fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Sagen er vigtigere end partipolitikken

Dansk Friskoleforening var i ugen der gik i foretræde i Børne- og Undervisningsudvalget. Sagen var muligheden for at drive vuggestuer for friskolerne samt friheden til at have en afdelingsopdelt friskole.
Af: Ebbe Lilliendal
26.01.2014

Der bør være ens muligheder for at optimere økonomien

Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, der foreslår en åbning i lovgivningen, så friskoler kan få samme frihedsrettigheder som den kommunale folkeskole. Det giver ikke mening, at en folkeskole kan bestå af en række afdelinger samtidig med, at en fri skole (friskolerne) ikke har den mulighed. Set i lyset af de sidste fire års kraftige sparerunder på friskoleområdet, bør vi i det mindste have mulighed for at optimere økonomien på lige fod med folkeskolerne. Vores tilskud beregnes ud fra udgiften i folkeskolen, og så bør grundlaget for økonomioptimering i de to sektorer også være ens.

Ved første behandlingen af beslutningsforslaget i Folketinget kom der, især fra regeringspartiernes ordførere, betænkeligheder frem. Man frygter nye landsdækkende imperier og samtidig, at den lokale forankring ved en friskole forsvinder.

Det, kan der findes løsninger på.

Dansk Friskoleforenings bud på løsningsmodeller

Ved foretrædet fremlagde vi forslag til løsningsmodeller, og de er efterfølgende sendt til hele udvalget, så de kan indgå i de videre drøftelser omkring sagen.

Vi foreslår:

o   at en fri grundskole kan omfatte op til 3 afdelinger (dette modvirker muligheden for landsdækkende imperier)

o   at en afdelingsopdelt fri grundskole skal befinde sig indenfor samme kommune eller højest mellem to nabokommuner (dette bevarer den lokale forankring)

o   at en afdelingsopdelt fri grundskole skal betragtes som én institution (derved modtager skolen kun ét grundtilskud, hvilket modvirker »tilskudstænkning«)

o   at en afdelingsopdelt fri grundskole indenfor en tidsramme på 5 år ikke kan udskille afdelinger til nye selvstændige institutioner (dette modvirker omgåelse at anmeldelsesfristen ved nyoprettelse af frie grundskoler)

Vi håber, der kan opnås politisk enighed om muligheden for afdelingsopbygning. Betænkelighederne kan der tages højde for, så det bør ikke være så vigtigt, hvem der har fremsat forslaget, men derimod holde fuldt fokus på sagen. Der bør ikke gå partipolitik i denne sag.

Muligheden for at oprette vuggestuer ved friskoler kommer

Et andet element i beslutningsforslaget fra de fire oppositionspartier er, at friskoler får lov til at oprette og drive vuggestuer.

Det ser ud til, at der kan opnås enighed om dette. Regeringen har allerede fremlagt lovforslaget, og det er første behandlet i Folketinget. Her er partipolitikken  trådt i baggrunden for sagen – meget fint.

Det eneste vi i denne sag tog med i vores foretræde for udvalget var fokus på sikkerheden for, at vi ikke begrænses af kommunale ordninger ved overgangen mellem vuggestue og børnehave. Vi ønsker et sammenhængende børneliv.

Dansk Friskoleforening beder om, at det afklares, om børn fra en vuggestue tilknyttet en fri grundskole kan overføres til en børnehave fra barnet er 2 ½ år, også selvom det eksempelvis er praksis i kommunen, at børn først optages i børnehave fra de eksempelvis er 3 år. Alternativt ønsker vi at sikre, at et vuggestuebarn (i en vuggestue tilknytte en fri grundskole) kan forblive i vuggestuen og overføres til børnehaven ved samme aldersgrænse, som er praksis i kommunen.

Det handler om friheden til at være et alternativ

Dansk Friskoleforening slår blandet andet med disse synspunkter et kraftig slag for friskolernes frihed til at være et reelt alternativ til folkeskolen. Vi har ingen ambition om at »udkonkurrere« folkeskolen. Vi har brug for en god og stærk folkeskole. Men der er samtidig brug for en friskole, der kan vise andre veje frem til det fælles mål for hele grundskolen, at alle børn udfordres og bliver så dygtige som muligt.

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12