fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Regeringen har to lovinitiativer på friskoleområdet

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt lovprogrammet for det kommende folketingsår. Der er to initiativer på de frie grundskolers område - om elevdemokrati og mulighed for oprettelse af vuggestuer.
Af: Ebbe Lilliendal
02.10.2013

Elevdemokrati

Ministeren har længe talt for, at eleverne fik ret til at oprette elevråd på de frie grundskoler. I vores høringssvar talte vi for, at der skal være mulighed for alternative løsningsmodeller til det repræsentative demokrati i form af det velkendte elevråd. Ministeren har lyttet til vores råd, så der kan tænkes alternative elevdemokratiløsninger. Godt at vi fortsat kan være et alternativ til folkeskolen også på dette område. På friskolerne har vi tradition for at inddrages eleverne på andre måder end formaliserede elevråd. Der er fx. fællesmøder hvor alle elever kan komme til orde, den daglige morgensamling nævnes som der hvor skolens elevdemokrati tages alvorligt og blomstrer.

Mulighed for vuggestuer

Det andet initiativ ministeren har med i lovprogrammet er muligheden for at oprette børnepasningstilbud for børn fra 0 til 2 1/2 år - vuggestuer. En mulighed vi hilser velkommen. Det vil øge friskolernes mulighed for at tænke i gode overgange i alle børns skift fra et livsafsnit til det næste, nu også fra vuggestue til børnehave og igen fra børnehave til skolen. Vi ved, at det er i overgangene børn kan sættes tilbage i udviklingen, og det vil vi tage hånd om, så alle børn får så optimale udviklingsmuligheder som muligt.

Desværre ikke noget om heltidsfritidsordninger

Når ministeren nu tog hul på børnepasningsområdet ville det have været super, hvis der også var sat fokus på heltidsfritidsordningen eller det der også kaldes vippeordninger. Der hvor kommunen overflytter børn til kommende børnehaveklasse i tiden fra januar til juni. Mange friskoler vælger at tilbyde det samme til børn, der skal starte i en friskole. Når en friskole gør det for at ligestille forældrene i det frie valg, betyder det en økonomisk belastning, for langt de fleste kommuner vælger at spare ved ikke at sende penge med de børn, som skal på en friskole, men alene at sende penge til de kommunale SFO-ordninger. Vi mener fortsat at pengene bør følge barnet på dette område, hvilket let kan gøres ved at pålægge kommunerne at sende et beløb pr elev til friskolerne, et beløb svarende til det som gives pr barn i de offentlige ordninger.

Vi vil vedholdende argumentere for dette og på et eller andet tidspunkt får man vel øjnene op for denne ulige behandling af forældre og deres mulighed for et frit valg.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12