fjern søgeboks
Frihed til forskellighed
kids playing

Tilsynet med friskolerne strammes - igen

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og Det Radikale Venstre om styrket tilsyn med de frie grundskoler.
Af: Maren Skotte, Friskolernes Hus
Kategori Presse og politik
08.11.17

10 konkrete initiativer skal styrke tilsynet med de frie grundskoler. Det er konklusionen efter et intenst mediefokus siden begyndelsen af juli måned. Medieinteressen har hovedsageligt været rettet mod friskoler, der hviler på muslimske værdier. Dem findes der nu 26 af på landsplan. To skoler er lukkede, fordi det statslige tilsyn vurderede, at skolernes økonomiske forhold ikke var i overensstemmelse med loven. Loven virker med andre ord. Der er redskaber til at lukke de skoler, der bryder loven.

Alligevel vurderer et bredt flertal, at der er brug for yderligere stramninger af friskoleloven. Se aftalen med de 10 konkrete initiativer. Aftalepapiret berører nogle mere eller mindre store lovændringer, som først vil blive konkretiseret i den endelige lovtekst. 

Dansk Friskoleforening bakker op om, at der kommer flere uanmeldte tilsynsbesøg på skolerne, og da dette vil udløse flere udgifter for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, er der nu afsat 2 mio. kr. til flere tilsynsbesøg. Det må betyde flere ansatte til at løfte opgaverne, hvilket kun er positivt. Det kan også være udemærket, at donationer ikke må være anonyme. Kravet om en såkaldt »whistleblower-ordning« giver alle borgere mulighed for anonymt at kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Dette kendes i forvejen i sager om indberetninger vedrørende børn.

De to største knaster i aftalen handler om:

  1. Nye godkendelsesprocedurer for oprettelse af frie grundskoler. Fremover skal det bero på en konkret vurdering, om personkredsen bag skoleinitiativet er værdig til at blive godkendt til at oprette en fri grundskole. Denne konkrete vurdering kan omhandle, hvorvidt initiativtagerne tidligere har været en del af en lukket skole, eller om personerne har ytret holdninger, sympatier eller lignende, der er uforenelige med kravet om frihed og folkestyre. Desuden kan det problematiseres, hvis den nye skole påtænker at leje lokaler fra en udlejer, der tidligere har lejet lokaler ud til en skole, der er blevet lukket på grund af uafhængighedsproblemer
  2. Mulighed for at en skole kan fratages statstilskud, uden at skolen først har været placeret under skærpet tilsyn. Dette kan eksempelvis ske, hvis en eller flere af skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere og lærere har ytret støtte til terror eller lignende forhold, som er uforeneligt med frihed og folkestyre-kravet.

Ovenstående lægger op til, at personer kan dømmes alene på deres holdninger - ikke deres handlinger. Det er et brud på det danske frisind, og derfor ser Dansk Friskoleforening med stor alvor på de nye lovstramninger. 

I forhold til muligheden for at fratage en skole statstilskuddet uden først at være placeret under skærpet tilsyn er der god grund til at holde øje med, at de forvaltningsretlige regler bliver overholdt. Spørgsmålet er også, om det nye krav er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet - at man skrider til en afgørelse om lukning, før man har givet en part tid til at rette sig.  

»Virkeligheden er altings prøve«, sagde Jakob Knudsen. Det samme vil være tilfældet, når aftalepunkterne skal udmøntes i lov og dernæst eksekveres af det statslige tilsyn. 

 

 

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!
Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - kontakt@friskolerne.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12