fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Er der ligheder mellem friskoler og den finske skole?

På en konference fredag d. 9. november fremlagde Nationalt Videncenter for Frie Skoler en undersøgelse af undervisningsmiljøet på baggrund af spørgeskemaundersøgelse rettet mod 9. klasses elever i både folkeskolen, efterskolen og frie grundskoler. Som supplement til undersøgelsen havde lektor ved DPU Frans Ørsted Andersen et oplæg om ligheder og forskelle mellem den danske grundskole og den finske skole.
Af: Ebbe Lilliendal
12.11.2012

Et af Frans Ørsted Andersens slides

 

De centrale elementer i den finske skole

Frans Ørsted Andersen er en stor kender af det finske skolesystem og har besøgt de finske skoler meget ofte gennem de seneste år. Blandt andet fortalte Frans Ørsted Andersen om hans iagttagelser af kerneområder i den finske skole. Et meget stærkt tema er »Individ og fællesskab«, her listede han centrale felter op, som er vigtige i den finske skole:

  • vigtigt at alle elever yder deres bedste, tager hensyn til hinanden og når så langt som muligt fagligt

  • god omgangstone

  • fællesskab

  • koncentration

  • gode arbejdsvaner

  • maksimal indsats

  • enkelt centrale elementer i den pædagogisk-didaktiske tænkning

Er der danske skoler hvor de fokuspunkter kan genkendes?

Emnerne fik uddybende bemærkninger med på vejen, og Frans Ørsted Andersen satte dem ind i en dansk kontekst.

Set i en dansk kontekst fandt Frans Ørsted Andersen ud fra sit kendskab til den danske grundskole, at især friskolerne er gode til at have fokus på de nævnte elementer og arbejder dedikeret med dem.

Ud fra min indsigt i friskolerne vil jeg give ham ubetinget ret, dog ikke med det sidste fokuspunkt i den finske skole. Friskolernes styrke er at have eget værdigrundlag og afspejle en stor diversitet i den pædagogisk-didaktiske tilgang til undervisningen. Vi er netop ikke omfattet af centrale pædagogisk retningslinjer, men hver enkelt skole er tydelig i sit værdisæt og i holdningen til tilrettelæggelsen af undervisningen. Det var især tydeligheden i holdningen Frans Ørsted Andersen lagde vægt på.

 

Godt med forskningsmæssigt belæg

Jeg ser det som en styrke, at forskere ved DPU på den måde kan relatere elementer fra friskolen ind i en kontekst med finske skoler. Den finske skole er på mange måde et forbillede for blandt tankerne bag »Ny nordisk skole«. Rækken af elementerne fra den finske skole går igen i manifestet for »Ny nordisk skole« sat ind i en dansk kontekst. Fra friskolerne ser vi frem til at dele vores viden også på de områder.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12