fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

STUK’s planer for tilsynet i 2018

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt sin tilsynsplan for 2018, som også omfatter tilsynet med de frie grundskoler.
Af: Peter Højgaard Pedersen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Presse og politik
16.05.18

Udover de frie grundskoler fører STUK tilsyn med folkeskolen, efterskoler og frie fagskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, produktionsskolerne og den kombinerede ungdomsuddannelse, almen voksen- og efteruddannelse og arbejdsmarkedsuddannelserne. STUK’s tilsyn omfatter både et fagligt kvalitetstilsyn og et økonomisk tilsyn. Nedenfor omtales punkter i tilsynsplanen, som angår frie grundskoler.

STUK’s udgangspunkt er, at skolens bestyrelse og daglige ledelse har ansvaret for, at skolen overholder reglerne og lever op til kravene.

Kravene om uafhængighed og frihed- og folkestyre
Overholdelsen af dels uafhængighedskravet dels frihed- og folkestyrekravet fylder igen i 2018 meget i STUK’s tilsyn med de frie grundskoler. Dette er ikke overraskende set i lyset af politiske aftaler og lovgivning i 2016, 2017 og 2018 med stramninger og fokus på tilsynet.

Tilsynet med uafhængigheden gennemføres bl.a. ved en kortlægning og analyse af donationer til skolerne. Skolernes bestyrelser skal i denne forbindelse ”i en særskilt bestyrelsestjekliste oplyse, hvis der er tilknyttet modydelser til en donation”.

Med hensyn til frihed- og folkestyrekravet vil STUK udvikle nogle nye indikatorer, der kan bruges som grundlag for risikobaserede tilsyn, der gennemføres som screeninger ved hjælp af udvalgte indikatorer.

Nystartede skoler – herunder gymnasier/Steinerskoler
I 2018 vil tilsynet have særlig opmærksomhed på nye skolers forhold. Det gælder også de private gymnasier, hvor 5 ud af de 6 nye private gymnasier, der forventes at starte i 2018, vil være Steinerskoler, der udbyder prøvefri HF. Formålet med disse tilsynsbesøg, der gennemføres i efteråret 2018, er at tilse, om skolerne lever op til reglerne på det økonomiske og administrative område, samt at den faglige kvalitet er tilstrækkelig.

Skoler uden prøver
STUK vil i 2018 udtage 6 af de 33 prøvefrie skoler med 9. klasse til et tilsyn. Formålet er dels at evaluere elevernes faglige progression dels at vurdere, om skolernes beskrivelser af undervisningens mål og planer opfylder stå-mål-med kravet. I den forbindelse vil der være særligt fokus på skolernes anvendelse af IT i undervisningen.

Skolernes specialundervisningsaktiviteter
STUK planlægger et tematisk tilsyn med specialundervisningen i 2018, som opfølgning på et tilsvarende tilsyn i 2017. I 2018 vil der være fokus på skoler med få specialundervisningselever modsat i 2017, hvor der især blev udvalgt skoler med mange specialundervisningselever. Tilsynet vil især have fokus på aktivitetsindberetningerne, hvormed menes, om skolerne har udarbejdet skriftlige planer for specialundervisningen og har udtalelser fra PPR på alle elever. Skoler, der bliver udtaget til tilsynet, vil blive bedt om at indsende de nævnte materialer, som skolerne skal have liggende for at kunne søge om tilskud til specialundervisning.

Skoler med specialundervisningsprofil
10 skoler er certificeret som skoler med en særlig specialundervisningsprofil. STUK vil udtage 4 af disse skoler til tilsyn med henblik på at undersøge, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hvordan gik STUK’s tilsyn i 2017?
Det spørgsmål får vi svar på senere på året, når STUK udsender sin Tilsynsberetning. SkoleNyt vil naturligvis omtale beretningen, når denne udsendes.

Tilsynsplan 2018 kan downloades HER

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12