fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Resultat af Organisationsforhandlingerne 2018 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Presse og politik , Pædagogik og skoleliv
28.05.18

Med udgangspunkt i det samlede overenskomstforlig på statens område – CFU-forliget - har der i maj måned været forhandlet mellem Moderniseringsstyrelsen på den ene side og Lærernes Centralorganisation på den anden side. Disse forhandlinger afsluttedes d. 18. maj, og vi kan nu informere om de umiddelbare resultater af disse forhandlinger og de ændringer, det vil medføre for lærere, ledere og børnehaveklasseledere i den 3-årige overenskomstperiode, 1. april 2018 – 31 marts 2021.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de aftaler, der er indgået, skal igennem en urafstemning blandt medlemmerne af arbejdstagerorganisationerne. Disse afstemninger løber mellem d. 25. maj og d. 3. juni, og først når medlemmerne har stemt ja til aftalerne, vil disse være gyldige.

Den største ændring i aftalerne er, at der er blevet udarbejdet en selvstændig organisationsaftale for ledere og mellemledere ved frie grundskoler. Det betyder, at der nu er to organisationsaftaler på området.

Resultatet af organisationsforhandlingerne
Denne aftale tager udgangspunkt i den eksisterende organisationsaftale, og der er derfor kun to punkter, som er aftalt.

Der indføres et pensionsgivende tillæg på 900 kr. pr. år til alle lærere og børnehaveklasseledere. Dette indføres pr. 1. oktober 2018.

Derudover indledes der et projekt i overenskomstperioden mellem Frie Skolers Lærerforening og Moderniseringsstyrelsen, som omfatter to temaer:

1.     Parternes understøttelse af den lokale løndannelse

2.     Forenkling af det nuværende lønsystem.

Hovedtræk i den nye selvstændige aftale for ledere ved frie grundskoler
Med den nye selvstændige organisationsaftale for ledere og mellemledere ved frie grundskoler trækkes lederdelen ud af den, indtil nu, fælles aftale, og hermed følger en række tilpasninger.

Såfremt der stemmes for den nye aftale i urafstemningen, vil aftalen træde i kraft pr. 1. januar 2019.

Der sondres i aftalen mellem øverste leder på skolen betegnet ”ledere” og øvrige ledere betegnet ”mellemledere”. Det betyder ikke, at I på skolerne skal ændre på jeres eksisterende stillingsbetegnelser. Det betyder blot, at der i forhold til organisationsaftalen skelnes mellem de to ovennævnte.

Løn
I aftalen er det kun skolens øverste leder, der skal indplaceres i et intervallønsystem. Lønniveauerne i intervallerne er hævet en smule, og der er tilføjet et fjerde og øverste interval for skoler med mere end 700 elever. Ud over intervallønnen er der mulighed for at forhandle med bestyrelsen om engangsvederlag. Intervallerne vil pr. 1. januar 2019 være: 

Elevtal

Intervalløn grundbeløb 2012

99 elever og derunder

Kr. 370.554 - 440.413

100-349 elever

Kr. 406.159 - 486.503

350-699 elever

Kr. 441.765 - 531.283

700 elever og over

Kr. 441.765 - 586.331

Mellemlederes løn vil derimod fremover være baseret på et basisløntrin afhængigt af elevtal, og der kan, derudover, indgås aftaler mellem mellemlederen og bestyrelsen/lederen om varige og midlertidige løntillæg og engangsvederlag. De nye basisløntrin er, som følger: 

Elevtal

Basisløntrin grundbeløb 2012

349 elever og derunder

Kr. 353.412

350 elever og over

Kr. 396.929

Pligten til at fremsende lønaftaler til godkendelse hos Frie Skolers Ledere frafalder med den nye aftale.

Forligsnævn
Den hidtidige mulighed for at kunne bringe en sag om afskedigelse af en skoleleder for et forligsnævn bortfalder ligeledes med den nye aftale. I stedet reguleres processen af de generelle bestemmelser i Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og LC og CO10, som fastlægger, at afskedigelsessager, som det ikke har været muligt at løse igennem en lokal forhandling, kan indbringes til Moderniseringsstyrelsen.

Som i nyheden indledt med, skal de aftaler, der her er refereret til, igennem en urafstemning, før de kan træde i kraft. Fristen for urafstemningen er d. 3. juni, og lige så snart vi ved mere om resultat og indhold, informerer vi herom.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12