fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Hvad kan friskolerne (blandt andet) bidrage med til årets Sorø møde

Tirsdag d. 7. august samles godt 100 indbudte personer til Børne- og Undervisningsministerens årlige og traditionsrige Sorø møde. Overskriften i år er »Ny Nordiske Skole«.
Af: Ebbe Lilliendal
07.08.2012

Grundskolen skal have en ny dagsorden

Ny Nordisk Skole skal nyfortolke den nordiske læringstradition og udmøntes i et forslag til ny folkeskolelov. I snart et år har der været åbent for, at alle kunne give input til ministeren via en hjemmeside, og nu samler Christine Antorini så en række personer, der er eksperter hver på deres felter, for at samle yderligere viden før lovforslaget skrives.

Jeg er glad for at være blandt de 100 indbudte, og der er to konkrete input fra friskoleverdenen, jeg vil tage med til mødet: Det er forældresamarbejdet og respekten/tilliden til læreren som fagperson. Har du fra din friskole input til Ny Nordisk Skole, som du gerne vil have bragt videre, så send det til mig på ebbe(at)friskoler.dk eller skriv en kommentar her på bloggen.


Se forælder som resourceperson i skolen.

De voksne, der er omkring barnet, er altafgørende for barnets udbytte af undervisningen. Et skole-hjem samarbejde byggende på gensidig respekt og en samarbejdsånd, der tør stille krav til forældrenes rolle i forhold til skolen, og en tydelig aftale af, hvor grænsen er for individuelle krav fra såvel forældre- som fra lærerside. I friskolerne stiller vi krav til forældrene om at være synlige og tilstede i barnets skoleliv. Det handler om langt mere end at sende en check på skolepengene hver den den første i måneden. Nej, man skal som forælder på en friskole deltage i forældremøderne og en lang række andre aktiviteter på skolen. Det har betydning for barnet, at mor og far kender skolen, ved hvem lærerne er, hvad skolen og lærerne står for. Det bør også være muligt at stille krav generelt i grundskolen. Ikke alle forældre har de samme ressourcer, men de er alle forældre, og barnet har krav på, at mor og far arbejder med omkring skolegangen og ikke modarbejder skolen eller forholder sig totalt passivt til, hvad der sker i den store del af et barns liv grundskolen er. Vi både kan, skal og tør stille krav til forældrene, det er en del af fundamentet for en god skole, og er det ikke en god nordisk og demokratisk skik?


Den »autoriserede lærer« som FAGPERSON

Det er vigtigt for at projekt »skole« lykkes, at der vises tillid til lærerne. Man skal ikke fra Folketinget eller andre centrale beslutningsorganer styre detaljerne i skolens hverdag. Folketinget skal lave en rammelov for grundskolen. En lov som i brede termer beskriver skolen som læringssted og med konkrete forventninger til indholdet op gennem barnets skoleforløb. Det skal være forventninger, der tager stort hensyn til, at børn udvikler sig forskelligt, og derfor ikke skal sættes i en bås om, hvad de skal kunne præcis midt i tredje klasse. Som lærer ved man, at en klasses faglige udvikling kan spænde over fire til fem år. Det kan læreren rumme, hvis de får lov, og ikke skal måles på, om alle har nået et centralt – nationalt mål på et givent tidpunkt.

Lærerne har fået en stor faglighed og kompetence gennem sin uddannelse, den skal vi alle respektere. Vi skal have stor tillid til, at den enkelte lærer vil ikke mindre end det bedste for hvert enkelt barn, de underviser.

Her er et billede, på det jeg mener. Hvis jeg skal have ordnet nogen elektrisk i mit hus, så laver jeg en aftale med en elektriker. Elektrikeren er for mig en person med en viden og autorisation til at udføre arbejdet, og jeg har tillid til, at arbejdet udføres efter de helt overordnede forskrifter for, hvordan installationen skal være. Jeg har tillid til at reglerne overholdes, samtidig med at han/hun tager hensyn til de muligheder mit hus giver for at tilpasse den nye installation. Jeg blander mig ikke direkte i elektrikerens måde at udføre arbejdet på. Jeg stoler på hans/hendes viden og kompetencer og har tillid til ham/hende som autoriseret fagperson.

Måtte dette også være det generelle billede i forhold til vores rigtig mange dygtige lærere.


Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12