fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Friskolerne går glip af 23 mio kroner

Regeringen har aftalt med Kommunernes Landsforening, at der over de næste tre år skal tilføres ekstra 500 mio kr. til IT investeringer i folkeskolen. Der er tale om en ekstraordinær pulje. Når der på den måde tilføres ekstra midler til folkeskolen indgår det IKKE i beregningen af friskolernes tilskudsgrundlag!
Af: Ebbe Lilliendal
28.06.2012

Er det rimeligt at glemme friskolebørnene

 

Samlet set går de frie grundskoler glip af godt 66 mio kr. og alene Dansk Friskoleforenings 255 friskoler »mangler« 23 mio kr. over de næste tre år for at kunne matche folkeskolen mht. IT- investeringesmuligheder. Friskolerne skal stå mål med folkeskolen på alle områder, også det digitale, og det er ikke rimeligt, at regeringen så massivt investerer i folkeskolen uden overhovedet at vende blikket mod de ca 15% af børnene, som går på en fri grundskole.

 

Tidligere blev der taget hånd om problemet med ekstraordinære puljer

Der har været fortilfælde, hvor tidligere regeringer tog hensyn til friskoleområdet. Fx da man besluttede at afsætte en pulje til indkøb af IT udstyr til elever i 3. klasse. Her blev der over en treårig periode afsat en pulje til friskoleområdet, så friskolerne kunne være med på vognen samtidig med folkeskolen. Når det var over tre år, skal det ses i forhold til beregningen af vores statstilskud, som altid beregnes med tre års forsinkelse. Begrundelsen for dette er, at kommunernes regnskaber ikke er endelig aflagt før tre år efter, og vores tilskud er jo bundet sammen med gennemsnitsudgiften pr elev i folkeskolen.

 

Friskoleforældre betaler i forvejen til den fælles kasse

På et møde med den tidligere regerings Undervisningsminister kort før valget, tilkendegav han, at man var villig til at se på sagen og ikke »kører uden om friskolerne«. Jeg vil opfordre den nuværende regeringen til ikke at forbigå sagen i tavshed. De mange forældre, der har valgt en friskole til deres børn, betaler i forvejen skat til den fælles kasse og oveni betaler de skolepenge hver måned. De skal ikke straffes yderligere ved ekstraordinær forhøjelse af skolepengene for at friskolen kan »stå mål« med folkeskolen på det digitale område.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12