fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Orienteringsbrev nr. 2 om lockout og strejke i forbindelse med overenskomstforhandlinger

Orienteringsbrev nr. 2 er udsendt 13. marts til alle medlemsskoler sammen med en skabelon til et informationsbrev til forældre.
Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
13.03.18

Skabelon til informationsbrev til forældre 

Sammen med orienteringsbrev nr. 2 udsendes en skabelon til en skrivelse, som skolerne kan anvende som grundlag og inspiration i den kommunikationen med skolens forældre og elever om den varslede konflikt. Skabelonen indeholder en lille indledning, der gør rede for formålet og for tankerne bag den tone, vi har forsøgt at anlægge i skrivelsen. (Hent brev og skabelon her)

Flere organiserede er omfattet end hidtil antaget?
I sidste uge skrev vi at strejken og lockouten kun omfattede lærere, ledere og børnehave-klasseledere, der er medlemmer af FSL eller FSLedere. Det er rigtigt for så vidt angår strejken. MEN det er formentlig FORKERT med hensyn til lockouten!

Af lockout-varslet fremgår det nemlig, at lockouten omfatter alle medarbejdere, som er medlem af en af medlemsorganisationerne i Lærernes Centralorganisation og som er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder i henhold til organisationsaftalen af 3. marts 2016 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.

Denne formulering har to konsekvenser:

1) Ledergruppen nævnes ikke. 

Det har fået FSLedere til at melde ud, at hverken skoleleder, viceleder eller afdelingsledere er omfattet af lockouten.
Friskolernes Hus arbejder på, at få en bekræftelse fra den statslige arbejdsgiver (= Undervisningsministeriet/MOS) på denne udlægning. Vi har imidlertid ikke fået noget svar endnu. 

Derfor kan vi ikke endegyldigt bekræfte meldingen fra FSLedere, selvom vi umiddelbart læser varslet på samme måde som FSLedere. 

Vi vender tilbage til spørgsmålet, når der er nyt. 

2) Lærere og børnehaveklasseledere.

LC (Lærernes Centralorganisation) har en række medlemsorganisationer udover FSL og FSLedere. Ifølge varslet er medlemmer af alle LC-organisationer omfattet. Også dette spørgsmål venter vi på endegyldigt svar på. Men indtil det foreligger formoder vi at medlemmer af følgende LC organisationer er omfattet:

 • Frie Skolers Lærerforening
 • LC-lederforum – og dermed også Frie Skolers Ledere
 • Danmarks Lærerforening
 • Uddannelsesforbundet
 • Socialpædagogerne
 • Handelsskolernes Lærerforening
 • FOA 

I praksis betyder det, at der på nogle skoler kan være flere lærere der er omfattet, end man hidtil har troet – særligt vil der nok være tale om lærere, der er medlem af Danmarks Lærerforening. 

Vi vender tilbage til spørgsmålet, når der er nyt. 

Skoler, der er undtaget fra lockouten
Moderniseringsstyrelsen har undtaget 29 skoler fra lockouten. De fleste er efterskoler, men der er også 6 skoler imellem som er medlem af Dansk Friskoleforening:

 • Holbæk Lille Skole
 • Nordskovens Friskole
 • Rudolf Steiner Skolen i Odense
 • Rudolf Steiner Skolen i Århus
 • Rynkeby Friskole
 • Skolen på Slotsvænget

Baggrunden for undtagelserne er ikke oplyst. I Friskolernes Hus har vi en formodning om, at det kan hænge sammen med omfanget af specialundervisning om status som ”profilskole”. Ved lockouten i 2013 undtog man skoler med anbragte børn og skoler med særlige aktiviteter, fx dyrehold, hvor en nedlukning ville få dyrevelfærdsmæssige konsekvenser. 

Skoler der har sådanne vilkår, men ikke er blevet undtaget, opfordres til at tage kontakt til Undervisningsministeriet/Moderniseringsstyrelsen.

Varsler for andre overenskomstområder
Flere skoler oplyser, at de via Undervisningsministeriet har modtaget konfliktvarsler fra fagområder, som ikke findes på skolen, fx fra Dansk Metal. Det er naturligvis en fejl. 

På det statslige område har skolerne kun overenskomst for lærere, ledere og børnehave-klasseledere. Derfor er andre statslige overenskomster uden direkte betydning for en fri grundskole. Det samme gælder alle kommunale overenskomster – de har heller ikke virk-ning for en fri grundskole. Derfor har konfliktvarslerne på det kommunale område heller ikke virkning for medarbejdere ansat ved frie grundskoler. 

Hotline oprettet i UVM 
Undervisningsministeriet har i en e-mail med to breve vedhæftet oplyst, at man nu har etableret en hotline vedrørende OK18. Ministeriet er også i gang med at oprettet et OK18-sted på sin hjemmeside med blandt andet spørgsmål/svar om OK18. 

Telefonnummeret til hotlinen er 3392 5211.

 

Dansk Friskoleforening, 13. marts 2018

Hent orienteringsbrev nr. 2 her

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12