fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Præcisering vedrørende regler om deltidspladser i dagtilbud

Som vi tidligere har omtalt, er én af de nye regler i henhold til dagtilbudsloven, at private dagtilbud fremover skal kunne tilbyde deltidspladser til forældre på barselsorlov.
Af: Ole Carl Petersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
08.02.19

De nye regler om muligheden for deltidspladser trådte i kraft pr. 1. januar 2019. Kommunen skal fastsætte retningslinjer for deltidspladser, og det er vigtigt at kende de retningslinjer, kommunen beslutter.

Hvilke forældre har mulighed for at få en deltidsplads?
Forældrene har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen i den periode, forældrene afholder fravær efter barselsloven. Dette betyder blandt andet, at forældre, der afholder fravær efter barselsloven, kan få en deltidsplads under graviditeten samt efter fødslen. Muligheden for en deltidsplads omfatter også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, ligesom den omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med en adoption, udskudt fravær, fravær ved forældreorlov m.v.

Forældrene skal ansøge kommunen om deltidsplads senest to mdr. før den ønskede deltidsplads.

Kan kommunen kræve, at tilbud om deltidspladser tilbydes til alle?
Friskolernes Hus har kendskab til en kommune, der i sine reviderede retningslinjer vedrørende dagtilbud kræver, at muligheden for deltidspladser tilbydes ALLE forældre – uanset om de er på barsel eller ej.

Det følger af dagtilbudslovens § 20, stk. 2, 2. pkt., at privatinstitutioner skal opfylde kriterierne for godkendelse senest 6 måneder efter offentliggørelse heraf. Det gælder dog ikke for privatinstitutioner, som er godkendt før den 1. juli 2018, medmindre privatinstitutionen og kommunen aftaler det. De pågældende privatinstitutioner skal opfylde de godkendelseskriterier, som var gældende på godkendelsestidspunktet.

Er privatinstitutionen derimod godkendt efter 1.7.2018, skal den dermed opfylde de retningslinjer, som kommunen har fastsat.

Reduceret betaling
En deltidsplads er en plads, hvor barnet kan være i daginstitutionen i op til 30 timer om ugen mod en reduceret egenbetaling.

Af ministeriets vejledning fremgår det, at tilskud og forældrenes egenbetaling skal afspejle udgifterne ved den benyttede plads.

I beregningen skal der tages højde for udgifter, som knytter sig til opgaver, som er uafhængige af tidsforbruget som f.eks. udarbejdelse af pædagogisk læreplan, forældremøder m.v.

Reduceret tilskud
Her er der væsentlig grund til opmærksomhed, idet det er væsentligt, hvordan kommunen vil foretage beregning af det reducerede tilskud. En række udgifter er nemlig uafhængige af, hvor mange timer et barn er i institutionen.

Tidsmæssig placering
Hvordan deltidspladser tidsmæssigt placeres, kan kommunen fastsætte retningslinjer for. Eksempelvis kan kommunen fastsætte retningslinjer om, at forældre skal anvende deltidspladsen i dagtilbuddet i tidsrummet mellem kl. 9-15.

Hvis kommunen ikke har fastsat retningslinjer om den tidsmæssige placering, kan denne besluttes mere individuelt. Dog skal børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet. Med andre ord skal deltidstimerne oftest ikke ligge i ydertimerne.

Friskolernes Hus står naturligvis til rådighed i forhold til spørgsmål/vejledning.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12