fjern søgeboks
Forskellighedernes fællesskab
kids playing

Samarbejde på diagonalerne

Om at trække diagonaler ud i verden.
Af: Lis Eriksen Toelberg
Kategori Friskolestafetten
26.03.2015

For mange år siden tog jeg udtrykket ”Skolen om det runde bord til mig” – det runde bord, der ikke er bygget til firkantede løsninger, og hvor centrum bærer et utal af muligheder for at trække diagonaler ud i verden til koncentriske cirkler fyldt med muligheder for samarbejde og fællesskab. Og om det runde bord er der altid plads til en stol mere!

I den inderste cirkel har vi Grundlovens §76, der giver forældre mulighed for selv at sørge for deres børns undervisning. Hurra for de omsorgsfulde og signalstærke lærere, der kaster sig ind i friskolen i samarbejdet om den bedste skole for børnene – hjemlighedens skole (et gammelt ord, der smager godt), skolen hvor hjem og skole i tillid driver skole for børnene. På skolen er de voksne mine stand-ins, når jeg passer mit civile erhverv! (Hvorfor jeg ikke blev lærer? Jeg har aldrig glemt, hvor rædselsfulde vi elever var mod lærerne i 7. klasse!)   

Vend jer ud mod verden
§76 er grundlaget for alle koncentriske cirkler udenom, præcist herfra tegner vi diagonalerne. Så vend jer ud mod verden fra det runde bord forældre og I andre engagerede på egen skole, for udenom jeres eget runde bord drejer de øvrige koncentriske cirkler af samarbejdspartnere i det store skole- og foreningsfællesskab. Her finder vi: De øvrige forskelligartede friskoler – forskellige fordi forældrene danner skole efter netop deres fortolkning af den gode skole. Dansk Friskoleforening, der arbejder for at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler og værner om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål herunder de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark. Her er de øvrige frie grundskoler, foreninger og folkeskole rundt i hele Danmark – ja, helt ud i verden kan vi trække samarbejdsdiagonaler…

Hvis der oprettes en friskole på Mars, så bliver den måske medlem af Dansk Friskoleforening? Hold da fast for rige muligheder for at inspirere hinanden i skoledrift. Hold da fast, hvor kan vi støtte hinanden og drage omsorg for, at mange kan komme igennem skoleoprettelses-nåleøjet, og at mange kan fortsætte med at drive den bedste friskole til tiden – hele tiden! Skolerne lever så længe, der er forældre, der ved, at der skal være en skole netop dér…

Strukturer skal fungere i den tid, de skabes i
I mit styrelsesarbejde som forældrevalgt har jeg altid set de nærmeste samarbejdspartnere som kollegaerne i styrelsen og alle ansatte i Friskolernes hus, men set fra min stol giver vi samlet set ingen mening uden alle I, der er medlemmer af foreningen: Lærere, forældre og øvrige ansatte rundt omkring på medlemsskolerne! Vi har brug for hinanden!

Vi har i en årrække arbejdet os frem til den struktur, vi har nu, første udkast blev tilrettet og finpudset, og i min forståelse har vi nu en demokratisk struktur, der kan fungere i alle led i arbejdet med at oprette og drive friskoler for vores børn, men kun hvis vi både samarbejder på kryds og tværs og frem og tilbage!

Jeg har overvejet Frank Sørensens (styrelsesmedlem) spørgsmål fra februar-stafetten: ”Var det bedre i gamle dage, eller er det en skrøne?” Og jeg har overvejet spørgsmålet i forhold til foreningens struktur. Og mit svar er et utvetydigt: ”Nej!” Det var ikke bedre i gamle dage, men det var godt i gamle dage, for da havde de, ligesom vi har nu, en struktur, der fungerede til tiden!”. En foreningsstruktur er kun holdbar i den tid, hvor det giver mening, at den holder sig, og det gør den kun tænkt og formet ind i den tid, hvortil den danner rammen. 

Forældrene skal være synlige
Jeg har en drøm om, at vi får trukket mange flere samarbejdsdiagonaler – fra det runde skolebord ud til de mulige koncentriske cirkler og tilbage igen! Vi har mulighed for dannelse af flere netværk og i de netværk er det en kongstanke for mig, at forældrene i langt højere grad bliver synlige!

Hvad med forældresamarbejde på diagonalerne? Tænk, hvis bestyrelser og andre forældre gik sammen og inspirerede og støttede hinanden? Tænk hvis flere forældre kastede sig ind på banen i styrelsen for Dansk Friskoleforening, så vi i foreningens styrelse stadigt afspejler bredden i medlemsskaren? Tænk hvis der i styrelsen var flere forældre fra forskelligartede skoler? Tænk hvis vi alle sammen får talt om vores forventninger til hinanden og helt nødvendige bidrag til fællesskabet i arbejdet både med indspark til de politiske vinkler og indadtil i de faglige og sociale netværk på de enkelte skoler og skolerne imellem? Tænk hvis vi trak diagonaler for samarbejder i alle retninger og udfordrede balancekunsten på diagonalerne alle sammen - sammen!

Tilmeld nyhedsbrev

FRISKOLERNE udgiver i alt tre nyhedsbreve, SkoleNyt, KursusNyt og InternationaltNyt. Ved at tilmelde dig accepterer du vores privatlivspolitik.


Ja, tak. Send mig følgende nyhedsbreve:

 

Hvad er du interesseret i?

Tilmeld dig nyhedsagenterne

Nyhedsagenter:


Ønsker du at redigere din nyhedsagent? Tryk her!


Hele skolens forening!

I FRISKOLERNE er både ansatte, skolekredsmedlemmer og forældre automatisk medlemmer af foreningen gennem skolen. Ring til os, hvis du har brug for at løfte en sag politisk, eller hvis du har brug for konkret rådgivning. 

FRISKOLERNE

og Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 - 5466 Asperup - df(at)friskoler.dk

Telefon 6261 3013
Man-tors 9-12 og 12.30-15.00, Fredag 9-12