fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Find løsninger i stedet for kun at mene noget

Tak til undervisningsminister Ellen Trane Nørby for udtalelsen tirsdag den 13. September 2016 på Politiko, hvor hun slår fast, at forældre i Danmark har frit skolevalg samt at konflikter i Tyrkiet hører til der og ikke i Danmark.
Af: Peter Bendix Pedersen, formand for Dansk Friskoleforening
Kategori Friskolestafetten
27.09.2016

Derimod er det svært at takke Trine Bramsen (S), Søren Espersen (DF), Martin Henriksen (DF) og Naser Khader (K), der alle benytter lejligheden til at lufte uhæmmede synspunkter på medborgere.

Der er ikke særlige udemokratiske spilleregler for borgere i Danmark, som Trine Bramsen hentyder til. Mit ærinde har netop været at slå fast, at vi alle er lige for loven og skal tage udgangspunkt i retsstatens principper.

Det er en grov anklage, som Søren Espersen fremfører, når han siger, at skoler er »hjernevaskerskoler« – en anklage som ikke viser respekt for den frihed vi borgere giver hinanden. Det kan kun opfattes sådan, at Søren Espersen bruger den alvorlige situation til at stemple skoler, han pr definition ikke bryder sig om.

Naser Khader tillader sig at gøre sig til dommer over, hvilke værdier der er rigtige og forkerte i sin kritik af mennesker, der åbenlyst tilhører et mindretal i Danmark.

Vilje til at komme videre
Det er ærgerligt, at et nærværende problem, hvor børn betaler en høj pris, skal gøres til genstand for politisk retorik af værste skuffe. Det er endnu et eksempel på, at integrationsområdet er det politikfelt, hvor der råbes allermest, og politikere konstant mener noget om integration i stedet for at have vilje til at løse integrationsudfordringerne.

Denne gang går det så ud over en række medborgere (skoleledere, lærere, forældre, børn og unge), der rent faktisk leverer løsninger og svar på udfordringerne fra de står op om morgenen til de går i seng om aftenen. Det gør de ved at lave skole for børn og unge, så de med uddannelse kan blive en del af fremtidens arbejdsstyrke, deltage i demokratiet og bidrage til samfundets bedste. Og de kæmper hårdt for at få plads til at vise det.

Vi er nødt til at komme videre. Vi skal væk fra den kluntede og forstenede snak om integration (og den slet skjulte forståelse af integration som assimilation) til at tale om det langt mere konstruktive tydelige begreb om medborgerskab, der har klare krav og forventninger til hinanden som medborgere.

Vi har brug for at afgrænse integration til at omhandle de mennesker, der ankommer som flygtninge og derfor er i gang med at søge asyl.  Det giver ikke mening at tale om integration når det drejer sig om børn, unge og voksne, der er født og opvokset i Danmark – der har gået i vuggestue, børnehave, grundskole, taget en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse, har et job og forsøger sig selv og sin familie. Disse mennesker opfatter sig selv som danske borgere. Og det er de også.

Vi kan ikke være bekendt at stemple medborgere negativt alene på grund af uvidenhed. Vores måde at kommunikere på risikerer at spænde ben for os selv.

Har vi fælles identitet som borgere?
Ved at afgrænse integration til kun asylansøgere og gøre resten til et spørgsmål om medborgerskab, sætter vi barren højt – ikke kun for mennesker der har rod i et andet land, kultur, sprog og måske endda religion, men for os alle. Alle, der med udgangspunkt i Danmark, tager afsæt i retsstatens principper. Eller det som vi så fornemt har formået igennem rigtig mange år – nemlig at folket har været i stand til at vedtage fornuftige love, som har gjort, at vi har kunnet indrette os meget omgængeligt og fredeligt med hinanden. På trods af store forskelle.

Jeg gør mig ikke nogen illusion om, at alt vil løse sig ved at knipse med fingrene og sige medborgerskab i stedet for integration. Men vi vil kunne blive mindre forvirrede og mere tydelige, og dermed måske også mere realistiske over for hinanden.

Medborgerskab handler om både formelle rettigheder og pligter og personlige følelsesmæssige tilhørsforhold. De to ting giver identitet i fællesskabet, og gør os i stand til at sige: jeg bor og lever i Danmark, det er mit land - og hvad jeg kan bidrage med? Det handler således ikke om en kulturel eller religiøs identitet, men en fælles identitet som borger.

Hvis vi nu talte om medborgerskab i stedet for integration. Så kunne vi tale med hinanden om, hvilke krav vi skulle stille til hinanden. Jeg tror, vi med lethed kunne blive enige om, at vi overholder lovgivningen, da Danmark er et retssamfund, at vi alle taler dansk, at vi gennem uddannelse kan  blive en del af arbejdsstyrken, så vi alle kan bidrage til velfærdssamfundet og endelig, at vi alle deltager i de mange forskellige demokratiske processer, der finder sted i små (skole- og foreningslivet) og store fællesskaber (nationalt og internationalt).

De mange mennesker jeg kender, der gør et stort stykke arbejde på skoler med flersprogede elever, tænker sådan. Medborgerskab falder derfor let for dem at tale om. Til politikerne vil jeg gerne sige: pas på med retorikken. Den kan slå hårdt, og når vi gennem sproget marginaliserer og dømmer en gruppe medborgere alene på grund af deres etnicitet, så piller vi ved den traditionelle danske forståelse af demokrati som en samværsform, der respekterer og anerkender forskelligheder.

 Artikel i Berlingske 13. september 2016: »Det er Danmark det her - færdig slut«

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12