fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Orientering om ny organisationsaftale for ledere ved frie skoler pr. 1. januar 2019

Denne orientering er udarbejdet i samarbejde mellem alle skoleforeninger for de frie skoler, Skolelederforeningen og Frie Skolers Ledere.
Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus
Kategori Administrative nyheder
21.11.2018

1. januar 2019 træder den nye organisationsaftale for ledere ved frie skoler i kraft. Desværre er den endelige organisationsaftale endnu ikke underskrevet og udsendt. Vi må derfor forberede skolerne på den mulighed, at det ikke sker inden ikrafttrædelsestidspunktet 1. januar 2019. Skolen må - i princippet - ikke administrere efter organisationsaftalen, før den er endeligt udsendt fra Moderniseringsstyrelsen.

Aftalen er på mange måder nytænkt i forhold til den nugældende organisationsaftale og medfører en række væsentlige ændringer for ledergruppen.

Nedenfor vil vi kort gennemgå, hvad den nye organisationsaftale betyder for skolen og for den enkelte leder.

Fremadrettet betegnes og inddeles skolernes ledelser som henholdsvis: ”Øverste leder” og ”Mellemledere”.

  • Øverste leder: Forstås på en fri skole som ”skolelederen” eller ”forstanderen”. ”Øverste leder” ved en grundskoleafdeling ved en privat gymnasial uddannelse forstås som ”afdelingsinspektøren”.

  • Mellemledere: Forstås som ”viceskolelederen”, ”viceforstanderen” og ”afdelingslederen”.

Ved de enkelte skoler kan der fortsat være en anvendelse af stillingsbetegnelserne som vi kender dem i dag.

Nye ansættelsesbreve
Som følge af den nye organisationsaftale skal der udstedes nye ansættelsesbreve til alle ledere. Vi er i gang med, i samarbejde med de øvrige skoleforeninger samt Frie Skolers Ledere og Skoleforeningen, at udarbejde skabeloner til ansættelsesbrevene. Så snart organisationsaftalen foreligger, vil disse blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Øverste leder, grundskoler
For øverste leder gælder, at skolen indplaceres i et interval på baggrund af skolens elevtal. Som noget nyt er der et interval for skoler med mere end 700 elever. 

Beløb angivet i

2012-niveau

Bund

Top

0 - 99 elever

Kr. 370.657

Kr. 440.413

100 – 349 elever

Kr. 406.159

Kr. 486.503

350 – 699 elever

Kr. 441.765

Kr. 531.283

700 + elever

Kr. 441.765

Kr. 586.331

For øverste leder ved skoler med kostafdeling forhøjes ovenstående intervaller med følgende beløb:

Beløb angivet i

2012-niveau

Bund

Top

0 - 25 kostelever

Kr. 35.388

Kr. 26.213

25 – 59 kostelever

Kr. 52.426

Kr. 43.252

60 + kostelever

Kr. 70.776

Kr. 61.601

Øverste leder, efterskoler og frie fagskole:

Beløb angivet i

2012-niveau

Bund

Top

0 – 99 årselever

Kr. 423.420

Kr. 495.899

100 – 249 årselever

Kr. 458.908

Kr. 531.387

250 + årselever

Kr. 494.513

Kr. 566.992

Ved lønfastsættelsen på kombinerede frie grundskoler og efterskoler lægges det samlede elevtal til grund for lønindplaceringen. Det vægtede elevtal ved grundskolen indgår dog kun med halvdelen.

Såfremt der for øverste leder skal aftales øget løn inden for det eksisterende eller i et nyt interval, kræver dette en konkret skriftlig aftale med skolens bestyrelse.

Hertil kan aftales engangsvederlag i form af honorering for særlig indsats og/eller resultatløn i henhold Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003 (link).

Mellemledere, frie skoler
For gruppen af viceskoleledere og afdelingsledere sker den største ændring. Gruppen betegnes i organisationsaftalen som mellemledere. Lokalt kan det fortsat aftales, at der benyttes andre stillingstitler end ”mellemleder”. Mellemledere indplaceres fremadrettet på en basisløn, afhængig af skolens elevtal. 

Beløb angivet i

2012-niveau

Basisløn

0 - 349 elever

Kr. 353.412

349 + elever

Kr. 396.929

Mellemledere, efterskoler og frie fagskoler:

Beløb angivet i

2012-niveau

Basisløn

0 - 99 årselever

Kr. 370.554

100 + årselever

Kr. 396.929

Hertil kan aftales varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.
Undervisningsministeriets bemyndigelsesskrivelse af juni 2003 vil også være gældende for mellemledere under den ny organisationsaftale.

Lønkonvertering for mellemledere pr. 1. januar 2019
For allerede ansatte mellemledere, dvs. viceskoleledere, viceforstandere og afdelingsledere, skal den eksisterende intervalløn konverteres til en basisløn med et tilhørende personligt udligningstillæg, således at den samlede løn fremadrettet svarer til den nuværende intervalløn.

Allerede indgåede aftaler om honorering for særlig indsats videreføres uden ændringer.

Så snart organisationsaftalen foreligger, vil vi frigive en konverteringsberegner, som er udarbejdet i samarbejde med de øvrige skoleforeninger samt Frie Skolers Ledere. Konverteringen skal udarbejdes af skolen, og vi anbefaler, at mellemlederen kvitterer for modtagelse af konverteringsberegningen.

Efter organisationsaftalens ikrafttræden vil mellemledere kunne forhandle sig til varige og/eller midlertidige funktions- eller kvalifikationstillæg eller honorering for særlig indsats og/eller resultatløn.

Skift imellem elevintervaller

Skift imellem intervaller sker som hidtil, således at skift til et højere interval sker, når skolen to skoleår i træk har haft et højere elevtal. Se eksempel:

Antal elever pr. 5. september

Interval

2015/16

680

350 – 699

2016/17

730

350 – 699

2017/18

760

350 – 699

2018/19

720

700 +

Godkendelse af lønaftaler
Lønaftaler skal fra 1. januar 2019 ikke godkendes af Frie Skolers Ledere, men bør stadig gennemses af skolens revisor ved regnskabsgennemgang.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12