fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Stramning af tilsynsreglerne og anmeldelsesbestemmelserne vedtaget af Folketinget

Den 26. april vedtog Folketinget lov 178 om ”Bedre rammer for tilsyn med frie grundskoler”, som dels indfører stramninger af tilsynsbestemmelserne, dels helt nye regler om, at nye skoleinitiativer fremover ikke blot skal anmeldes til ministeriet, men også skal igennem en godkendelsesprocedure.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
02.05.18

Loven træder i kraft den 15. maj i år: dog vil enkelte bestemmelser - herunder de nye godkendelsesregler – først få virkning senere. Ydermere er mange af reglerne omfattet af en såkaldt ”solnedgangsklausul”, der betyder, at de automatisk bortfalder i 2029.

Nye godkendelsesregler
De nye regler omfatter skoler, der anmeldes til start efter 1. maj 2018 med henblik på start i skoleåret 2019/20 eller senere. Reglerne falder bort igen i 2029. Godkendelsesreglerne indebærer, at en skole, der er anmeldt til start, skal godkendes af undervisningsministeren, inden undervisningen kan begynde på skolen. Ved godkendelsen skal undervisningsministeren påse: 

  • At den nye skoles formål er i overensstemmelse med frihed- og folkestyrekravet, herunder ligestilling mellem kønnene.

  • Om personkredsen bag skolen har – eller tidligere har haft – et virke, der er uforeneligt med frihed- og folkestyrekravet, og som må skønnes at kunne få betydning for, om skolen kan leve op til kravene.

  • Om der er gennemsigtighed i sammensætningen af en eventuel skolekreds bag skolen.

  • Om skolen vil kunne leve op til uafhængighedskravet i friskoleloven (§ 5, stk. 2) og kravet om, at midlerne alene må bruges til skole- og undervisningsvirksomhed.

Stramninger af tilsynsreglerne og reglerne om donationer
Med loven indføres en række stramninger af tilsynsreglerne og af bestemmelserne om donationer. De vigtigste og mest markante regelændringer er:

  • Der indføres et forbud mod, at skolen modtager anonyme donationer på over 20.000 kr. eksklusiv moms. Forbuddet er gældende i perioden frem til 31. juli 2029. Anonyme donationer skal sendes tilbage eller deponeres i Undervisningsministeriet, som inddrager donationer til statskassen, med mindre giveren kræver donationen tilbagebetalt inden for en frist af 6 måneder.

  • Undervisningsministeren får udvidet sin beføjelse til at lukke en skole. Hidtil har ministeren først kunnet træffe beslutning om en lukning efter gennemførelsen af et skærpet tilsyn. Med den nye hjemmel kan ministeren i særlige tilfælde træffe beslutning om at lukke en skole uden et forudgående skærpet tilsyn. Den udvidede beføjelse bortfalder igen i 2029.

  • Undervisningsministeriet får udvidet beføjelsen til at overvære bestyrelsesmøder, forældremøder og generalforsamlinger til også at kunne ske ved et almindeligt tilsyn med overholdelsen af uafhængighedskravet. Beføjelsen bortfalder igen i 2029.

  • Undervisningsministeriet opretter en whistle blower-ordning, hvor enhver kan henvende sig om mulige lovovertrædelser og andre bekymrende forhold på en fri grundskole. Ordningen ophører igen i 2029. 

Teknisk ændring af tilskudsbestemmelserne
Udover de nævnte lovændringer indeholder lov 178 også en teknisk ændring af tilskudsbestemmelserne om den nye ordning, hvor skolerne selv skal betale direkte til Barselsfonden, fremfor at bidraget til Barselsfonden blev afgivet af den samlede bevilling på finansloven.

Endvidere er der indsat en ny bestemmelse om, at en skole, der vil overgå fra, at undervisningen foregår i lokaler, skolen selv ejer, til at foregå i lejede lokaler, skal orientere undervisningsministeriet, inden overgangen sker. Orienteringen til ministeriet skal ske, senest 4 uger før overgangen sker, og indeholder udkast til de påtænkte salgs- eller lejeaftaler. Dette krav ophæves igen i 2029.

LINK til ændringsloven vedtaget 26. april 2018.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12