fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Pension for lærere med tjenestemandspension på trin 4

Uenighed mellem FSL og skoleforeningerne om beregning af pensionsbidrag for lærere på trin 4 med tjenestemandspension. Friskolernes Hus anbefaler at skolerne beregner pensionsbidrag/-præmier som hidtil.
Af: Peter Højgaard Petersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
16.08.17

Beklageligvis er der opstået en uenighed mellem FSL og skoleforeningerne om, hvordan pensionsbidragene for lærere på trin 4 med tjenestemandspension skal beregnes. I et nyhedsbrev den 21. juni til tillidsrepræsentanterne lancerede FSL en beregningsmodel for pensionsbidragene, som skoleforeningerne ikke er enige i.
 
Kort fortalt mener FSL at alle lærere med tjenestemandspension på trin 4 altid skal have indbetalt et pensionsbidrag på 17,3% af lønforskellen mellem skalatrin 42 og basistrin 4.
I forvejen får en sådan lærer indbetalt pensionspræmie af skalatrin 42 til sin tjenestemandspension – og altså dermed også af lønforskellen mellem basistrin 4 og trin 42.
FSL´s forståelse, vil efter vores opfattelse betyde, at læreren altid vil få pensionsbidrag/præmie 2 gange af det samme beløb. Forskellen mellem basistrin 4 og skalatrin 42 er ca. 900 kr., hvilket betyder, at det omtvistede pensionsbeløb er ca. 155 kr. om måneden.
 
Der skal altid indbetales pensionsbidrag til Lærernes Pension af løn over skalatrin 42; nemlig 18 %. Endvidere skal der altid indbetales pensionsbidrag af OK-2013 tillægget til LP (også for lærere med tjenestemandspension).
 
Der kan være tilfælde, hvor der skal indbetales pensionsbidrag af et lønbeløb, der ligger i ”intervallet” mellem basistrin 4 og skalatrin 42 – fx hvis der er tale om et funktionsstillæg, hvor det er aftalt at tillægget er pensionsberettiget.
Men hvis tillægget ikke er aftalt pensionsberettiget, skal der fortsat kun indbetales pensionsbidrag af det beløb den samlede løn overstiger skalatrin 42 (som udgør det pensionsmæssige skyggeforløb for lærere med tjenestemandspension).
 
Friskolernes Hus har i drøftelser med kollegerne i andre skoleforeninger ikke kunnet finde belæg for FSL´s opfattelse. Der er naturligvis tale om en teknikalitet, hvor begge parter er interesseret i at få afklaret hvilken beregningsmåde, der er korrekt. Fra skoleforeningernes side har vi iværksat et udredningsarbejde, som forhåbentlig afklarer sagen hurtigt.
 
Konkret drejer det sig om forståelsen af § 3 i Protokollat om supplerende pensionsordning for ansatte med tjenestemandslignende pension, som er gengivet på side 50-51 i håndbogen om OK 2015- 2018 på lærerområdet.
 
Indtil der foreligger en afklaring, anbefaler Friskolernes Hus, at skolerne beregner pensionsbidrag/-præmier som hidtil – og dermed undlader at ændre pensionsberegningerne ud fra den information FSL har udsendt til tillidsrepræsentanterne, indtil det er fastslået om FSL har ret eller ej.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12