fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Præcisering af reglerne vedrørende snyd og hjælpemidler i sprogprøverne

I en mail sendt til skoleledere og censorer i sprogfag idag den 17. maj, præciserer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet reglerne om brug af hjælpemidler ved sprogprøverne:
Af: Mette Marie Møller, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
17.05.17

"Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil på baggrund af den omtale, der har været af den skriftlige prøve i engelsk, præcisere reglerne vedrørende snyd og hjælpemidler i sprogprøverne.

Ved 9. klasseprøven i skriftlig engelsk, tysk og fransk, må der ikke anvendes hjælpemidler i delprøverne i lytte- og læsefærdigheder. 

Ved den friere skriftlige opgave i 9. klasse og ved 10. klasseprøven i skriftlig engelsk, tysk og fransk må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter. Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger. Hjælpemidler herudover må ikke anvendes. 

Med muligheden for at anvende internetbaserede hjælpemidler skal det præciseres, at eleverne ikke må benytte adgangen til internettet til at kommunikere med andre, og at de ikke må benytte internettet til at få adgang til andre end de tilladte hjælpemidler. Det skal fremhæves, at eleverne fortsat ikke må hente tekster eller billeder via internettet eller fra lokale mapper og filer.

Eleverne skal i god tid forud for afholdelse af prøverne orienteres om bl.a. anvendelse af hjælpemidler og konsekvenser af at skaffe sig eller yde andre uretmæssig hjælp. Skolens leder skal sikre, at eleven har hensigtsmæssige arbejdsforhold under prøven, og at prøverne gennemføres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eleven kommunikerer utilsigtet. Skolens leder skal i den forbindelse sikre sig, at de tilsynsførende kender reglerne for afholdelsen af den prøve, der føres tilsyn med.

Hvis eleven forud for prøvens afholdelse er blevet informeret korrekt om anvendelse af hjælpemidler, herunder adgang til online hjælpemidler, er der tale om snyd, hvis eleven mere generelt har benyttet internettet til sin besvarelse. I henhold til prøvebekendtgørelsens § 40, skal elevens besvarelse ikke bedømmes, men eleven skal tilbydes en ny prøve i prøvetermin december/januar 2017.

Hvis eleven forud for prøvens afholdelse ikke er informeret korrekt om anvendelse af hjælpemidler, herunder adgang til online hjælpemidler, har skolens leder ikke opfyldt sin forpligtelse i henhold til prøvebekendtgørelsens § 3, stk. 4.  Hvis en elev i dette tilfælde har benyttet internettet i sin besvarelse, f.eks. indsat billeder eller kopieret tekst til citat, skal skolens leder indsende en redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Redegørelsen skal beskrive præcist, hvad eleverne har fået at vide, og hvad I har indtryk af, at eleverne har gjort. Redegørelsen skal sendes til fp@stukuvm.dk, og i emnefelt skal stå: ”Redegørelse” med angivelse af hvilket fag, der er tale om. 

Styrelsen vil hurtigst muligt træffe afgørelse om, hvorvidt censor skal rette elevbesvarelserne. I de tilfælde hvor besvarelserne skal bedømmes, vil censorerne blive instrueret i, hvordan besvarelserne skal bedømmes. Denne instruktion vil i udgangspunktet indebære, at der skal ses bort fra de dele af besvarelsen, der f.eks. indeholder materiale fra internettet. Herudover skal opgaven fortsat rettes ud fra en helhedsvurderingen på baggrund af prøvens vurderingskriterier."

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12