fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Styr på elevtallet inden ”store tælledag”, onsdag den 5. september

Især med nye elever, som er indmeldt efter sommerferien, er det vigtigt at have orden i papirerne for, at eleverne kan tælle med i det tilskudsberettigede elevtal, som opgøres pr. 5. september.
Af: Søren Stein Brinck, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder , Pædagogik og skoleliv
29.08.18

Undervisningsministeriet har sendt et brev ud til skolerne med vejledning om tidsfristerne.

Bestemmelserne om, hvilke elever, der kan medregnes på tælledagen, den 5. september, fremgår af tilskudsbekendtgørelsen.

Dokumentation for indskrivning
Skolerne skal i særlig grad være opmærksomme, når elever har skiftet til friskolen i det nye skoleår, der lige er startet. Disse elever kan kun med sikkerhed tælle som tilskudsudløsende, hvis skolen kan dokumentere indskrivningen med flyttebevis fra den afgivende skole eller med en kopi af elevens skriftlige indmeldelse med datoangivelse af første skoledag. Indmeldelsen skal være underskrevet af forældrene, og indmeldelsen skal dokumenterbart være den tidligere skole i hænde senest den 5. september 2018 kl. 12.00.

I øvrigt er hovedreglen, at barnet skal indgå i elevopgørelsen på den skole, hvor det modtager undervisning den 5. september. Skolerne kan ikke forvente dispensation, hvis der mangler dokumentation for, at barnet går på den frie grundskole den 5. september.

Elevens alder
Med hensyn til elevernes alder gælder det, at elever i børnehaveklassen skal være fyldt 5 år inden 1. oktober 2018, og elever i 1. klasse skal være fyldt 6 år inden 1. oktober 2018. Ved optagelse i børnehaveklasse forudsættes det, at skolen vurderer, at eleven kan fortsætte i 1. klasse efter et år i børnehaveklassen. Hvis en elev undtagelsesvis skal gå børnehaveklassen om, forudsætter det en særlig begrundelse og forældrenes skriftlige samtykke. Kopi af samtykkeerklæringen skal sendes til ministeriet sammen med tilskudsskemaerne.

I den anden ende af aldersspektret gælder det, at der ikke kan opnås tilskud til elever, der er fyldt 18 år ved skoleårets begyndelse, med mindre der er indgået en særlig aftale mellem skolen og barnets hjemkommune om undervisning af eleven.

Læs vejledningerne om tilskud, indberetning og frister på Undervisningsministeriet hjemmeside.

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12