fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Kan forældrebetalingen bare skrues i vejret?

I forbindelse med Finanslovene for 2011/2012/2013 og igen nu i relation til Finanslovsforslaget for 2014, hører vi blandt argumenterne for sparerunderne på friskolerne, at skolerne bare kan hæve forældrebetalingen.
Af: Ebbe Lilliendal
26.09.2013

Også internt mellem skoleforeningerne hører vi argumentet, når der nu er så stor forskel på det skolerne opkræver hos forældrene. Spændet er mellem 550 kr. om måneden til 1.800 kr. og det er uden SFO-betalingen.

Ser man isoleret på et tal, er det altid taknemmeligt at argumentere for det ene eller andet synspunkt. Men dykker man ned bag tallene, viser der sig ofte en langt mere nuanceret virkelighed.

Det er derfor meget velkomment, at Venstres Anni Mathiesen har stillet undervisningsministeren følgende spørgsmål:

Ministeren bedes oversende en oversigt, som viser forældrebetalingen på alle de frie grundskoler fordelt på hver enkelt kommune samt den gennemsnitlige forældreindkomst ligeledes fordelt på hver af landets kommuner.

Der er altid tale om en prioritering, når forældre vælger en friskole til deres barn, man skal prioritere dele af familiens samlede økonomi.

Jeg vil ikke blive overrasket, hvis svaret på Anni Mathiesens spørgsmål vil vise, at forholdet mellem forældrenes indtægter og forældrebetalingen i de enkelte kommuner langt fra er så stor, som spændet mellem de direkte kroner i forældrebetalingen.

Der er en ikke defineret grænse for forældrebetalingens størrelse, hvis det fortsat skal være muligt for alle familier i Danmark at benytte sig af det frie skolevalg. En kvalificeret debat om hvor grænsen går skal være på et oplyst grundlag og ikke bare på synsninger.

Derfor ser jeg frem til svaret fra Undervisningsministeren, og mit håb er, at man dykker reelt ned i tallene og ikke blot giver et alment svar, der ikke vil kvalificere debatten.

Vi har brug for oplysningerne, når vi fremadrettet skal debattere den solidariske omfordeling af det samlede statstilskud mellem alle frie grundskoler. Når vi tager den debat, er det vigtigt at holde sig for øje, at ingen fri grundskole kan »gøre krav« på et bestemt forhold af puljen måske med henvisning til hvor meget skolen generere af puljen. Jeg tænker her på det beløb staten trækker en kommune for hver elev ,der i den pågældende kommune går i en fri grundskole. Det er for den samlede frie grundskole uinteressant hvordan staten tilvejebringer de godt 4 mia. kr., der er til fordeling mellem de frie grundskoler.

Der er ikke én krone af statstilskuddet, der er nogens skole før de står på skolens konto.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12