fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Modersmålsundervisningen - hvordan - hvorfor

Meget tyder på, at modersmålsundervisning er en god hjælp til at få tosprogede børn videre ind på og gennemføre en ungdomsuddannelse.
Af: Ebbe Lilliendal
08.11.2011

Anderledes kultur og sprog kan være en ressource

»Gratis modersmålsundervisning på et ordentligt niveau vil desuden være et opmuntrende signal til potentielle tilflyttere om, at Danmark er et land, der sætter pris på mangfoldighed, hvor integration ikke nødvendigvis kræver assimilation, og hvor man har forstået, at tilflyttere ikke bare udgør en ressource på grund af deres faglige færdigheder, men også kan gøre det i kraft af selve deres kultur og sprog« (citat fra Grænsen februar 2010)

Modersmålsundervisningen er vigtig ikke kun i indskolingen

En række af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler har overvejende elever med anden etnicitet end dansk. Praksis fra de skoler viser, at modersmålsundervisningen indgår som et vigtigt fag af hensyn til elevernes faglige indlæring og videre muligheder i samfundet. Skolerne tilrettelægger modersmålsundervisningen så eleverne fra starten og frem til 6/7 klassetrin får ugentlige doser. Modersmålsundervisningen er mest intens i starten af forløbet og igen i slutningen. Når det er vigtigt på de klassetrin, skyldes det mange nye fag og nye mere abstrakte elementer i fagene. Hvis man som elev ikke forstår begreberne bremses man i den faglige indlæring. Det er tydeligt, at modersmålsundervisningen kan relatere til begreber på elevernes oprindelige modersmål, de får en »aha oplevelse« og kan få det optimale ud af undervisningen.

Modersmålsundervisningen og undervisningseffekten hænger sammen

At det ikke bare er en »synsning«, at modersmålsundervisningen på friskoler med mange børn med anden etnicitet end dansk, viser en række offentliggjort rapporter over den såkaldte »undervisningseffekt«. En effekt der fortæller noget om skolernes evne til at hæve elevernes faglige niveau ud over hvad var forventeligt. På lister topper en række af Dansk Friskoleforenings medlemsskoler med elever med anden etnicitet end dansk.

Friskoler med tosprogede børn bidrager positivt til integrationen

Kritikere vil hævde, at de friskoler skummer fløden blandt tosprogede elever. Ved selvsyn på skolerne kunne man overbevise sig selv om, at børnene kommer fra præcis de samme miljøer og byområder, som eleverne i de nærliggende folkeskoler. Videre vil kritikerne hævde, at det er ikke god integration at samle børn med anden etnicitet på samme skole. Der er meget blandede miljøer på friskolerne med den gruppe af elever. Der er børn mange nationaliteter, også nationaliteter hvor hjemlandene er i »krig« med hinanden. Det fortæller noget om den daglige opgave de skoler påtager sig, at få nationaliteter til at leve fredeligt og fungere sammen. Mange børn fra de friskoler går videre og gennemføre en ungdomsuddannelse. Her kommer de i mere blandede miljøer. Det gentager sig i uddannelsen efter ungdomsuddannelsen og på arbejdsmarkedet. Friskoler med elever med anden etnicitet end dansk bidrager efter min bedste overbevisning til integration og et af de vigtige elementer i det arbejde er en godt tilrettelagt og velfungerende modersmålsundervisning. Det giver ballast til at møde de udfordringer livet møder en med.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12