fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Statens erstatningsordning dækker elever i praktik

Bekendtgørelsen om statens erstatningsordninger er ajourført med virkning fra den 1. januar 2017. For de frie grundskoler er der dog ingen ændringer – men hvad går erstatningsordningen egentlig ud på?
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
11.01.17

Formålet med ordningen er at sikre, at elever, der i praktik, som en del af deres skolegang får samme erstatningsretlige stilling som de ansatte på arbejdspladsen. Desuden er formålet med ordningen at motivere arbejdspladser til at tage imod praktikanter.

Der ydes erstatning og/eller godtgørelse i en række tilfælde:

  • Ved praktikantens tilskadekomst efter lov om arbejdsskadesikring.
  • Hvis praktikanter forvolder personskade på andre personer. Her vurderes erstatningsansvaret efter de almindelige erstatningsregler i dansk ret.
  • I tilfælde hvor praktikanten forvolder skade på praktikstedets ejendele – eller andres ejendele, som praktikanten kommer i berøring med under praktikken. Også her finder de almindelige erstatningsregler anvendelse.

Det er en forudsætning for at man kan få erstatning efter de almindelige erstatningsregler, at praktikken er gennemført i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Erstatningsordningen dækker ikke tab som følge af tyveri eller anden kriminel adfærd.

Elever på frie grundskoler er omfattet af statens erstatningsordning, når de deltager i undervisning og aktiviteter, der svarer til de undervisningsforløb og aktiviteter, der omfattes af praktisk erhvervsorientering i folkeskolen. Der kan være tale om flere forskellige typer af undervisning og aktiviteter, som i folkeskolen er henlagt til 8. – 10. klassetrin.

En fri grundskole er imidlertid ikke bundet af folkeskolens bestemmelser om tilrettelægningen af erhvervsorientering, praktikforløb, brobygning, introduktionskurser m.v., men kan frit tilrettelægge disse ting efter sine egne undervisningsplaner og målbeskrivelser. Det betyder, at der på en fri grundskole kan være praktikforløb på eksempelvis 7. klassetrin. Sådanne forløb vil være omfattet af statens erstatningsordning, men det er naturligvis en forudsætning, at tilrettelæggelsen og indholdet er forsvarlig i forhold til elevernes alder.

LINK til Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. - gældende fra 1. januar 2017.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12