fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Godt nytår til alle

Nu skal vi til at skrive 2012, og det er tid til at gøre status og se fremefter. Hvad har været godt og hvad har været mindre godt for friskolerne i 2011, og hvad mon der venter os i 2012.
Af: Ebbe Lilliendal
29.12.2011

2011 er ikke det mest spændende år at se tilbage på

Forventningerne fra friskolerne var store til den nye regering – måske for store! Den tidligere regerings genopretningspakke indeholdt en drastisk ændring af de økonomiske vilkår for friskolerne. Den såkaldte »koblingsprocent«, som er et udtryk for balancen mellem folkeskolen og friskolerne, indledte en glidebane fra 75% mod 71% i 2014. S, SF og R havde alle meldt ud, at de besparelser skulle tilbageføres, når og hvis de fik regeringsmagten. Det fik de i september. Desværre har det ikke ført til en genopretnings af friskoleøkonomien, men direkte videre i et besparelsesspor udstukket af den tidligere regering. Det havde vi ikke ventet af den nye regering!

2011 har været et roligt år på lovgivningsfronten. Det var også hårdt tiltrængt efter en række år med den ene indskrænkning efter den anden af vores frihedsrum.

Det har været positivt at se så mange forældrekredse tage ansvar og har oprettet deres egen friskole, nogen efter en lukket folkeskole, andre fordi de så et behov for et alternativt grundskoletilbud. Friskolerne har i mange år måtte leve med en myte, der siger, at vi ikke tager socialt ansvar. Vi har gentagne gange med dokumentation kunnet tilbagevise myten. Som noget helt nyt har en lang række af kritikkerne nu erkendt, at der er tale om et isoleret københavner problem. Godt med den erkendelse. Og man kan så ikke bare uden videre brede problemet ud til hele landet. Lad det være en af årets helt store a´ha oplevelser og for så vidt skulderklap til friskolerne.

I Dansk Friskoleforening mærker vi tydeligt, at medlemmerne er optaget af at holde god friskole og at støtte og bakke op om foreningens arbejde. Det kom ikke mindst til udtryk i den forrygende landsmødeweekend i maj, hvor vi sammen fejrede Dansk Friskoleforenings 125 års fødselsdag.

Hvad viser der sig i krystalkuglen for 2012

Her hen over årsskiftet har vi afgivet høringssvar til en ændring af godkendelsesprocessen for skolernes vedtægter. Vi har i de sidste fem år været vidne til en ren vedtægtsfarce, hvor nye skolers vedtægter og ændringer hos etablerede skoler har været præget af lange og mange brevskriverier med ministeriet. Vi var stort set helt nede i tegnsætningen og ordstillinger – helt urimeligt! Vi hilser derfor alle lettelser af den procedure velkommen, og vi ser det som et tegn på en afbureaukratiseringsproces, som i den grad bør lette dagligdagen for de mange små friskoleadministrationer. Hvis statens kontrolmani kan afløses af tillid, vil det give mange timer fri til at smække benene op på skrivebordet og tænke nye og store friskoletanker. Lad os sammen, ministeriet og skoleforeningerne, i gennemsnit afskaffe en regel om måneden her i 2012!

Vi har også hen over årsskiftet skulle forholde os til de påtænkte ændrede vilkår for specialundervisning i folkeskolen, regler som får direkte indflydelse for specialundervisningen på friskolerne. Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini er helt klar over vores problemer på specialundervisningsområdet. Vi har i mange år lidt under en dårligere og dårligere dækning af udgifterne til den enkelte skolers varetagelse af undervisningen af børn med særlige behov. Ministeren lovede på et møde her kort før jul, at vi allerede i januar skal mødes med ministeriet og få sat turbo på en model både for hvad der er specialundervisning på friskolerne, og hvordan den skal finansieres. Måske bliver året 2012, det år hvor ti års kamp for bedre vilkår for specialundervisningen endelig når frem til målet!

Kan den nye regering holde til at fortsætte med besparelserne på friskolerne – NEJ ! Koblingsprocentens glidebane kan og skal stoppes, og der skal fremlægges en plan for hvordan balancen mellem friskolernes  og folkeskolernes økonomi genoprettes.

På de indre foreningspolitiske linjer skal året 2012 være en fortsættelse af et voksende medlemsengagement. Regionsudvalgene skal være den lokale motor, der får skubbet gang i tværgående samarbejde og debatter mellem friskolerne. Fra hovedstyrelsen vil vi støtte op om den proces med at vælge et par fokuspunkter ud, hvor vi har brug for medlemmernes input til det videre arbejde. En appetitvækker til det er de seks regionale dialogmøder her først på året. (husk at melde jer til på www. friskoler.dk).

Vi mødes igen i Nyborg i weekenden d. 14. og 15. april til landsmødet og generalforsamlingen. Det er rigtig dejligt at flere og flere gør det til en tradition at være med. At vi bliver flere og flere gør debatten i mødesalen mere livlig og især de mange snakker på kryds og tværs i pauserne er en god optankning til årets friskolearbejde.

Med de tanker her ved årsskiftet vil jeg ønske alle bloggens læsere et godt nytår.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12