsen.

Baggrunden er, at BUPL og FSL har en aftale om dobbeltorganisering, som indebærer, at en person, der er medlem af BUPL og som arbejder både som pædagog og lærer, også automatisk har et medlemskab/-tilhørsforhold til FSL. Konsekvensen heraf er, at pågældendes arbejde som lærer/børnehaveklasseleder vil være omfattet af en konflikt.

Hvordan forholder vi os til lejrskoler og studierejser?
Under konflikten kan medarbejdere, der er omfattet af konflikten, ikke udføre arbejde, og derfor heller ikke deltage i lejrskoler, studieture, kurser, tjenesterejser og lignende.

Hvis lejrskolen m.v. er påbegyndt inden konflikten træder i kraft, skal de medarbejdere, der er omfattet af konflikten, afbryde rejsen/arbejdet. Afbrydelsen skal ske så hurtigt det lader sig gøre. Ikke konfliktramte lærere, ledere og børnehaveklasseledere kan fortsætte arbejdet i forbindelse med turen.

Ikke konfliktramte lærere eller ledere eller andet personale kan ikke sættes ind til at løse opgaverne i stedet for den konfliktramte.

Vi opfordrer skolerne til at overveje, hvordan man vil håndtere planlagte lejrskoler m.v. Kontakt eventuelt Friskolernes Hus for rådgivning.

Hvad betyder det, at der er varslet blokade?
Strejkevarslet fra Lærernes Centralorganisation (LC) indeholder en blokade vedrørende ansættelse af medlemmer af LC´s medlemsorganisationer, der er omfattet af strejkevarslet. Blokaden er ikke en fysisk blokade foran skolen. Frie Skolers Lærerforening er medlem af LC. Konsekvenserne af blokadevarslet er:

  • At organiserede personer ikke må indsende ansøgninger til blokerede stillinger (indenfor overenskomstens område).
  • Hvis ansøgning er indsendt inden konflikten starter, må medlemmet ikke deltage i samtaler og andre aktiviteter som led i en ansættelsesprocedure.
  • At medlemmer af LC organisationen (herunder FSL) ikke må acceptere tilbud om ansættelse i en stilling, der er blokeret.

Ved blokerede stillinger forstås stillinger der omfattet af strejkevarslet.
Hvis tilbuddet om ansættelse er afgivet før konflikten starter, er det ikke omfattet af blokaden. 

Dansk Friskoleforening, 9. marts 2018

Hent orienteringsbrev nr. 1 som pdf

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12