fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Sprogprøver i 0. klasse indføres efter næste folketingsvalg – også på frie grundskoler

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om at bekæmpe såkaldte ”parallelsamfund”. Aftalen omfatter bl.a. sprogprøver i 0. klasse på skoler, hvor mere end 30% af eleverne bor i et ”udsat boligområde”. Sprogprøverne skal også indføres på frie grundskoler.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Pædagogik og skoleliv , Presse og politik
16.05.18

Aftalen vil først træde i kraft på den anden side af et folketingsvalg og betragtes som en tillægsaftale til folkeskoleforliget. Udover sprogprøverne indeholder aftalen en række andre initiativer på folkeskoleområdet og i ungdomsuddannelserne. Heriblandt en styrkelse af forældreansvaret ved at inddrage børnechecken, øget kontrol med ulovligt fravær, samt skærpelse af Undervisningsministeriets sanktioner overfor folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, der ikke lever op til statens krav.

Skoleåret 2019/20
Ifølge aftalen skal sprogprøverne – tillige med initiativerne på folkeskoleområdet – træde i kraft i skoleåret 2019/20. I løbet af det kommende skoleår vil ministeriet udvikle og afprøve sprogprøveredskab, sprogstimuleringsforløb, forældreindsats og sommerskole. Partierne har aftalt, at disse tiltag skal evalueres i 2022.

Det fremgår ikke af aftalen, hvorledes man konkret har tænkt sig at identificere de skoler, hvor eleverne i børnehaveklassen skal til sprogprøve. Men det drejer sig om skoler, hvor mere end 30% af eleverne ”bor i boligområde, der har været på infrastrukturlisten mindst én gang inden for de seneste 3 år”. På disse skoler vil det være samtlige elever i børnehaveklassen, der skal til sprogprøve.

Prøvens indhold
Prøven handler om sproglige kompetencer i bred forstand, og niveauet sigter mod, at eleven skal kunne følge med fagligt i 1. klasse uden væsentligt sprogstimuleringsbehov. Der vil være op til fire sprogprøver: Tre i løbet af skoleåret og en ekstra fjerde prøve i sommerferien. Når en elev har ”bestået” en sprogprøve, og dermed har tilstrækkelige sprogkundskaber, skal eleven ikke aflægge flere prøver. Det vil sige, at en elev, der ”består” den første prøve i skoleåret, ikke skal tage de efterfølgende prøver. Hvis ingen af prøverne har positivt udfald, er udgangspunktet, at eleven skal gå børnehaveklassen om. Der kan dog vurderes at være særlige forhold, som bevirker, at eleven alligevel kan starte i 1. klasse.

Forældreansvar
I aftalen lægges der op til, at skolerne, via skole-hjem samarbejdet, skal søge at forpligte forældrene til at tage ansvar i forhold til børnenes skolegang. I den forbindelse vil der blive stillet en værktøjskasse med f.eks. bøger, spil og onlinematerialer gratis til rådighed.

Dansk Friskoleforening vil naturligvis følge den videre proces tæt, ligesom foreningen har inviteret de flersprogede friskoler til netværksmøde den 25. maj på Vartov. Her vil skolerne få gennemgået den politiske aftale og få mulighed for at drøfte, hvordan skolerne forholder sig til aftalen. 

Aftalen (til download)  kan læses HER

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12